Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Atomy różnych pierwiastków

Poszczególne typy atomów nazywane są pierwiastkami, a każdy pierwiastek ma nazwę, np. wodór, magnez, tlen lub neon oraz swój symbol chemiczny. Te nazwane pierwiastki są ponumerowane od 1 do 118 w układzie okresowym nazywanym Tablicą Mendelejewa. Każdy atom danego pierwiastka składa się z jądra atomowego i elektronów znajdujących się wokół jądra na tzw. powłokach elektronowych. Jądro składa się protonów i neutronów, a ponad 99,94% masy atomu znajduje się w jądrze. Uczniowie klasy 7, 8 i Liceum posługując się układem okresowym pierwiastków przedstawili budowę atomu takich pierwiastków jak: He, N, Mg, Kr, O, C i wiele innych z uwzględnieniem liczby protonów w jądrze i elektronów na powłokach elektronowych. . Prace uczniów klas starszych można obejrzeć w galerii.

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia