Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Instytutu Rozwoju Języka
Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu Wspieranie Edukacji Polonijnej i
Polskiej poza granicami Polski.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Irlandii
Kwota dotacji w 2023 r. : 59 532,00 zł
Kwota dotacji w 2024 r. : ……………….
Data podpisania umowy: 18/09/2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 693 685,00 zł
Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Irlandii” polega na wsparciu szkół polonijnych
poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i
innych kosztów funkcjonowania placówki.

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Irlandii

Kwota dotacji: 37,775,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego:  227 052,95 PLN

Zadanie publiczne ”Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Irlandii”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

 

Dofinansowanie nagród książkowych i rzeczowych do projektu 

„POCIĄG DO WOLNOŚCI – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI”  w wysokości 300 euro -2020 ROK.

  Wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020r.:
2,424.86 Euro

 

 

 

 

 

 

 

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia