Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_facesPrzedszkole

  Temat: Owoce w jesiennym sadzie

   

  1. Zajęcia muzyczno - rytmiczne

  2. Przeczytanie książki pt: "Przygody Fenka - Moje

       drzewko"  autor Magdalena Gruca 

  3. Rozmowa na temat owoców jakie są porą

      jesienną w sadzie

  4. Zabawa w zgadywanie jaki to owoc 

  5. Wykonanie pracy plastycznej:

     - koszyk z owocami 

     - słoik z jabłkami

     - karta pracy - wyklejanie owoców plasteliną

   

     Pozdrawiamy

     Agata i Monika 

   
 • tag_faces0A
  Sobota, 24.09.2022
   

   

   

  PLAN DNIA:
  1. Przywitanie się z klasą - przypomnienie zasad ustalonych na poprzednich zajęciach.
  2. Prezentacja uczniów – poznajemy się lepiej.

   

  3. Przerwa na drugie śniadanie.

   

  4. Praca z podręcznikami Serii „Tropiciele” sześciolatek: tematy Ja, Ty i środowisko i Dary jesieni. Wprowadzenie literki o.
  3. Wyjście do ogrodu, zabawy z piłką i bańkami mydlanymi.
  5. Czas na swobodną zabawę.

   

   

  6. Zajęcia muzyczne.
  7. Pożegnanie się z klasą.                
   
  Zadanie domowe: 
  Proszę aby uczniowie wykonali ćwiczenie ze strony 7 książki Piszę i liczę (napisali po śladzie literkę O i o a dla chętnych można narysować po śladzie owoce i je pokolorować).

   

   

   
  Na następne zajęcia proszę przynieść:
  Książkę do czytania,
  Piszę i liczę,
  Karty pracy 1 
  oraz wyposażony piórnik.
   
  Przypominam aby wszystkie książki były podpisane.
   
  Do zobaczenia w najbliższą sobotęJ  • tag_faces0B

  Przebieg zajęć w klasie 0B 24.09.2022

  1.       Przywitanie z klasą.

  2.       Praca z podręcznikiem s. 8.

  3.       Poznajemy części ciała – zabawa z kartami części ciała.

  4.       Praca z podręcznikiem s. 9. Rozpoznawanie głoski „o” i „u” na początku wyrazu.

  5.       Przerwa na drugie śniadanie.

  6.       Muzyka

  7.       Karty Pracy 1, s. 15. Rozpoznawanie części ciała. Dzielenie wyrazów na głoski i sylaby.

  8.       Wyjście na boisko.

  9.       Karty Pracy 1, s. 17. Poznawanie za pomocą zmysłów.

  10.   Swobodna zabawa.

   

  W domu.

  Dla chętnych: Piszę i liczę s. 6.

   

  Na następne zajęcia proszę przynieść:
  Książkę: Wielka Księga Tropicieli

  Piszę i liczę,
  Karty pracy 1 
  oraz wyposażony piórnik.

  Pozdrawiam Katarzyna Albin
 • tag_faces1A

  Przebieg zajęć w kl. 1   dn.  24.09.2022

   

   

  - jesień- charakterystyka pory roku. Nazywanie darów jesieni i odszukiwanie na rysunku.

  - wprowadzenie liter „t” i „o”- podział wyrazów na sylaby, głoski i litery. Zaznaczanie w tekście nowych liter.

  - czytanie sylab, wyrazów z nowymi literami

  -tworzenie  wyrazów z sylab

  - muzyka

   

  Praca na zajęciach:

  Karta ćwiczeń str. 11, 12, 13

  Podręcznik str. 14, 15

   

  Praca domowa:

  *Karta ćw.  zad. 3, 4/12 – polecenia do ćwiczeń są na str. 40

  *Podręcznik – poćwicz czytanie ćw. 4 str. 14

  * w zeszycie w trzy linie napisz jak najwięcej wyrazów z nowo poznanymi literami (a, m, t, o) np.: mama, tamto, mam…

  *uczniowie dostali (wklejone do zeszytu) krótkie role. Bardzo proszę ćwiczyć pamięciowe opanowanie tekstu.

   
 • tag_faces2A

   

   

  Przebieg zajęć 24.09.2022

   

  Temat: Przyjaciel na całe życie. 

   

  - kartkówka 

  - zagadki 

  - pogadanka na temat "schroniska"

  - filmik edukacyjny " Sprawdziłem jak wygląda praca w schronisku" - omówienie

  - klacz Kasztanka, pies Łajka, niedźwiedź Wojtek, pies Dżok - przybliżenie postaci 

  - omówienie ras psów

  - opowiadanie " Przyjaciel na całe życie" - omówienie 

  - filmik "Dogoterapia" 

  - tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej 

  - uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami 

  - wykonanie obrazka , swojego ulubionego zwierzaczka 

  - filmik" Niedźwiedź Wojtek" 

  - zadanie matematyczne

  - utrwalanie czytania i pisania 

   

  W klasie wykonaliśmy :

  Podręcznik str. 14 - 15 

  Zeszyt ćwiczeń str. 20 - 23 

   

  Praca domowa : 

  zeszyt ćwiczeń : ćw. 2 str. 20 

  poczytaj - podręcznik str 14 "Przyjaciel na całe życie" 

  naucz się nowych wyrazów ze słowniczka. (dzieci które popełniły błąd na kartkówce proszę poprawić, przepisując wyraz ponownie ) 

   

    • tag_faces2B

  Przebieg zajęć   23.09.2021

  Lekcja 4

  Temat:  Zwierzęta.

  ·Zwierzęta domowe – czy mam swoje ulubione zwierzątko - dyskusja;

  ·Cechy dobrego opiekuna zwierzątek – burza mózgów;

  ·Schronisko – pojecie, kto pracuje i jak ono wygląda – film edukacyjny;

  ·Przyjaciel na całe życie – analiza tekstu , prawda czy fałsz;

  ·Ćwiczenia czytania;

  ·Znane zwierzaki – pies Łajka, Dżok, niedźwiedź Wojtek i koń Kasztanka;

  ·Układam zdania – rozsypanka wyrazowa;

  ·Rasy psów – kolejność alfabetyczna;

  ·Moje wymarzone zwierzątko;

  ·Obliczenia matematyczne . zadania z treścią.

  ·Dyktando klasowe.

   

   

         Podręcznik:  s. 14 - 15;

  Ćwiczenia:   s. 18 -21;

  Do domu:

         Czytam książkę ! Ćwiczymy kolejne wyrazy (zeszyt) wielka litera.

  Uczymy sie wiersza na pamięć. 
 • tag_faces3A

  24 września 2022

  Temat zajęć: Szukamy informacji.

  Na sobotnich zajęciach uczniowie zapoznali się i wyszukiwali informacje z różnego rodzaju atlasów słowników oraz encyklopedii. Dowiedzieli się także, gdzie i z jakich wiarygodnych źródeł warto korzystać. Dzieci pracowały z podręcznikiem s. 33 zad. 1 oraz w ćwiczeniach s. 28-29 i 20-21. W zeszytach uczniowie zanotowali najważniejsze skróty, takie jak: np., r., wg, s., czyt., zob., ok., itp.

  Zadanie domowe: 
  ćw. 7 i 8, s. 31
  Uporządkuj wg alfabetu wyrazy:
  klasa, szkoła, przyjaciele, nauka, wiersz, Anna, dzieci, sala.

  Pozdrawiam,
  Kinga Mastej  
 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć 24 września 2022:

  KIEDY ZBIERAMY PLONY?

  - Jak powstaje chleb? Porównywanie pracy rolnika, piekarza, młynarza dawniej i dziś na podstawie ilustracji i  wiersza " Chleba kawałek".

  - Uzupełnienie zdań odpowiednią formą wyrazu chleb.

  - Pogadanka o terminach zbioru zbóż, warzyw, owoców. 

  - Pisownia wyrazów z ó i - ówka. Tworzenie wyrażeń.

  - Co uprawiają rolnicy? Rośliny zbożowe, oleiste i okopowe. Przechowywanie owoców i warzyw.

  - Dożynki - zapoznanie z tradycją, wyjaśnienie, kolorowanie ilustracji.

  Praca z podręcznikiem LOKOMOTYWA część 1- s. 40 - 55.

  Ćwiczenia część 1 - s.34 - 39

  Do wykonania w domu :

  Ćwiczymy czytanie - podręcznik s. 41 lub inny wybrany tekst.

  Wykonaj ćwiczenia: ćw. 1s.34- 35, ćw. 6 s.41( tylko dla dzieci , które mają wycinanki),  ćw. 5 s. 41.

  Wytnij z gazetek reklamowych lub narysuj różne warzywa, owoce, kwiaty i przynieś na zajęcia, proszę.

  Miłego tygodnia! 
 • tag_faces4A

  Język polski

  Na lekcjach języka polskiego w klasie 4a (3 jednostki lekcyjne) uczyliśmy się pisać życzenia (zeszyt ćwiczeń str. 7-9). Następnie przypomnieliśmy sobie zasady pisania wielką literą, podawaliśmy przykłady. W zeszycie ćwiczeń wykonaliśmy zadanie 1,2,3 ze stron 145-146.

  Zadanie domowe : ćwiczenie 4 na stronie 146-147.


  Historia

  Uczniowie zapoznali się z pojęciem źródeł historycznych oraz ich podziałem - sami dzielili już konkretne źródła na pisane i niepisane. Dowiedzieli się, na czym polega praca archeologa i co to są pamiątki rodzinne. Opowiadali o swoich pamiątkach rodzinnych. Następnie poznali terminy- ród, krewny, genealogia i drzewo genealogiczne. Poznali zasady tworzenia drzewa genealogicznego.

  Zadanie domowe ( czas do 15 października, aby zebrać potrzebne informacje ) uczniowie mają wykonać drzewa genealogiczne swoich rodów - czytelnie, estetycznie i tak, aby zawierały jak najwięcej informacji ( uwaga: przesyt informacji na drzewie genealogicznym powoduje jego nieczytelność).
 • tag_faces4B

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  Temat: Małgorzata Strzałkowska „Abecadło”. Pojęcia: alfabet, litera, głoska.

  - Odczytanie wiersza M. Strzałkowskiej „Abecadło” (podręcznik s. 28).

  - Znaczenie pojęcia alfabet.

  - Przypomnienie polskiego alfabetu.

  - Praktyczne zastosowanie alfabetu.

  - Pojęcia: litera, głoska, samogłoska i spółgłoska.

  - Ćwiczenia.

  Temat: Sylaba. Przenoszenie wyrazów.

  - Podział uczniów na grupy. Uczniowie wymyślają okrzyki dopingujące drużynę klasową podczas meczu ( Gó-rą na-si!), stawiając łącznik w miejscu podziału wyrazu na części.

  - Zapisanie najciekawszych odpowiedzi.

  - W jaki sposób zostały zapisane dane okrzyki? (Podział na sylaby).

  - Odczytanie i przyswojenie wiadomości na temat sylaby z ramki Zapamiętaj! – s. 27 podręcznik.

  - Ćwiczenia utrwalające pojęcie sylaby – ćw. 8, s. 27 podręcznik

  - Odczytanie i przyswojenie wiadomości na temat przenoszenia wyrazów – ramka Zapamiętaj! – s.27 podręcznik.

  - Ćwiczenia utrwalające zasady przenoszenia wyrazów: ćw. 18,21,22,23 s. 80,81 zeszyt ćwiczeń

   Temat: W świecie znaków.

  - Co rozumiemy pod pojęciem „znaku”?

  - Jakie znaki można zauważyć w życiu codziennym?

  - Podział znaków na: gesty, symbole rysunkowe i dźwiękowe oraz słowa.

  - Praca w parach – próba przekazania informacji za pomocą gestów (podręcznik s. 23, ćw. 2).

  - Dlaczego w niektórych sytuacjach porozumiewamy się za pomocą symboli i gestów zamiast słów?

  - Na czym polega proces porozumiewania się (nadawca – odbiorca)?

  - Ćwiczenia.

  Praca domowa:

   

  • Naucz się na pamięć alfabetu (podręcznik s.25)
  • Zapamiętaj pojęcia: litera, głoska (zeszyt/podręcznik s. 25))
  • Dla chętnych: Ćwiczenia-zad. 9, 13, ze s. 77,78

   


  Historia

   

  24 września klasa 4b na lekcjach historii wróciła do tematu źródeł historycznych, przypomniała sobie termin pamiątek rodzinnych. Zapoznaliśmy się z pracą archeologa. Wyjaśniony został sposób tworzenia drzewa genealogicznego. Pojawiły się pojęcia wielkiej i małej ojczyzny, tradycji lokalnych, gwary oraz patriotyzmu i lokalnego patriotyzmu.

  Zadanie domowe: do 15 października uczniowie wykonują drzewo genealogiczne ( sporo czasu na zebranie informacji potrzebnych do umieszczenia na wykresie, sugeruję większy format pracy).

   
 • tag_faces5A

  Język polski

   

  Przebieg zajęć:

  Temat: Czego dowiadujemy się o Colinie – „Tajemniczy ogród” F. H. Burnett (dwie godziny lekcyjne).

  - Plakaty zachęcające do czytania książek – ocena, wystawa.

  - Zabawa – łamanie szyfru. Rozwiązanie: narrator, narracja pierwszoosobowa, narracja pamiętnikarska.

  - Wyjaśnienie i zapisanie w zeszycie znaczenia pojęć: narrator, narracja trzecioosobowa, narracja pamiętnikarska.

  - Głośne odczytanie fragmentu Tajemniczego ogrodu (podręcznik s. 28) i określenie rodzaju narracji w nim występującej.

  - Określenie elementów świata przedstawionego.

  - Opowiadanie poznanego fragmentu oraz opisanie głównego bohatera – Colina.

   

   

  Praca domowa

   

  • Dokończ wybrane zdanie, odpowiednio je uzasadniając:

  -Chciałabym / chciałbym poznać Colina, ponieważ…

  -Nie chciałabym / nie chciałbym poznać Colina, ponieważ…

  • Zapamiętam znaczenie pojęć: narracja trzecioosobowa, narracja pierwszoosobowa (pamiętnikarska) (zeszyt/podręcznik s. 28).
 • tag_faces5B

  Język polski

  Temat: Spotkanie w 'tajemniczym ogrodzie'.

  1. Skojarzenia do wyrazu ogród.
  2. Odczytanie fragmentu utworu - podręcznik, s.23.
  3. Wyjaśnienie w jaki sposób spotkały się dzieci.
  4. Świat przedstawiony w utworze.
  5. Określenie narracji.

  Temat: Określenie nadawcy i odbiorcy komunikatu oraz intencji wypowiedzi.

  1. Zapoznanie się z pojęciem Intencja wypowiedzi - podręcznik, s.30.
  2. Wykonanie ćwiczenia 1, 2, 4 i 7 z podręcznika, s.30-31.
  3. Wykonanie ćwiczeń 2, 4 i 5 z zeszytu ćwiczeń, s.116-117.

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie 1, 10 i 11 z zeszytu ćwiczeń, s.115-120.

   

  Temat: Pisownia łączna przeczenia 'nie' z różnymi częściami mowy.

  1. Powtórzenie części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek).
  2. Odczytanie wiersza Agnieszki Frączek "Gwiazdki z nieba" - podręcznik, s.46.
  3. Odczytanie zasad ortograficznych.
  4. Wypisanie wyróżnionych słów z wiersza i określenie jaka to część mowy.
  5. Rozwiązanie krzyżówki z zeszytu ćwiczeń, s.173.

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie 2 z zeszytu ćwiczeń, s.173.


  Historia

   

  Temat1: Czasy Mieszka I.

   

  - książę Mieszko I i jego osoba;

  - podbój słowiańskich ziem przez Mieszka I;

  - ślub z Dobrawą i chrzest Polski;

  - bitwa pod Cedynią;

   

  Temat2: Wyprawa św. Wojciecha.

   

  - historia św. Wojciecha na podstawie drzwi gnieźnieńskich;

  - biskup Wojciech pierwszym polskim świętym i patronem Polski;

   

  Praca domowa

   

  Napisz w kilku zdaniach co dał państwu Mieszka I chrzest z roku 966.

   
 • tag_faces6

  Język polski

  Temat: Nadchodzi burza - opis przeżyć wewnętrznych.

  1. Nawiązanie do tematu lekcji z poprzednich zajęć. 
  2. Zapoznanie się z 10 wskazówkami dla opisującego przeżycia wewnętrzne.
  3. Opisujemy przeżycia wewnętrzne na temat: Nadchodzi burza.

                             Był to pierwszy dzień wiosny. Przyroda budziła się do życia. Rozkwitały 

  pierwsze kwiaty, a ptaki powracały z ciepłych krajów. Popołudniem zerwał się silny wiatr. 

  Na niebie pojawiły się ciemne, deszczowe chmury. Zwiastowało to nadejście burzy.

                              Podeszłam/-em do okna i z zaciekawieniem przyglądałam/-em się rozpętającej 

  wichurze. Zaczęło padać. Pojawiły się pierwsze błyskawice. Zagrzmiało. 

  Nie mogłam/-em oderwać wzroku od tego imponującego zjawiska. W pewnym momencie

  usłyszałam/-em huk. Piorun uderzył w drzewo, a mi się ugięły nogi. Zbladłam/-em z 

  przerażenia. Ostatkiem sił wskoczyłam/-em  do łóżka i przykryłam/-em się kocem.

                               Było to dla mnie nieprzyjemne przeżycie. Od tego czasu nie podchodzę do 

  okna podczas burzy , bo wiem, że jest to niebezpieczne.

   

  zadanie domowe

  Proszę napisać opis przeżyć wewnętrznych na temat: Wymarzony prezent.

   

  Temat: Jak się komunikujemy?

  1. Odczytanie fragmentu książki Adrian Mole - podręcznik, s.26.
  2. Zapoznanie się z terminem język werbalny i język niewerbalny.
  3. Pokazywanie emocji odpowiednią postawą ciała i mimiką.
  4. Wykonanie ćwiczenia 5 i 8 z podręcznika, s.28-29
  5. Wykonanie ćwiczenia 1, 3 i 6 z zeszytu ćwiczeń, s.115-117.

   


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat : Wielcy Ludzie-  twórcze życie Leonarda Da Vinci

   

  - Poznajemy postać wybitnego włoskiego artysty i uczonego a także wynalazcy- opowiadanie

  - W trakcie czytanki uczniowie odkrywają kolejne istotny fakty z życia Leonarda

  - Uzupełnienie rozdanej na zajęciach krzyżówki


  Historia

   

  Temat: Królowa Jadwiga.

   

  - Ludwik Węgierski królem Polski;

  - Jadwiga Andegaweńska i jej osoba;

   

  Temat2: Jadwiga i Jagiełło.

   

  - Polska i Litwa w końcu XIV wieku;

  - unia z Litwą w Krewie;

  - Jagiełło królem Polski;

  - początek dynastii Jagiellonów;

   

  Praca domowa

   

  Odszukaj i zanotuj ile żon miał Władysław Jagiełło i jak nazywały się wszystkie jego dzieci.
 • tag_faces7

  Język polski

   

  24 września 2022- kl. 7

                             

  Temat: W jaki sposób Jan Kochanowski opisał wrażenia zmysłowe we fraszce „Na lipę”?

   

  1. Rozmowa na temat zmysłów, które posiada człowiek.

  • Jakie zmysły posiada człowiek? (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk).
  • Do czego służą zmysły?
  • W jaki sposób dbać o nasze zmysły?
  • Co się stanie, gdy człowiek straci   któryś   ze   zmysłów lub jeśli jest go pozbawiony od samych narodzin? Jak wówczas rozwijają się pozostałe zmysły?
  • Dlaczego na łonie natury człowiek może się zrelaksować? Jaki wpływ mają na to zmysły?
  • Jakich wrażeń zmysłowych może dostarczyć człowiekowi odpoczynek w cieniu kwitnącego drzewa?

  3. Odczytanie, analiza i interpretacja fraszki J. Kochanowskiego „Na lipę”.

   

  - Kto i do kogo zwraca się we fraszce „Na lipę”?

  - O jakich zaletach lipy jest mowa w tekście?

  - Jakie uczucia zawarł poeta we fraszce?

  - Wskażcie w tekście cytaty odnoszące się do poszczególnych zmysłów i zapisanie w zeszycie po jednym cytacie do każdego ze zmysłów.

  • Wrażenia słuchowe:

  Tu słowicy, tu szpacy

  Wdzięcznie narzekają”,

  „A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie.

  Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie”.

   

  • Wrażenia dotykowe:

  „Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie”,

  „Tu zawżdy chłodne wiatry

  z pola zawiewają”.

   

  • Wrażenia węchowe:

  „Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód”.

   

  • Wrażenia wzrokowe:

  „a proste promienie ściągną pod swoje drzewo rozstrzelane cienie”.

   

  • Wrażenia smakowe:

  „Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mnie pan tak kładzie, jako   szczep   najpłodniejszy

  w hesperyjskim sadzie”.

   

   

  - Jakie środki poetyckie zastosował poeta?

  Apostrofa – bezpośredni zwrot do bóstwa, osoby, zjawiska, przedmiotu. („Gościu, siądź pod mym liściem”)

  Personifikacja – nadawanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, zjawiskom.

  Drzewo  zostało  wyposażone w cechy ludzkie. Lipa mówi („cichym szeptem”), przyrzeka („przyrzekam ja tobie”), obiecuje („umiem sprawić”).

  Epitety – „chłodne wiatry”, „wonne kwiaty”, „słodki sen”, „pracowite pszczoły”, „rozstrzelane cienie”, „proste promienie”.

  Porównanie lecz mię pan tak kładzie, jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie”.

   

  6. Rozmowa na temat postawy życiowej ukazanej w utworze. Wyjaśnienie pojęcia „epikureizm” (ramka- s. 10).

   

   

   

  Temat: Czas na czasownik!

   

  1. Uświadomienie celu lekcji i zapisanie tematu.

  2. Wyszukiwanie czasowników związanych ze szkołą. Zapisanie ich w formie „słoneczka”

  3. Przypomnienie,  poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości na temat czasownika- podręcznik s. 248-250.

  4. Ćwiczenia praktyczne- zad. 1, 2, 3 s. 251, zad. 8, 9, 10 s. 252.

  Praca domowa: zad. 9 s. 10
   

   


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

   

  Temat : Wielcy Ludzie- twórcze życie Leonarda Da Vinci

   

  - Poznajemy postać wybitnego włoskiego artysty i uczonego a także wynalazcy- opowiadanie

  - W trakcie czytanki uczniowie odkrywają kolejne istotny fakty z życia Leonarda

  - Uzupełnienie rozdanej na zajęciach krzyżówki

  - Podział klasy na 3 grupy: konstruktorzy , odkrywcy i artyści , z której każda otrzymuje zadania do wykonania by następnie zaprezentować swoje wyniki całej klasie.

   

  Praca domowa : brak
 • tag_faces8

  Język polski

   

  Temat 1: Czy natura może być źródłem szczęścia?

  - Rozmowa na temat tego, co daje uczniom szczęście.

  - Wyjaśnienie pojęcia „natura” i znaczenia związków frazeologicznych: martwa natura, wybryk natury (twór przyrody), wybryk natury (człowiek), dziecko natury, łono natury

  - Głośne czytanie artykułu „Natura na szczęście” i samodzielne wykonanie zadań do tekstu-

   

  Natura na szczęście

  W czasach, kiedy technologia powoli staje się numerem jeden (a może już jest?), nasz głód naturalnego świata wciąż trwa. Nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Obcowanie z naturą jest dobre dla ludzi w każdym wieku. Ma związek z poprawią zdrowia, z dobrym samopoczuciem, a nawet z poczuciem szczęścia. A jednak z jakiegoś powodu we współczesnym świecie nie do końca widać, byśmy chcieli być blisko natury. Można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że nasze naturalne i poznawcze światy rozdzieliły się. Spora część ludzi, a szczególnie dzieci, spędza dziś znacznie mniej czasu na świeżym powietrzu niż w ostatnich dziesięcioleciach. W naszych szkołach zajęcia z biologii czy przyrody rzadko odbywają się na zewnątrz budynku. Tym samym przyroda nie jest dobrze wykorzystywanym narzędziem nauczania dzieci, aby zaczęły krytycznie myśleć o otaczającym ich świecie. Nie korzystamy z jej dobrodziejstw. To błąd. Nowe badania sugerują, że nasz związek z naturą może być głęboko związany z naszym szczęściem.

  Kilka szczególnie interesujących badań Zelenskiego i Nisbet (2014) opublikowano jakiś czas temu w Environment and Behavior. Nic dziwnego, że badania wykazały, iż nasze emocjonalne związki z naturą są zapowiedzią naszych postaw i wyborów, których dokonujemy w związku ze zrównoważonym stylem życia. To, co ciekawsze, to odkrycie wyjątkowego związku natury z samym szczęściem. Zelenski i Nisbet przeprowadzili dwa badania, mając jedno pytanie w głowie: Czy związek między naturą a szczęściem jest niezależny od innych rzeczy, które sprawiają, że czujemy się emocjonalnie związani z życiem, takich jak rodzina, kraj, kultura, muzyka i przyjaciele?

  W pierwszym badaniu mierzyli oni poczucie więzi u ludzi między wieloma sferami, w tym właśnie z naturą. Uczestnicy oceniali swoje związki z naturą na kilkustopniowej skali, określając zgodność ze stwierdzeniami typu: „Moje związki z naturą są ważną częścią tego, kim jestem” oraz „Zauważam dziką przyrodę, gdziekolwiek jestem”. Inne skale i inwentarze wykorzystano do oceny subiektywnego szczęścia ludzi w tych samych obszarach. Wynik? Wśród różnych skal szczęścia, związek między naturą i szczęściem był znaczący. Jednym z głównych celów tego badania było ustalenie, czy związek pomiędzy połączeniem człowieka z naturą i jego szczęściem wynika z ogólnego poczucia połączenia czy bardziej specyficznego związku z naturą. Innymi słowy naukowcy chcieli wiedzieć, czy natura wyróżniała się na tle innych rzeczy, które sprawiają, że czujemy się połączeni z życiem i szczęśliwi. Wyniki ich badań sugerują, że natura nas uszczęśliwia. Kontakt z nią niesie ze sobą wyraźną korzyść dla naszego szczęścia poza bardziej uogólnionymi korzyściami związanymi z rodziną czy przyjaciółmi.

  Aby lepiej zrozumieć i rozwinąć wyniki pierwszego badania, Zelenski i Nisbet przeprowadzili drugie badanie. W tym badaniu głębiej zbadali różne związki ze szczęściem, zwłaszcza te o jakości interpersonalnej, w tym przywiązanie, współzależność i przynależność. Nie tylko mieli nadzieję na powtórzenie ustaleń ze swojego pierwszego badania, ale chcieli również sprawdzić, czy obcowanie z naturą może „przewidzieć” szczęście. Chociaż nie każda korelacja między naturą a szczęściem mogła zostać zduplikowana w drugim badaniu, ogólny wzorzec ustaleń i wynikające z nich porównania do wcześniejszych badań doprowadziły naukowców do ważnych wniosków, takich jak:

  • Nasze emocjonalne połączenie ze światem przyrody różni się od innych psychologicznych powiązań w naszym życiu.
  • Kontakt z naturą często zapowiada szczęście niezależnie od innych czynników psychologicznych.
  • Psychologiczne powiązania z naturą wspierają kształtowanie zrównoważonych postaw i mogą być ważnym narzędziem w ochronie naszego środowiska.

  Richard Louv, w swojej nagradzanej książce Ostatnie dziecko lasu wskazuje na radykalną zmianę w sposobie rozumienia i doświadczania przyrody przez dzieci. Z jednej strony pokazuje związki braku kontaktu z naturą z niepokojącymi trendami takimi jak otyłość czy depresja. Z drugiej pokazuje, „jak pogodzić wyzwania współczesnego świata i jego nowoczesnych technologii z nienadążającymi za nimi potrzebami ludzkiego organizmu”. Sama edukacja na wolnym powietrzu ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka i jest ważna dla przyszłości naszej planety. Czemu?

  • Dziecko uczy się odkrywać i rozumieć otaczający je świat, czując się jego częścią, czego nie daje żadna książka ani aplikacja w telefonie.
  • Kiedy czujemy się związani z naturą, jesteśmy bardziej skłonni do prowadzenia zrównoważonego stylu życia.
  • Bardziej prawdopodobne jest również, że wspieramy akcje, które edukują i angażują innych w dbanie o dobro Matki Ziemi. To ważne kierunki działań nie tylko dla dobra jednostki, ale całego społeczeństwa.

  Źródło: https://pracowniaszczescia.pl/czy-natura-nas-uszczesliwia/

   

   

  Zadania do tekstu

  1. Dopasuj pojęcia do ich definicji.

  INWENTARZ, KORELACJA, RADYKALNY, DUPLIKOWAĆ

  _________________________________- współzależność, wzajemne powiązanie

  _________________________________-  podwajać liczbę czegoś

  _________________________________- zespół, zbiór

  _________________________________- dążący do zasadniczych zmian społecznych, politycznych;

  1. Wybierz z tekstu 4 wyrazy i zapisz własne definicje tych słów.

  ___________________- _______________________________________________________

  ___________________- _______________________________________________________

  ___________________- _______________________________________________________

  ___________________- _______________________________________________________

  1. Skomentuj słowa Samuela Johnsona Oddzielenie się od natury jest odejściem od szczęścia, odwołując się do artykułu „Natura na szczęście” i własnych doświadczeń. (w zeszycie)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Temat 2: Natura we frazeologii

   

  - Przypomnienie, co to są frazeologizmy. 

  - Wyjaśnienie, co znaczą przysłowia:

  Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka.

  Natura ciągnie wilka do lasu.

   

  - Losowanie związków frazeologicznych i wykonanie plakatu ilustrującego przypisany frazeologizm. Na plakacie powinien znaleźć się związek frazeologiczny wraz z wyjaśnieniem np.

  1. Obiecywać gruszki na wierzbie - obiecywać rzeczy niemożliwe do spełnienia, nierealne

  2. Jak grzyby po deszczu- nagle, szybko i w dużej ilości itp.

  3. Czuć do kogoś miętę- odczuwać do kogoś sympatię, pociąg; być kimś zainteresowanym

  4. Nie zasypiać gruszek w popiele- nie zaprzepaszczać szansy na sukces, nie zaniedbywać spraw wymagających załatwienia, wykorzystywać nadarzającą się sposobność

  5. Zakazany owoc- rzecz niedostępna, niedozwolona i przez to pociągająca, pożądana

  6. Siedzieć cicho jak mysz pod miotłą- być bardzo cicho

  7. Mieć muchy w nosie- być niezadowolonym

  8. Mieć węża w kieszeni- być skąpym

  9. Pracowity jak mrówka- bardzo pracowity

  10. Żyć jak pies z kotem- żyć w ciągłej niezgodzie

  11. Uparty jak osioł- bardzo uparty

  12. Pisać jak kura pazurem- pisać niewyraźnie

  13. Czuć się jak ryba w wodzie- czuć się gdzieś bardzo dobrze

  14. Głodny jak wilk- bardzo głodny

  15. Jedna jaskółka wiosny nie czyni-  nie należy wyciągać pochopnych wniosków na podstawie pojedynczych faktów

  16. Ni z gruszki, ni z pietruszki- nagle, niespodziewanie

  17. Wiedzieć, co w trawie piszczy- wiedzieć, co się dzieje

  18. Kupić kota w worku- kupić coś bez obejrzenia

  19. Przyszła koza do woza- ktoś prosi o pomocktórą wcześniej odrzucał

  20.Pogoda pod psem- zła, brzydka pogoda

  21. Wpaść jak śliwka w kompot- znaleźć się w kłopotliwej sytuacji

  22. Wpuścić w maliny- celowo wprowadzić kogoś w błąd

  23. Niedaleko pada jabłko od jabłoni-dzieci zwykle dziedziczą  cechy charakteru po rodzicach

  24. Gdy kota nie ma, myszy harcują- kiedy nie ma  kontroli, to następuje lekceważenie  obowiązków

  25. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu- lepsze cośco jest niedoskonałeale pewne, niż niedostępny ideał

  26. Wilk syty i owca cała- rozwiązanie problemu z korzyścią dla obu stron

  27. Trzymać dwie sroki za ogon- chcieć załatwić kilka spraw jednocześnie

  28. Nie dla psa kiełbasa- nie wszystko jest dla wszystkich

   

  Praca domowa:

  Przeczytaj artykuł na stronie:

  https://obcyjezykpolski.pl/wyrwac-sie-wyskoczyc-jak-filip-z-konopi/

  a następnie napisz w zeszycie, co znaczy i skąd się wziął frazeologizm „wyskoczyć jak filip z konopi”.

   

   

   

   


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

   

  Temat : Substancje psychoaktywne w życiu człowieka

  - Wyjaśnienie pojęcia substancja psychoaktywna

  - Uzależnienia i jego skutki

  - Dlaczego nie warto sięgać po substancje psychoaktywne- dyskusja

  - Wpływ narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu i leków na organizm czlowieka

  - Uczymy się postawy Asertywnej czyli przykłady jak skutecznie odmawiać.

  - Uczniowie tworzą plakat przestrzegający przed skutkami uzależnień

   

  Praca domowa:

  Proszę dokończyć pracę nad plakatem na następne zajęcia.
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Język polski

  Temat 1: Czy natura może być źródłem szczęścia?

  - Rozmowa na temat tego, co daje uczniom szczęście.

  - Wyjaśnienie pojęcia „natura” i znaczenia związków frazeologicznych: martwa natura, wybryk natury (twór przyrody), wybryk natury (człowiek), dziecko natury, łono natury

  - Głośne czytanie artykułu „Natura na szczęście” i samodzielne wykonanie zadań do tekstu-

   

  Natura na szczęście

  W czasach, kiedy technologia powoli staje się numerem jeden (a może już jest?), nasz głód naturalnego świata wciąż trwa. Nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Obcowanie z naturą jest dobre dla ludzi w każdym wieku. Ma związek z poprawią zdrowia, z dobrym samopoczuciem, a nawet z poczuciem szczęścia. A jednak z jakiegoś powodu we współczesnym świecie nie do końca widać, byśmy chcieli być blisko natury. Można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że nasze naturalne i poznawcze światy rozdzieliły się. Spora część ludzi, a szczególnie dzieci, spędza dziś znacznie mniej czasu na świeżym powietrzu niż w ostatnich dziesięcioleciach. W naszych szkołach zajęcia z biologii czy przyrody rzadko odbywają się na zewnątrz budynku. Tym samym przyroda nie jest dobrze wykorzystywanym narzędziem nauczania dzieci, aby zaczęły krytycznie myśleć o otaczającym ich świecie. Nie korzystamy z jej dobrodziejstw. To błąd. Nowe badania sugerują, że nasz związek z naturą może być głęboko związany z naszym szczęściem.

  Kilka szczególnie interesujących badań Zelenskiego i Nisbet (2014) opublikowano jakiś czas temu w Environment and Behavior. Nic dziwnego, że badania wykazały, iż nasze emocjonalne związki z naturą są zapowiedzią naszych postaw i wyborów, których dokonujemy w związku ze zrównoważonym stylem życia. To, co ciekawsze, to odkrycie wyjątkowego związku natury z samym szczęściem. Zelenski i Nisbet przeprowadzili dwa badania, mając jedno pytanie w głowie: Czy związek między naturą a szczęściem jest niezależny od innych rzeczy, które sprawiają, że czujemy się emocjonalnie związani z życiem, takich jak rodzina, kraj, kultura, muzyka i przyjaciele?

  W pierwszym badaniu mierzyli oni poczucie więzi u ludzi między wieloma sferami, w tym właśnie z naturą. Uczestnicy oceniali swoje związki z naturą na kilkustopniowej skali, określając zgodność ze stwierdzeniami typu: „Moje związki z naturą są ważną częścią tego, kim jestem” oraz „Zauważam dziką przyrodę, gdziekolwiek jestem”. Inne skale i inwentarze wykorzystano do oceny subiektywnego szczęścia ludzi w tych samych obszarach. Wynik? Wśród różnych skal szczęścia, związek między naturą i szczęściem był znaczący. Jednym z głównych celów tego badania było ustalenie, czy związek pomiędzy połączeniem człowieka z naturą i jego szczęściem wynika z ogólnego poczucia połączenia czy bardziej specyficznego związku z naturą. Innymi słowy naukowcy chcieli wiedzieć, czy natura wyróżniała się na tle innych rzeczy, które sprawiają, że czujemy się połączeni z życiem i szczęśliwi. Wyniki ich badań sugerują, że natura nas uszczęśliwia. Kontakt z nią niesie ze sobą wyraźną korzyść dla naszego szczęścia poza bardziej uogólnionymi korzyściami związanymi z rodziną czy przyjaciółmi.

  Aby lepiej zrozumieć i rozwinąć wyniki pierwszego badania, Zelenski i Nisbet przeprowadzili drugie badanie. W tym badaniu głębiej zbadali różne związki ze szczęściem, zwłaszcza te o jakości interpersonalnej, w tym przywiązanie, współzależność i przynależność. Nie tylko mieli nadzieję na powtórzenie ustaleń ze swojego pierwszego badania, ale chcieli również sprawdzić, czy obcowanie z naturą może „przewidzieć” szczęście. Chociaż nie każda korelacja między naturą a szczęściem mogła zostać zduplikowana w drugim badaniu, ogólny wzorzec ustaleń i wynikające z nich porównania do wcześniejszych badań doprowadziły naukowców do ważnych wniosków, takich jak:

  • Nasze emocjonalne połączenie ze światem przyrody różni się od innych psychologicznych powiązań w naszym życiu.
  • Kontakt z naturą często zapowiada szczęście niezależnie od innych czynników psychologicznych.
  • Psychologiczne powiązania z naturą wspierają kształtowanie zrównoważonych postaw i mogą być ważnym narzędziem w ochronie naszego środowiska.

  Richard Louv, w swojej nagradzanej książce Ostatnie dziecko lasu wskazuje na radykalną zmianę w sposobie rozumienia i doświadczania przyrody przez dzieci. Z jednej strony pokazuje związki braku kontaktu z naturą z niepokojącymi trendami takimi jak otyłość czy depresja. Z drugiej pokazuje, „jak pogodzić wyzwania współczesnego świata i jego nowoczesnych technologii z nienadążającymi za nimi potrzebami ludzkiego organizmu”. Sama edukacja na wolnym powietrzu ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka i jest ważna dla przyszłości naszej planety. Czemu?

  • Dziecko uczy się odkrywać i rozumieć otaczający je świat, czując się jego częścią, czego nie daje żadna książka ani aplikacja w telefonie.
  • Kiedy czujemy się związani z naturą, jesteśmy bardziej skłonni do prowadzenia zrównoważonego stylu życia.
  • Bardziej prawdopodobne jest również, że wspieramy akcje, które edukują i angażują innych w dbanie o dobro Matki Ziemi. To ważne kierunki działań nie tylko dla dobra jednostki, ale całego społeczeństwa.

  Źródło: https://pracowniaszczescia.pl/czy-natura-nas-uszczesliwia/

   

   

  Zadania do tekstu

  1. Dopasuj pojęcia do ich definicji.

  INWENTARZ, KORELACJA, RADYKALNY, DUPLIKOWAĆ

  _________________________________- współzależność, wzajemne powiązanie

  _________________________________-  podwajać liczbę czegoś

  _________________________________- zespół, zbiór

  _________________________________- dążący do zasadniczych zmian społecznych, politycznych;

  1. Wybierz z tekstu 4 wyrazy i zapisz własne definicje tych słów.

  ___________________- _______________________________________________________

  ___________________- _______________________________________________________

  ___________________- _______________________________________________________

  ___________________- _______________________________________________________

  1. Skomentuj słowa Samuela Johnsona Oddzielenie się od natury jest odejściem od szczęścia, odwołując się do artykułu „Natura na szczęście” i własnych doświadczeń. (w zeszycie)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Temat 2: Natura we frazeologii

   

  - Przypomnienie, co to są frazeologizmy. 

  - Wyjaśnienie, co znaczą przysłowia:

  Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka.

  Natura ciągnie wilka do lasu.

   

  - Losowanie związków frazeologicznych i wykonanie plakatu ilustrującego przypisany frazeologizm. Na plakacie powinien znaleźć się związek frazeologiczny wraz z wyjaśnieniem np.

  1. Obiecywać gruszki na wierzbie - obiecywać rzeczy niemożliwe do spełnienia, nierealne

  2. Jak grzyby po deszczu- nagle, szybko i w dużej ilości itp.

  3. Czuć do kogoś miętę- odczuwać do kogoś sympatię, pociąg; być kimś zainteresowanym

  4. Nie zasypiać gruszek w popiele- nie zaprzepaszczać szansy na sukces, nie zaniedbywać spraw wymagających załatwienia, wykorzystywać nadarzającą się sposobność

  5. Zakazany owoc- rzecz niedostępna, niedozwolona i przez to pociągająca, pożądana

  6. Siedzieć cicho jak mysz pod miotłą- być bardzo cicho

  7. Mieć muchy w nosie- być niezadowolonym

  8. Mieć węża w kieszeni- być skąpym

  9. Pracowity jak mrówka- bardzo pracowity

  10. Żyć jak pies z kotem- żyć w ciągłej niezgodzie

  11. Uparty jak osioł- bardzo uparty

  12. Pisać jak kura pazurem- pisać niewyraźnie

  13. Czuć się jak ryba w wodzie- czuć się gdzieś bardzo dobrze

  14. Głodny jak wilk- bardzo głodny

  15. Jedna jaskółka wiosny nie czyni-  nie należy wyciągać pochopnych wniosków na podstawie pojedynczych faktów

  16. Ni z gruszki, ni z pietruszki- nagle, niespodziewanie

  17. Wiedzieć, co w trawie piszczy- wiedzieć, co się dzieje

  18. Kupić kota w worku- kupić coś bez obejrzenia

  19. Przyszła koza do woza- ktoś prosi o pomocktórą wcześniej odrzucał

  20.Pogoda pod psem- zła, brzydka pogoda

  21. Wpaść jak śliwka w kompot- znaleźć się w kłopotliwej sytuacji

  22. Wpuścić w maliny- celowo wprowadzić kogoś w błąd

  23. Niedaleko pada jabłko od jabłoni-dzieci zwykle dziedziczą  cechy charakteru po rodzicach

  24. Gdy kota nie ma, myszy harcują- kiedy nie ma  kontroli, to następuje lekceważenie  obowiązków

  25. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu- lepsze cośco jest niedoskonałeale pewne, niż niedostępny ideał

  26. Wilk syty i owca cała- rozwiązanie problemu z korzyścią dla obu stron

  27. Trzymać dwie sroki za ogon- chcieć załatwić kilka spraw jednocześnie

  28. Nie dla psa kiełbasa- nie wszystko jest dla wszystkich

   

  Praca domowa:

  Przeczytaj artykuł na stronie:

  https://obcyjezykpolski.pl/wyrwac-sie-wyskoczyc-jak-filip-z-konopi/

  a następnie napisz w zeszycie, co znaczy i skąd się wziął frazeologizm „wyskoczyć jak filip z konopi”.

   


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

   

  Temat : Substancje psychoaktywne w życiu człowieka

  - Wyjaśnienie pojęcia substancja psychoaktywna

  - Uzależnienia i jego skutki

  - Dlaczego nie warto sięgać po substancje psychoaktywne- dyskusja

  - Wpływ narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu i leków na organizm czlowieka

  - Uczymy się postawy Asertywnej czyli przykłady jak skutecznie odmawiać.

  - Uczniowie tworzą plakat przestrzegający przed skutkami uzależnień

   

  Praca domowa:

  Proszę dokończyć pracę nad plakatem na następne zajęcia.


  Historia

  Temat: Mała ojczyna.

   

  - definicja małej ojczyzny;

  - moja mała ojczyzna;

  - regiony Polski i ich charakterystyka;

   

  Praca domowa

   

  Odszukaj znaną osobę pochodzącą z regionu Polski, z którego wywodzą się Twoje korzenie oraz zanotuj kilka najważniejszych informacji jej dotyczących.
WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia