Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Model 3D Atomu

Atom, jak być może nie jeden uczeń wie, jest często nazywany najmniejszym zwykłym składnikiem materii jaki istnieje, który zachowuje indywidualne właściwości większej całości. Aby pomóc zrozumieć jak działają niektóre atomy i przyswoić sobie ich budowę, uczniowie klasy liceum wspólnie pracowali nad projektem modelu atomu 3D wybranych pierwiastków. Model atomu Azotu (N) oraz Litu ( Li) okazał się przydatny do zademonstrowania oraz wyjaśnienia w 8 i 7-ej klasie tych zagadnień.

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia