Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Kilka słów o Polskiej Akademii Wiedzy

 

Witamy na stronie internetowej Polskiej Akademii Wiedzy im. Adama Mickiewicza w Dublinie. Jest to szkoła polonijna powstała w październiku 2011 roku. Naszym głównym celem jest to, aby uczniowie potrafili poprawnie mówić, czytać i pisać w języku polskim oraz by dobrze poznali polską kulturę, narodowe zwyczaje i tradycje. Jesteśmy świadomi tego, jak ważne na emigracji jest podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

Lekcje w Polskiej Akademii Wiedzy prowadzone są w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.15. Oferujemy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze od przedszkola poprzez ośmioletnią szkołę podstawową aż po liceum. Dzieci mogą również rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych, które trwają do godziny 15.00. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, bo proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe oraz chemiczno-fizyczne. Wszyscy chętni uczniowie mogą też wziąć udział w zajęciach przygotowujących do matury z języka polskiego w Irlandii.

Aby przybliżyć wychowankom narodowe tradycje, w Polskiej Akademii Wiedzy organizowane są typowo polskie szkolne uroczystości i konkursy. Najważniejsze z nich to: Dzień Nauczyciela połączony z uroczystością Pasowania na Ucznia, akademia z okazji Święta Niepodległości, andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy, jasełka, konkurs recytatorski- "Brzechwałeczki", konkurs ortograficzny dla uczniów i rodziców oraz festyn rodzinny „Mama, Tata i ja”. Wydajemy również szkolną gazetkę. "Prasówka", której tytuł nawiązuje do symbolu szkoły, czyli sowy, jest dwumiesięcznikiem redagowanym przez uczniów i nauczycieli. Każdy numer nie tylko dokumentuje życie szkoły, ale też porusza różne ciekawe tematy, które mają zachęcić uczniów do czytania i poszerzania swojej wiedzy.

Wychodzimy z założenia, że najważniejszym elementem systemu dydaktyczno-wychowawczego jest nauczyciel. Dlatego nasza kadra nie tylko jest dobrze wykwalifikowana, ale dysponuje takimi cechami osobowości, które pozwalają na efektywne nauczanie.

Nasi uczniowie cały rok otoczeni są opieką logopedyczną oraz psychologiczną. Realizujemy program nauczania na bazie Podstawy Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. W naszej pracy wykorzystujemy podręczniki rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają do odwiedzenia Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.  

 

ZAPISY DO SZKOŁY TRWAJĄ CAŁY ROK !