Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Kilka słów o Polskiej Akademii Wiedzy

 

Witamy na stronie internetowej Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie. Jest to szkoła polonijna powstała w  październiku 2011 roku. Naszym głównym celem jest to, aby uczniowie potrafili poprawnie mówić, czytać i pisać w języku polskim oraz by dobrze poznali polską kulturę, narodowe zwyczaje i tradycje. Jesteśmy świadomi tego, jak ważne na emigracji jest podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

Lekcje w Polskiej Akademii Wiedzy prowadzone są w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.15. Oferujemy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze od przedszkola poprzez sześcioletnią szkołę podstawową aż po trzyletnie gimnazjum. Dzieci mogą również rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych, które trwają do godziny 15.00. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, bo proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, chemiczno-fizyczne. Oferujemy też lekcje języka hiszpańskiego oraz przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Nie zapomnieliśmy też o Rodzicach- mamy dla nich bezpłatne zajęcia z języka angielskiego.

Aby przybliżyć wychowankom narodowe tradycje, w Polskiej Akademii Wiedzy organizowane są typowo polskie szkolne uroczystości i konkursy. Najważniejsze z nich to: Dzień Nauczyciela połączony z uroczystością Pasowania na Ucznia, akademia z okazji Święta Niepodległości, andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy, jasełka, konkurs recytatorski- "Brzechwałeczki", konkurs ortograficzny dla uczniów i rodziców oraz festyn rodzinny „Mama, Tata i ja”. Wydajemy również szkolną gazetkę. "Prasówka", której tytuł nawiązuje do symbolu szkoły, czyli sowy, jest dwumiesięcznikiem redagowanym przez uczniów i nauczycieli. Każdy numer nie tylko dokumentuje życie szkoły, ale też porusza różne ciekawe tematy, które mają zachęcić uczniów do czytania i poszerzania swojej wiedzy.

Wychodzimy z założenia, że najważniejszym elementem systemu dydaktyczno-wychowawczego jest nauczyciel. Dlatego nasza kadra nie tylko jest dobrze wykwalifikowana, ale dysponuje takimi cechami osobowości, które pozwalają na najefektywniejsze nauczanie.

Nasi uczniowie cały rok otoczeni są opieką logopedyczną oraz psychologiczną. Realizujemy program nauczania na bazie Podstawy Programowej dla szkół polonijnych. W naszej pracy wykorzystujemy podręczniki rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

 

Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają wszystkich, dla których ważny jest polski język, historia i kultura, aby odwiedzili

Polską Akademię Wiedzy.

 

ZAPISY DO SZKOŁY TRWAJĄ CAŁY ROK !