Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Dyrektor:
Małgorzata Rosek 
tel.0872 55 99 18
poniedziałek - piatek godz.13.00 do 16.00
sobota - 9.00 do 16.00
 
Beata Wanic
tel: 019102464
poniedziałek - piątek godz. 10.30 do 12.30
 
Email:
info@szkolapak.com


Korespondencja:
223 Custom House,
JFSC Harbour,
Dublin 1


Strona internetowa:
www.szkolapak.com


Adres szkoły:
O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
North Richmond Street,
Dublin 1
Pokaż Szkoła PAK na większej mapie

 

 

GENERAL DATA PROTECTION RULES
W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych GDPR, które weszły w życie w maju tego roku, informujemy, że Państwo zapisując dziecko do naszej szkoły składacie deklarację, że zapoznaliście się ze statutem naszej szkoły. Jednym słowem wyrażacie Państwo zgodę na kontakt z Wami, przetwarzanie danych na potrzeby placówki oraz na wykorzystanie zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz szkolnych uroczystości i wycieczek w celach marketingowych szkoły.