Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie plastyczny „FIGURKA ANIOŁA JAKO OZDOBA CHOINKOWA”.

Organizatorem Konkursu jest Polska Akademia Wiedzy w Dublinie.

 

CELE KONKURSU


1. Pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia,

2. Rozbudzanie wyobraźni twórczej

3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania w różnych technikach plastycznych

 

 

 

 

UCZESTNICY

 

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-4

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne – ozdoby choinkowe - przy wykorzystaniu      dowolnych technik (forma przestrzenna lub płaska, decoupage, witraż itp.)

2. Prace powinny spełniać wszystkie „normy” ozdoby choinkowej, to znaczy: być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie

4. Praca powinna być wykonana ręcznie

5. Praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię, nazwisko oraz klasę.

6. Każdy uczestnik konkursu wykonuje 1 pracę

 

 

. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
  1. Samodzielność wykonania
  2. Oryginalne pomysły twórcze : kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
  1. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 11 grudnia 2021 r. 
  2. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

 

 

DANE OSOBOWE

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.
  3. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
  5. Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia