Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_facesPrzedszkole

  Temat: Wiosenna łąka

  1.Wysłuchanie opowiadania pt:

  -   Wiosna  na łące

  2. Rozmowa na temat opowiadania 

  3. Omówienie dzieciom cyklu rozwoju motyla

  4. Zajęcia muzyczne 

  5. Wykonanie pracy plastycznej:

  -  łąka wiosną 

  -  lupa

  -  motyl i gąsienica

   

  Pozdrawiamy 

  Agata i Kornelia

   

   

   
 • tag_faces0

  Sobota, 14.05.2022

  1. Przywitanie się z klasą - rozmowy w kole
  2. Wyjście na boisko szkolne
  3. Praca w książce do czytania - poznanie literki z,Z 
  4. Przerwa na drugie śniadanie 
  5. Piszę i liczę - ćwiczymy literkę z,Z oraz liczenie do 10
  6. Zabawy z playdough 
  7. Muzyka 
  8. Próba przedstawienia 
  9. Pożegnanie się z klasą

  Drodzy Rodzice,
  na następne zajęcia proszę przynieść książkę do czytania, piszę i liczę oraz karty pracy 4.
  Jeżeli jest to możliwe proszę aby uczniowie przynieśli do szkoły starą gazetę lub gazetki ze sklepów. 

  Proszę także o ćwiczenie ról do przedstawienia - to bardzo ważne ! 
 • tag_faces1A

  Sobota 14.05.2022

   
  Temat: Kolory polskiej flagi. 
   
  - wprowadzenie głoski dz - ćwiczenia w wymowie oraz pisowni
  - wiersz "Kraj nad Wisłą" - omówienie 
  - rodzina wyrazów - wyjaśnienie oraz ćwiczenia 
  -  liczba pojedyncza, l.mnoga 
  - uzupełnienie zdań prawidłowymi wyrazami 
  - utrwalanie rzeczownika oraz czasownika 
  - znaki interpunkcyjne 
  - powtórzenie : dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku oraz alfabet 
  - muzyka - próba do występu 
   
  W  klasie wykonaliśmy : 
  karta pracy - ksero 
  Podręcznik : str. 67-67
  Zeszyt ćwiczeń: str. 21 - 23  
   
  Praca domowa:
  Naucz się na pamięć tekstu piosenki " Hej górale ! "  - ważne 
  Zeszyt ćwiczeń: ćw. 1 str. 21 
  Podręcznik: naucz się pięknie czytać - Tekst 13. - str. 81
   
  naucz się pisowni wyrazów: Białystok, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław , Zakopane , Polska, Irlandia 
   
    • tag_faces1B

  Przebieg zajęć   14.2022

  Lekcja  29.

  Temat:  Święta majowe.

  ·Wprowadzenie ,,dz”;

  ·Ćwiczenia z nowo poznanymi dwuznakami;

  ·Sylaby, głoski i litery, samogłoski i spółgłoski-  ćwiczenia  ;

  ·Liczba pojedyncza i mnoga – ćwiczenia;

  ·Rzeczownik kto? Co? - ćwiczenia;

  ·Święta majowe ich znaczenie;

  ·Symbole narodowe;

  ·Kim jest patriota;

  ·Kto Ty jesteś ? – analiza wiersza;

  ·Legenda o „ Lechu, Czechu i Rusie’’

  ·Czytanie ze zrozumieniem;

  ·Matematyka: zadania tekstowe – rozwiązywanie zadań;

   

         Podręcznik:  s. 66 - 67;

  Zeszyt  ćwiczeń:   s.  21 - 23;

  Do domu:

               Bardzo proszę o poprawę dyktanda każde słowo x 5.

  Proszę nadal powtarzamy wyrazy z „u” i „ ó” ze słowniczka na tyle zeszytu.

                           Podręcznik s. 67 ćw. 4  Nauczyć się pięknie i płynnie czytać.
 • tag_faces2A

  Sobota 14 maja 2022

  - Przypomnienie treści poznanych legend

  - Praca z kartami Multi-Talk

  - Przygotowanie naszej karty Multi-talk -legenda

  - Pisownia wyrazów z ó wymiennym oraz wyrazów  z końcówką -ó, -ówka

  - Praca w zeszytach

  - Gra Edukacyjna- gramatyczne Bingo

  - Wizyta w szkolnej bibliotece, wybór lektury "Brzydkie kaczątko"

   

  W domu

  4 czerwca będziemy omawiali baśń "Brzydkie kaczątko", proszę o zgłoszenie mi jeśli ktoś jeszcze nie otrzymał lektury, bądź nie posiada jej w domu.

  Napisz w zeszycie 5 zdań z wyrazami z ó wymiennym  lub z wyrazami z zakończeniem -ów, -ówka, które poznałeś na zajęciach.

   

  Życzę miłego tygodnia

  p. Weronika
 • tag_faces2B

  Przebieg ostatnich zajęć:

  Dzień bez podręczników.

  1. Powtórzenie wiadomości.
  2. Oznaczenie na mapie i planszy wybranych miast.
  3. Zebranie i podsumowanie zdobytych podczas całego roku szkolnego wiadomości dotyczących wybranych polskich miast.
  4. Muzyka- zajęcia muzyczne połączone z próbą.
  5. Praca w grupach- Podłogowa gra planszowa inspirowana gra-Wsiąść do pociągu. Łączenie tras na mapie Polski. Podliczenie punktów i wyłonienie zwycięskiej grupy.
  6. Gry stolikowe.

  Praca domowa:
  Wymyśl i zapisz krótką historyjkę o rzodkiewce Żanecie. Użyj jak największej ilości słów z ż i rz. Nasze historyjki będziemy prezentować na zajęciach.

   
 • tag_faces3A

  Sobota 14 maja 2022

   

  Klasa 3A

   

  Temat: Co ja czuję? Nazywamy uczucia.

   

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  -  analiza tekstu "Co ja czuję?" z Listów od Hani i Henia; 

  - zagadki i test o uczuciach;;

  -wyrazy zakończone na -om, -em, -on, -en, -ę, -ą;

  - jak wyrażamy uczucia? omawianie własnych przykładów; 

  - Lekturki spod chmurki - praca z lekturnikiem;

   

   

  PRACA NA ZAJĘCIACH:

   

  - Podręcznik cz. 4 s. 72-86.

  - Karty ćwiczeń cz. 4 s. 65-79.

   

  Zadanie domowe:

  Karty ćwiczeń cz. 4 s.65 zad. 4; s. 71 zad. 5; s. 77 zad.5.

   

  Do nauki czytania tekst z  Podręcznika s. 110 "Radzimy sobie ze złością". 

  Proszę przynieść Podręcznik i Karty ćwiczeń cz. 5. 

   

  Proszę przesłuchać utwór:

  Małe TGD - Góry do góry

  https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao
 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć dn.   14. 05. 2022  w kl. 3b

   

  Temat:   Ludzie i  zwierzęta

   

  - test  sprawdzający wiadomości

  - Doktor Dolittle i jego zwierzęta- uważne słuchanie fragm. lektury

  - Afryka- charakterystyka kontynentu

  - zasady zachowania się wobec dzikich zwierząt

  - praca z lekturnikiem  „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

  - „nie” z różnymi częściami mowy

  - osłuchanie z piosenką „Góry do góry”

   

  Praca na zajęciach:

  Podręcznik cz. 4- str. 48- 61

  Karty pracy

  lekturnik

   

  Praca domowa

  * Karta ćwiczeń cz. 5-   zad.8 / 5;   

  *Podręcznik cz. 5 - poćwicz czytanie str. 3 oraz str. 96- 97

  *proszę przynieść cz.5 książek

  *naucz się na pamięć roli wklejonej do zeszytu (część uczniów)

  *osłuchaj się z piosenką:  https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao

   

   

   

   

   
 • tag_faces4A

  Historia

  Temat: Legendy i historia – opowieści o początkach państwa polskiego.

   

  - czym jest legenda;

  - legendy o początkach państwa polskiego;

  - postaci legendarne i historyczne;

  - Słowianie i ich polskie plemiona;

  - Mieszko I – pierwszy historyczny władca Polski;

  - chrzest Polski;

   

  Praca domowa

   

  Zapisz gdzie powstało pierwsze polskie biskupstwo.


  Język polski

  Temat: Powtórzenie wiadomości na temat wypowiedzenia.

   

  1.Co to jest wypowiedzenie?

  2.Co to jest zdanie?

  3.Równoważnik zdania.

  4.Ćwiczenia utrwalające.

   

   

  Temat: Podmiot i orzeczenie w zdaniu.

   

  1.Definicja podmiotu

  2.Omawiamy orzeczenie

  3.Ćwiczenia

   

   

  Praca domowa: 

   

  Podęcznik,  str. 216 ,ćw. 7

   

  Zeszyt ćwiczeń,  str.127, ćw. 125,

  str.128,ćw.128,129.

   

   


  Elementy Biologiczno-Chemiczne

  Temat : Co to jest chemia?

   

  - Słów kilka na temat przedmiotu jakim jest Chemia

  - Uczniowie samodzielnie wykonują chemiczne doświadczenia

  - Omówienie wyników eksperymentów i podsumowanie informacji zebranych na lekcji


  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “LAURKA DLA EINSTEINA”
 • tag_faces4B

  Historia

  Temat: Powtorzenie i podsumowanie pracy na lekcjach historii w pierwszym semestrze.

   

  Praca domowa:

  Przygotuj informacje na temat Witolda Pileckiego.(korzystaj z informacji znalezionych np.w internecie)


  Elementy Biologiczno-Chemiczne

  Temat: Budowa i funkcja Układu Oddechowego

   

  - Co to jest oddychanie, narządy biorące udział w tym procesie

  - położenie narządów układu oddechowego  w organizmie człowieka

  - Funkcje elementów budowy układu oddechowego : jama nosowa, gardło, przełyk, krtań, tchawica, oskrzela, płuca

  - Układ oddechowy : ćwiczenia utrwalające wiadomości


  Język polski

  Temat: Książka.

  1. Wypisanie synonimów do wyrazu książka.
  2. Wykonanie ćwiczenia 10 z zeszytu ćwiczeń, s.58.
  3. Wypisanie najważniejszych zasad, jakich powinien przestrzegać czytelnik książek.
  4. Wykonanie ćwiczenia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 z zeszytu ćwiczeń, s.58-60.

  Temat: Wypowiedzenie i jego rodzaje.

  1. Co to jest wypowiedzenie i jakie wyróżniamy jego rodzaje - podręcznik, s.214 - 215.
  2. Wykonanie ćwiczenia 100  i  105  z zeszytu ćwiczeń, s.116 i 118.

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie  110 i 112 z zeszytu ćwiczeń, s.120-121.


  Matematyka

   

  Temat: Odejmowanie liczb naturalnych

   

  1. Rozgrzewka -gry matematyczno-logiczne

  2. Odejmowanie  liczb naturalnych-zeszyt ćwiczeń   

  Praca domowa 

  Brak
 • tag_faces5

  Elementy Biologiczno-Chemiczne

  Temat : Kolorowy eksperyment z gęstością wody

   

  -Przypomnienie to jest gęstość 

   

  -Eksperyment na zmianę gęstości wody poprzez rozpuszczenie łyżeczek cukru w 5 szklankach odpowiednio po 1, 4, 7, 10 I 13. Każda z  5 szklanek została zabarwiona na inny kolor w celu identyfikacji poszczególnych gęstości wody.

  -Tak przygotowane roztwory posłużyły do ułożenia kolorowych warstw cieczy w szklance od najcięższego do najlżejszego.

  - omówienie wyników doświadczenia 

   


  Język polski

  Temat: "Magiczne drzewo.Czerwone krzesło" Andrzeja Maleszka - opowiadamy treść lektury i sporządzamy plan wydarzeń. 

  1. Odpowiadamy pisemnie na pytania z treści lektury.
  2. Ustnie sporządzony plan wydarzeń.

  Temat: "Magiczne drzewo.Czerwone krzesło" - powieść obyczajowa czy baśń?

  1. Elementy świata przedstawionego.
  2. Problematyka powieści.
  3. Wydarzenia
  4. Magiczne drzewo jako baśń i jako powieść. 
  5. Podsumowanie.

  zadanie domowe

  Proszę wypisać fantastyczne zjawiska z powieści.

   

  Temat: Moje czerwone krzesło i jego magiczna moc.

  1. Wypisanie synonimów do wyrazu 'magiczny'.
  2. Magia czerwonego krzesła:
  3. *okoliczności powstania czerwonego krzesła
  4. *gdzie zrobiono krzesło?
  5. *z jakiego tworzywa wykonane?
  6. *jakiego jest koloru
  7. *jakie ma właściwości?
  8. Sporządzenie listy życzeń.
  9. Instrukcja obsługi czerwonego krzesła.

  zadanie domowe

  Proszę przygotować podstawowe informacje (wiek, zainteresowania, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru) o bohaterach lektury. Na kolejnych zajęciach lekcyjnych będziemy opisywać sylwetki: Kukiego, Tosi, Filipa i ciotki Maryli. 


  Matematyka

   

  Temat: Liczby rzymskie

   

  1. Zasady zapisywania i odczytywania liczb rzymskich

  2. Ćwiczenia w zamianie liczb arabskich na rzymskie i odwrotnie -praca w grupach

  3. Zagadki logiczne z wykorzystaniem liczb rzymskich -praca w grupach   

  Praca domowa

   

  Ćwiczenia str 60 zad 1.2.3


  Historia

   

  Temat: Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy.

   

  - powstawanie miast;

  - wygląd miasta;

  - budynki miejskie;

  - mieszkańcy miasta i ich zajęcia;

   

  Praca domowa

   

  Zapisz na jakie grupy dzielili się mieszkańcy średniowiecznego miasta.
 • tag_faces6

  Zajęcia biologiczno- chemiczne

  Temat : Budowa roślin- liść jako charakterystyczny organ

   

  - Przypomnienie ogólnej budowy roślin: korzeń, łodyga, liście, kwiaty i owoce

  - Budowa i funkcja elementów budowy roślin

  - Rola liścia:  proces fotosyntezy u roślin

  - Obserwacja mikroskopowa liści różnych gatunków roślin

  - Doskonalenie umiejętności mikroskopowania i dokumentowania widzianego obrazu.

   


   

  Język polski

  Temat: Skąd ta radość?- Wisława Szymborska „Radość pisania”

  Przebieg lekcji:

  - Rozmowa na temat tego, co daje nam radość.

  - Wysłuchanie recytacji wiersza W. Szymborskiej „Radość pisania”: https://www.youtube.com/watch?v=AvL2qyEDRyA

  - Głośne czytanie wiersza (podręcznik s. 213).

  - Interpretacja utworu według pytań zapisanych na tablicy:

  1. Kim jest osoba mówiąca w wierszu?

  2. Jakimi narzędziami się posługuje? Wskaż cytaty.

  3. Jaki stworzyła świat? Opisz go.

  4. Co jest przyczyną tytułowej radości pisania?

  - Podsumowanie rozważań i zapisanie notatki:

  Tematem wiersza W. Szymborskiej „Radość pisania” jest proces poetyckiego tworzenia. Powodem radości pisania jest to, że poeta może kreować świat i sprawować nad nim władzę oraz utrwalać to, co jest przemijające. Dzięki pisaniu można stać się nieśmiertelnym.

  - Wyszukiwanie w wierszu środków poetyckich.

  Temat: Pisownia „nie” z zaimkami

  Przebieg lekcji:

  - Przypomnienie wiadomości na temat zaimka.

  - Odczytanie wiersza A. Frączek „Nie ten smok” (podręcznik s. 255).

  - Sformułowanie zasady dotyczącej pisowni przeczenia „nie” z zaimkami.

  - Uzupełnianie zdań odpowiednio dobranymi zaimkami- ćw. 2 s. 256.

  Praca domowa:

  Ćw. 3 i 4 s. 256 (zdania z obu ćwiczeń proszę zapisać w zeszycie).

   


   

  Historia

  Temat: Czasy oświecenia.

   

  - pojęcie oświecenia;

  - założenia oświecenia;

  - twórcy oświecenia oraz ich dokonania;

   

  Praca domowa

   

  Które dokonanie z czasów oświecenia uważasz za najbardziej wartościowe. Uzasadnij wybór.

   

   


  Matematyka

  Kąty wklęsłe i wypukłe

  1. Klasyfikacja kątów

  2. Rozpoznawanie kątów w figurach płaskich   

  Praca domowa

   

  Uczniowie są proszeni o przyjście w najbliższą sobotę (30 kwietnia) w strojach galowych
 • tag_faces7

  Język polski

  Temat: Wywiad. Trudna sztuka pytań.

   

  1.Co to są teksty publicystyczne?

   

  Są to teksty publikowane w mediach;

   

  - dotyczą aktualnych wydarzeń,

  - poruszają różnorodne tematy społeczne,polityczne,kulturalne,sportowe i naukowe,

  - kształtują opinie odbiorców,zawierają komentarz autora

   

  2. Co to jest wywiad?

   

  Wywiad to gatunek wypowiedzi dziennikarskiej, publiczna rozmowa.

  Celem jest przybliżenie sylwetki rozmówców, jego poglądów.

   

  3.Jak przeprowadzamy wywiad? 

   

  -zbieramy informację na temat rozmówcy,

  -przedstawiamy rozmówcę,

  -przygotowujemy interesujące pytania,

  -zadajemy pytania otwarte,

  -nadajemy intrygujący tytuł

   

  4.Czytamy  ciekawe wywiady .

   

   

   

  Temat: Gdzie szukać odpowiedzi na pytania -  jak żyć."Dezyderata".

   

  1.Co to jest szczęście?

   

  -osiągnięcie celu w życiu

  - radość

  - wewnętrzna harmonia

  - realizacja planów

  -zadowolenie z każdej przeżytej chwili

   

  2.W jaki sposób należy postępować, aby być szczęśliwym?

   

  - kierować się sumieniem

  - mieć cel w życiu

  - nie załamywać się niepowodzeniem

  -myśleć o innych

   

  3.Jak żyć?

  - pamiętać o rodzinie i przyjaciołach

  -cieszyć się każdą chwilą

  - dążyć do realizacji swoich planów

   

  Praca domowa:

   

  Na podstawie tekstu"Dezyderaty"napisz swoimi słowami jakich rad udziela nam autor.Nie cytuj!

   

  Napisz wywiad ze swoim ulubionym bohaterem literackim.


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

   

  Temat : Budowa roślin- liść jako charakterystyczny organ

   

  - Przypomnienie ogólnej budowy roślin: korzeń, łodyga, liście, kwiaty i owoce

  - Budowa i funkcja elementów budowy roślin

  - Rola liścia:  proces fotosyntezy u roślin

  - Obserwacja mikroskopowa liści różnych gatunków roślin- preparaty świeże

  - Doskonalenie umiejętności mikroskopowania i dokumentowania widzianego obrazu.


  Historia

  Temat: Powtórzenie wiadomości oraz test– odzyskanie niepodległości przez Polskę.

   


  Matematyka

  Temat: Tworzenie zadań tekstowych

   
  1. Zasady tworzenia zadań tekstowych o różnym stopniu trudności

  2. Praca w grupach -tworzenie zadań tekstowych dla sąsiednich grup

   

  Praca domowa -brak
 • tag_faces8

  Historia

  Temat: Powtórzenie wiadomości oraz test – Polska podczas II wojny światowej.

   


  Język polski

  Temat: Kiedy życie można nazwać wartościowym?  Omawiamy wiersz Zbigniewa Herberta pt."Życiorys".

   

  1.Przedstawienie sylwetki poety.

   

  2.Czym różni się życiorys od curriculum vitae (CV)?

   

  3. Co to jest egzystencjalizm?

   

  Egzystencjalizm to nurt filozoficzny szukający odpowiedzi na temat sensu i celu życia.

   

  4.Omawiamy życiorys bohatera lirycznego. 

   

  Dzieciństwo - 

  Szkoła -

  Praca - 

  Zainteresowania-

  Podróże-

  Lektura -

  Wiek podeszły - 

  Nurtujące pytania- 

  Uczucia -

   

  Utwór Herberta to liryka bezpośrednia,osoba 

  mówiąca podsumowuje swoje życie na łożu śmietci.Podmiot liryczny chronologicznie przedstawia poszczególne etapy ze swojego życia.

   

  Praca domowa: 

   

  W  jaki sposób należy żyć, aby u schyłku życia móc powiedzieć, że dobrze przeżyło się życie ? Napiszę siedem zdań.

   

  Nauczę się 10 wyrazów,ktòre stworzyliśmy wspólnie.

   


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa atomu

  - Wyjaśnienie pojęcia atom, cząsteczka

  - Budowa atomu : jądro atomowe oraz chmura elektronowa

  - Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym ( liczba atomowa, masa atomowa, liczba powłok, liczba protonów, neutronów i elektronów)

  - Odczytywanie z układu okresowego informacji dotyczących budowy danego atomu - ćwiczenia

   


  Matematyka

  Temat:Mnożenie sum algebraicznych

  Temat: Rozwiązywanie równań  Praca domowa


    Brak

   

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “PORTRET LICZBY PI”
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Język polski

  Temat: O Januszu Korczaku-kształcimy umiejętność czytania ze zrozumieniem i słuchania

  - Zapoznanie uczniów z sylwetką Janusza Korczaka- rozwiązywanie testu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem.

  - Wysłuchanie nagrania pt. „W jaki sposób Janusz Korczak uczył dzieci samorządności?” :https://www.youtube.com/watch?v=-vDkOipz_AA

  - Wskazanie środków samorządności wprowadzonych przez J. Korczaka (sejm, sąd, zakłady, dyżury, tablica informacyjna, skrzynka na listy).

  Temat: Każdy może być poetą- tworzymy swoje własne wiersze

  - Układanie wierszy z wyrazów wyciętych z gazet- indywidualna praca uczniów.

   

  Praca domowa:

  Zapisz w punktach 10 faktów dotyczących życia i twórczości Janusza Korczaka.


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa atomu

   

  - Wyjaśnienie pojęcia atom, cząsteczka

  - Budowa atomu : jądro atomowe oraz chmura elektronowa

  - Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym ( liczba atomowa, masa atomowa, liczba powłok, liczba protonów, neutronów i elektronów)

  - Odczytywanie z układu okresowego informacji dotyczących budowy danego atomu - ćwiczenia

  - Projekt uczniowski- budowa modelu atomu Azotu (N)

   

   

  Temat :  Liść jako charakterystyczny organ roślin

   

  - Przypomnienie ogólnej budowy roślin: korzeń, łodyga, liście, kwiaty i owoce

  - Budowa i funkcja elementów budowy roślin

  - Rola liścia:  proces fotosyntezy u roślin

  - Obserwacja mikroskopowa liści różnych gatunków roślin- preparaty świeże

  - Doskonalenie umiejętności mikroskopowania i dokumentowania widzianego obrazu.


  Historia

  Temat: Katastrofa w Czarnobylu.

   

  - przyczyny katastrofy;

  - skutki katastrofy;

  - projekcja filmu dokumentalnego na temat katastrofy czarnobylskiej;

   

  Praca domowa

   

  Jaki według Ciebie był najgorszy skutek katastrofy w Czarnobylu?

   


  Matematyka

   

  Temat: Układy równań

   

  1. Metody rozwiązywania układów równań

  2. Rozwiązywanie układów równań o różnym stopniu trudności
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia