Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_faces0A

  Sobota, 21.01.2023r.

   

   

  PLAN DNIA:
  1. Przywitanie się z klasą - przypomnienie zasad wcześniej ustalonych.
  2. Praca z podręcznikami Serii „Tropiciele” sześciolatek, Karty pracy2 s. 3-8, Piszę i liczę, s. 36-38;  Podręcznik, s. 36-37. Zapoznanie z literami e,E, i b,B oraz ćwiczenia utrwalające pisownię tych liter.

   

  3. Przerwa na drugie śniadanie.

  4. Ćwiczenia motoryczne – kolorowanie i klejenie elementów (kartki z życzeniami dla Babci i Dziadka).

   

  5. Zajęcia muzyczne- przygotowywanie utworu na Dzień babci i dziadka, próba i nagranie utworu.
  8. Pożegnanie się z klasą.                
   

   

   

  Proszę pamiętać, że pracujemy już na podręczniku  Karty pracy część 2.
   

   

  Zadanie domowe:

  Dla chętnych z książki Karty pracy część 2 zadania ze strony 1 i 2.
 • tag_faces0B

  Przebieg zajęć w klasie 0B 21.01.2023

  1. Przywitanie z klasą.
  2. Muzyka.
  3. Przypomnienie poznanych literek A, O, E, M, L, T, D, I, K, U,P, Y.
  4. Praca z podręcznikiem s. 36, wprowadzenie literki B. Samodzielne czytanie sylab i składanie ich w wyrazy.
  5. Podręcznik s. 37 i 38.
  6. Przerwa na drugie śniadanie.
  7. Swobodna zabawa.
  8. Zajęcia ruchowe.
  9. Pogadanka na temat rodziny, babci i dziadka.
  10. Praca plastyczna: kartka okolicznościowa.
  11. Pożegnanie z klasą.

   

  W domu.

  Dla chętnych: Karty pracy 2 s. 53, 54, 56.

   

  Na następne zajęcia proszę przynieść:

  Książkę: Wielka Księga Tropicieli

  Piszę i liczę

  Karty pracy 2 i 3

  oraz wyposażony piórnik.

   

  Do zobaczenia

  Katarzyna Albin
 • tag_faces1A

  Przebieg zajęć w kl. 1   dn.  21.01.2023

   

  - nasi dziadkowie

  - wprowadzenie litery  „z” na podstawie wyrazu zebra - analiza i synteza wyrazów, wskazanie samogłosek i spółgłosek

  - czytanie i pisanie wyrazów z poznanymi literami

  - układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

  - laurka dla Babci i Dziadka

  - muzyka- piosenka na Dzień Babci i Dziadka

   

  Praca na zajęciach:

  Podręcznik str. 36,

  Karty ćwiczeń cz.2 str. 7,8

   

  Praca domowa:

  *Podręcznik – poćwicz czytanie ćw. 4 str. 36

  * napisz w zeszycie zdania z wyrazami: zebra, zupa, zamek- pamiętaj o poprawnej pisowni w trzech liniach

   
 • tag_faces2A

  Przebieg zajęć sobota 21.01.2023

   

  Temat: Dzień Babci i Dziadka. 

   

  - kartkówka

  - pogadanka na temat Dnia babci i Dziadka

  - wpisanie życzeń dla Babci i Dziadka

  - nagranie piosenki dla dziadków 

  - wiersz "Dla Babci i Dziadziusia " - analiza 

  - opowiadanie "Bohaterowie"

  - gramatyka - utrwalanie przymiotników

  - filmik edukacyjny "Józef Piłsudski - dziadziuś bohater " 

   

  W klasie wykonaliśmy :

  Podręcznik lekcja 15 

  Zeszyt ćwiczeń : lekcja 15 

   

  Do domu: 

   

  Czytamy książeczki.

  Uczymy się kolejnych wyrazów z „ż”

   
 • tag_faces2B

  Przebieg zajęć sobota 21.01.2023

   

  Temat: Dzień Babci i Dziadka. 

   

  - kartkówka

  - pogadanka na temat Dnia babci i Dziadka

  - wpisanie życzeń dla Babci i Dziadka

  - nagranie piosenki dla dziadków 

  - wiersz "Dla Babci i Dziadziusia " - analiza 

  - opowiadanie "Bohaterowie"

  - gramatyka - utrwalanie przymiotników

  - filmik edukacyjny "Józef Piłsudski - dziadziuś bohater " 

   

  W klasie wykonaliśmy :

  Podręcznik lekcja 15 

  Zeszyt ćwiczeń : lekcja 15 

   

  Do domu: 

   

  Czytamy książeczki.

  Uczymy się kolejnych wyrazów z „ż”

   
 • tag_faces3A

  Na ostatnich zajęciach przypomnieliśmy sobie nazwy zjawisk przyrodniczych. Tym razem skupiliśmy się na tych zimowych: szron, szadź, gołoledź, zamieć burza śnieżna itp. Uczniowie mogli zobaczyć, że zima może być piękna i pełna radości ale też niebezpieczna. Przypomnieliśmy sobie wiadomości związane  z termometrem oraz odczytywaniem temperatury.

  Na zajęciach muzycznych przygotowaliśmy niespodziankę  z okazji Dnia Babci i Dziadka a pod koniec zajęć robiliśmy laurki z okazji tych świąt.

  Praca domowa

  1. Wykonam zadanie wklejone do zeszytu (termometry)

  2. ćw. 1 i 2 s. 70

  3. Przypominam, że w sobotę będziemy omawiali lekturę "Zaczarowana zagroda"

   

  Życzę spokojnego tygodnia

  Pozdrawiam 

  p. Weronika
 • tag_faces3B

  Sobota, 21.01.2023

  Temat zajęć: Co można odczytać z kalendarza ?

  1. Praca z tekstem s. 159 do 161 - ćwiczymy czytanie
  2. Przerwa na drugie śniadanie 
  3. Wyjście na boisko szkolne
  4. Nagranie piosenki z okazji Dnia Babci i Dziadka
  5. Notatka do zeszytu 
  6. Praca w ćwiczeniach s. 64, 65 i praca z kalendarzem 
  7. Laurka dla dziadków z życzeniami 

  Zadanie domowe: 
  Przeczytam lekturę "O psie, który jeździł koleją". 
  Ćwiczenia s. 65 zadanie 5 

  Pozdrawiam, Kinga Mastej 
 • tag_faces4A

  Język polski

  Temat pierwszej lekcji języka polskiego w klasie 4a brzmiał :  Jak zapisać dialog?

  Przeczytaliśmy fragment " Pionokia" ze stron 71-73 w podręczniku. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czy zgadzamy się z opinią Chudzielca, który uważał, że wszystkie kraje cywilizowane powinny wyglądać jak Kraina wiecznej zabawy. Wyjaśniliśmy, co oznaczają potoczne wyrażenia : być skończonym osłem czy wyrosną komuś ośle uszy.

  Zapisaliśmy definicję dialogu ( może być ze strony 74 w podręczniku), zapisaliśmy na tablicy przykładowy dialog pomiędzy Pinokiem a Chudzielcem. Następnie w zeszycie ćwiczeń na stronie 9 zrobiliśmy zadanie 9

   ( wskazanie tekstu, który jest dialogiem i podanie cech dialogu), na stronie 10 zadanie 10 ( wstawianie odpowiednich znaków interpunkcyjnych i podkreślanie kwestii bohaterów, czyli dialogów), zadanie 11 ( tworzenie dialogów z właściwym zapisem- znaki interpunkcyjne ) oraz na stronie 11 zadanie 12 ( wstawianie odpowiednich znaków interpunkcyjnych w dialogach).

  Na kolejnej lekcji podjęliśmy temat: Ulubiony przedmiot- opis. Zapisaliśmy na tablicy schemat opisu przedmiotu ( co należy zawrzeć w 1., 2. i 3. akapicie opisu), zapoznaliśmy się ze wskazówkami dotyczącymi opisu przedmiotu ze strony 78 w podręczniku, następnie z zeszycie ćwiczeń robiliśmy kolejne zadania przygotowujące nas do opisu przedmiotu: str. 11, ćw.13 ( zapisywanie właściwych przyimków określających położenie motyla względem kwiatu), str. 12,  zad. 15 - określanie lokalizacji pracowni informatycznej stołówki i sali gimnastycznej na podstawie planu szkoły, zad.16 ( opisywanie położenia wybranego przedmiotu w klasie tak, aby nasz kolega z ławki mógł zgadnąć, o jaki przedmiot chodzi). Na stronie 13 kolorowaliśmy przymiotniki wskazujące na kształt, wielkość i tworzywo, w zad. 18 podawaliśmy cechy dwóch przedmiotów leżących na naszych stolikach, zaś 19 ( podawaliśmy przymiotniki wskazujące na materiał, z którego wykonano wymienione przedmioty), w zadaniu 20 ze strony 14 wpisywaliśmy odcienie różnych kolorów, zad. 21, 22 i 23- zapisywaliśmy prawidłowo nazwy kolorów łączonych lub nazwy kolorów z odcieniem.

  Zadanie domowe: na 4 lutego: Opiszę ( według schematu podanego na lekcji) swój ulubiony przedmiot. Opis proszę zapisać na osobnych kartach.

   


  Historia

  Na lekcjach historii w klasie 4a omówiliśmy czasy Kazimierza Wielkiego w Polsce, wymieniliśmy zasługi króla, nawiązaliśmy do powiedzenia 

  " Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną" . Wspomnieliśmy o założeniu przed tego króla Akademii Krakowskiej ( str. 52-55).

  Omówiliśmy również etapy, które musiał przejść młody chłopiec, aby zostawić rycerzem. Poznalismy pojęcie kodeksu rycerskiego. Na kolejnej lekcji mówiliśmy o pierwszych władcach z dynastii Jagiellonów - królowej Jadwidze oraz Władysławie Jagielle. Dowiedzieliśmy się o utworzeniu unii polsko- litewskiej i warunkach, na jakich została zawarta. Dowiedzieliśmy się, kim byli Krzyżacy 

  ( strony 62-65).


  Elementy biologiczno-chemiczne

   

  Temat: Obserwacja mikroskopowa preparatów stałych.

  - Przypomnienie budowy mikroskopu oraz funkcji poszczególnych elementów

  - Zachowanie zasad podczas obserwacji mikroskopowych

  - Umiejętność obliczenia powiększenia obrazu spod mikroskopu

  - Obserwacja takich preparatów stałych jak: budowa łodygi drzewa sosnowego, komórek cebuli, bawełny.
 • tag_faces4B

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  Temat: O tym, co jest najpiękniejsze na świecie. Rozmawiamy o wartościach.

  -Oddanie i omówienie testów.

  -Przypomnienie czym jest dialog.

  -Odczytanie tekstu z podziałem na rolę – podręcznik s. 284.

  -Ustalenie, co każdy z bohaterów uważał za najpiękniejszą rzecz na świecie.

  -Wyjaśnienie, czym jest przysłowie. Odczytanie informacji podanych w ramce Zapamiętaj! -podręcznik s. 288.

  -Podanie przysłowia, które ma związek z opowieścią - Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.

  -Wyjaśnienie za pomocą słownika podanego przysłowia i zapisanie jego znaczenia w zeszycie.

  -Uporządkowanie podanych wartości.

  Temat: Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik.

  -Zabawa – poszukiwanie przymiotników.

  -Przypomnienie, że przymiotnik to odmienna część mowy, która określa cechy rzeczownika i odpowiada na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?

   

  Praca domowa

  • Wykonam pracę plastyczną na temat: „Najciekawsza przygoda Pinokia”
  • Międzyklasowy Turniej Karnawałowy – ubieramy się na fioletowo.

   


  Historia

  Na lekcji historii w klasie 4b przeprowadziliśmy test wiedzy historycznej - co zapamiętałem/am z lekcji historii? 

  Następnie omówiliśmy zasługi ostatniego króla z dynastii Piastow- Kazimierza Wielkiego. Uzasadniliśmy, dlaczego król otrzymał taki przydomek ( zakładanie nowych miast,wsi,budowa zamków i murów obronnych, założenie Akademii Krakowskiej ).


  Elementy biologiczno-chemiczne

   

  Temat : Budowa mikroskopu i zasady mikroskopowania
 • tag_faces5A

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  Temat: Magia czerwonego krzesła (druga godzina lekcyjna).

  -Oddanie i omówienie testów.

  -Krzyżówka.

  -Dokończenie plakatów (świat przedstawiony w powieści A. Maleszki).

  Temat: Czerwone krzesło i jego magia.

  -Podział na grupy i praca z tekstem (magiczne krzesło - Z czego jest wykonane? Jak powstało? Gdzie powstało? Kiedy powstało? Jak wygląda? Jakie ma właściwości?).

  -Jak czerwone krzesło znalazło się w rękach dzieci?

  -Przykłady sytuacji, w których krzesło pomaga dzieciom wyjść z problemów.

  Temat: Przyimek – nieodmienna część mowy.

  - Przyimek jako nieodmienna i niesamodzielna część mowy.

  - Najczęściej używane przyimki.

   

   

  Praca domowa

  • O co chciałbyś poprosić czerwone krzesło? Uzasadnij swój wybór. Napisz 7 zdań.

   


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Obserwacja mikroskopowa preparatów stałych.

  - Przypomnienie budowy mikroskopu oraz funkcji poszczególnych elementów

  - Zachowanie zasad podczas obserwacji mikroskopowych

  - Umiejętność obliczenia powiększenia obrazu spod mikroskopu

  - Obserwacja takich preparatów stałych jak: budowa łodygi drzewa sosnowego, komórek cebuli, bawełny.


  Historia

  Temat: Powtórzenie wiadomości - epoka Piastów.

   

  Na lekcjach powtórzyliśmy zapamiętane wiadomości o władcach z dynastii Piastów i ważnych wydarzeniach tej epoki.

   

  Zadanie domowe w załączniku.
 • tag_faces5B

  Język polski

  Temat: Pieśni i piosenki ludowe.

  1. Rozmowa na temat muzyki.
  2. Odczytanie tekstu Anny Kamieńskiej 'O pieśniach ludowych' - podręcznik, s.97.
  3. Zapoznanie sie z pieśniami ludowymi.
  4. Odpowiedzi na pytania.
  5. Zapoznanie się z wyrazem 'etnografia'.

  Temat: Pisownia przeczenia nie z liczebnikami.

  1. Przypomnienie wiadomości o liczebniku.
  2. Odczytanie wiersza A.Frączek "Kompani" - podręcznik, s.234.
  3. Zapisanie reguły pisowni przeczenia nie z liczebnikami.
  4. Wykonanie ćwiczenia 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń, s.181.
  5. Piękne czytanie Księg Pana Tadeusza przez uczniów.

  Temat: Opisujemy zwierzątko.

  1. Rozmowa o ulubieńcach.
  2. Zapoznanie się ze wskazówkami dla opisującego zwierzę - podręcznik, s.231.
  3. Odczytanie wzoru opisanego zwierzątka - podręcznik, s.232.
  4. Wykonanie ćwiczenia 69, 70, 71 i 72 z zeszytu ćwiczeń, s.39-40.

  zadanie domowe

  Proszę opisać swoje prawdziwe lub wymarzone zwierzątko.


  Historia

  Temat: Powtórzenie wiadomości - epoka Piastów.

   

  Na lekcjach powtórzyliśmy zapamiętane wiadomości o władcach z dynastii Piastów i ważnych wydarzeniach tej epoki.

   

  Zadanie domowe w załączniku.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa serca

   

  -  omawiamy położenie serce w klatce piersiowej, jego wielkość oraz budowę

  -  poznajemy podział serca na 4 jamy : 2 przedsionki i 2 komory

  - uzupełniamy rysunek serca oraz nazwy poszczególnych naczyń wyprowadzających i doprowadzających krew z i do serca.

  - rola przegrody i zastawek serca

   
 • tag_faces6

  Język polski

  Temat: Sprawdzian.

  Temat: Szlachetna paczka.

  1. Rozmowa w obrębie tematu paczka.
  2. Odczytanie tekstu - podręcznik, s.109.
  3. Udzielenie odpowiedzi na pytania do tekstu.
  4. Zapoznanie się z formą wypowiedzi 'podziękowanie'.
  5. Zapoznanie się z planem podziękowania i jego wzorem - podręcznik, s.111.
  6. Wykonanie ćwiczeń 96 i 99 z zeszytu ćwiczeń, s.55-56.

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie 101 z zeszytu ćwiczeń, s.57.

  Proszę czytać lekturę A.Maleszki "Magiczne drzewo. Tajemnica mostu" - lektura będzię omawiana 18 lutego . 

  Przypominam o turnieju karnawałowym.

   


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa serca

   

  -  omawiamy położenie serce w klatce piersiowej, jego wielkość oraz budowę

  -  poznajemy podział serca na 4 jamy : 2 przedsionki i 2 komory

  - uzupełniamy rysunek serca oraz nazwy poszczególnych naczyń wyprowadzających i doprowadzających krew z i do serca.

  - rola przegrody i zastawek serca


  Historia

  Temat1: Na dworze ostatnich Jagiellonów.

   

  - Zygmunt Stary i jego rządy;

  - hołd pruski;

  - osoba króla Zygmunta Augusta;

  - unia lubelska;

   

   

  Temat2: Rzeczpospolita szlachecka.

   

  - charakterystyka szlachty polskiej;

  - ubiór szlachecki;

  - herby szlacheckie;

   

   

  Praca domowa

   

  - dokończ otrzymaną kartę pracy;

  - zaprojektuj i nazwij herb swojego rodu;
 • tag_faces7

  Język polski

  Temat: Jak wyglądało życie pana Piotra i jego żony?- Ignacy Krasicki „Żona modna”

  Przebieg zajęć:

  - Wprowadzenie do epoki oświecenia- podręcznik s. 348-351.

  - Zapoznanie uczniów z tekstem Ignacego Krasickiego „Żona modna”-   podręcznik s. 57-63. Wysłuchanie audiobooka- https://www.youtube.com/watch?v=NmommEVC7BY

  - Odczytanie przez nauczyciela tekstu „Żony modnej” przełożonego na język bardziej zrozumiały i bliższy uczniom.

  - Ustalenie, kim są bohaterowie i co jest głównym tematem utworu.

  - Uzupełnianie karty pracy- łączenie w pary pojęć z definicjami, ustalenie, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, układanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami.

   

  Temat: Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe- ćwiczenia

  Przebieg zajęć:

  - Przypomnienie wiadomości na temat imiesłowów- podręcznik s. 253- 254.

  - Ćwiczenia w rozpoznawaniu imiesłowów.

   

  Praca domowa:

   Przepisz do zeszytu poniższe zdania. Podkreśl w nich imiesłowy i nazwij ich rodzaj.

  Wzór: Paweł czuł się wewnętrznie rozdarty.

  rozdarty- imiesłów przymiotnikowy bierny

  1. Siedząc na ławce w parku, marzyliśmy o wakacjach.
  2. Wszystkie prace zostały nagrodzone przez komisję konkursową.
  3. Widzieliśmy artystę fotografującego stare uliczki miasta.
  4. Znalazłem właśnie list napisany przez ciebie.
  5. Zatrzymawszy się na chwilę, wyczyściłam lusterko w samochodzie.
  6. Uszyty na miarę garnitur leżał idealnie.

   


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat : Złudzenia optyczne czyli jak oszukać mózg

  (przykłady iluzji optycznych: Złudzenie Ebbinghausa, Iluzja Ponzo i inne)

   

  Zadanie domowe:

  Na najbliższe zajęcia proszę się przygotować z następujących zagadnień

  omówionych do tej pory na lekcjach:

   

  1.Hierarchicza budowa organizmu człowieka: komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm - przykłady

  2. Budowa I typy tkanek zwierzęcych

  3. Funkcje tkanek zwierzęcych

  4. Budowa I funkcje skóry człowieka


  Historia

  Temat: Sprawdzian wiadomości. Rozbiory Polski i powstania w XIX wieku.

   

   

  Temat: Sytuacja Polaków pod zaborami. 

   

  Zadanie domowe.

   

  Wyjaśnij pojęcia: rusyfikacja i germanizacja i podaj przykłady.

   

  Możesz skorzystać z materiału  z poniższego linku: 

  https://www.youtube.com/watch?v=EA0veES6ODM
 • tag_faces8

  Język polski

  Temat: Pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych

  Przebieg zajęć:

  - Przypomnienie wiadomości na temat przyimka.

  - Zapoznanie uczniów z podziałem przyimków na proste i złożone.

  - Wyjaśnienie, czym jest wyrażenie przyimkowe (połączenie przyimka z rzeczownikiem, np. na stole; przysłówkiem, np. od wczoraj; liczebnikiem, np. o siódmej; i zaimkiem, np. wśród nas).

  - Zapisanie ze słuchu zdań z trudnymi ortograficznie przyimkami. 

   

  Temat: Dobro kontra zło

  Przebieg zajęć:

  - Redagowanie opowiadania z wykorzystaniem sześciu wylosowanych słów- praca w parach.

  - Podanie skojarzeń z wyrazami „biały” i „czarny”.

  - Wyjaśnienie znaczenia związków frazeologicznych: biały kruk, biała flaga, białe szaleństwo, czarna polewka, czarny koń, czarny charakter, czarny humor, czarna owca.

  - Odczytanie dwóch przypowiastek na temat dobra i zła; wskazanie nauki z nich płynącej.

  - Rozmowa o tym, co robić, aby być dobrym człowiekiem.

  - Wysłuchanie piosenki zespołu Luxtorpeda „Wilki dwa” - https://www.youtube.com/watch?v=pHyu1yH1kgs

   

  Praca domowa:

  Ułóż zdania z następującymi wyrazami: dopóki, dookoła, naprzeciwko, naraz, zaledwie, znienacka.


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: Właściwości oraz obserwacja komórek drożdży pod mikroskopem

  Temat: Działanie drożdzami na roztwór nadtlenku wodoru

  Temat: Złudzenia optyczne czyli jak oszukać mózg- zajęcia z neurobiologii

  (przykłady iluzji optycznych: Złudzenie Ebbinghausa, Iluzja Ponzo i inne)
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Język polski

  Temat: Pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych

  Przebieg zajęć:

  - Przypomnienie wiadomości na temat przyimka.

  - Zapoznanie uczniów z podziałem przyimków na proste i złożone.

  - Wyjaśnienie, czym jest wyrażenie przyimkowe (połączenie przyimka z rzeczownikiem, np. na stole; przysłówkiem, np. od wczoraj; liczebnikiem, np. o siódmej; i zaimkiem, np. wśród nas).

  - Zapisanie ze słuchu zdań z trudnymi ortograficznie przyimkami. 

   

  Temat: Dobro kontra zło

  Przebieg zajęć:

  - Redagowanie opowiadania z wykorzystaniem sześciu wylosowanych słów- praca w parach.

  - Podanie skojarzeń z wyrazami „biały” i „czarny”.

  - Wyjaśnienie znaczenia związków frazeologicznych: biały kruk, biała flaga, białe szaleństwo, czarna polewka, czarny koń, czarny charakter, czarny humor, czarna owca.

  - Odczytanie dwóch przypowiastek na temat dobra i zła; wskazanie nauki z nich płynącej.

  - Rozmowa o tym, co robić, aby być dobrym człowiekiem.

  - Wysłuchanie piosenki zespołu Luxtorpeda „Wilki dwa” - https://www.youtube.com/watch?v=pHyu1yH1kgs

   

  Praca domowa:

  Ułóż zdania z następującymi wyrazami: dopóki, dookoła, naprzeciwko, naraz, zaledwie, znienacka.


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: Właściwości oraz obserwacja komórek drożdży pod mikroskopem

  Temat: Działanie drożdzami na roztwór nadtlenku wodoru

  Temat: Złudzenia optyczne czyli jak oszukać mózg- zajęcia z neurobiologii

  (przykłady iluzji optycznych: Złudzenie Ebbinghausa, Iluzja Ponzo i inne)


  Historia

   

  Teamt1: Planowanie wycieczki do Polski z uwzględnieniem historycznych miejsc.

   

  Teamt2: Podróże w historii ludzkości.

   

  - istota podróżowania;

  - wynalazki ułatwiające podróże;

  - wielcy podróżnicy i odkrywcy;
WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia