Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Życzenia wielkanocne

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

 

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy, by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości. Radosnego Alleluja.

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia