Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_facesPrzedszkole • tag_faces0A

  Praca domowa z dnia 18.06.2019

  Temat: Jak powstaje książka.

  1. Swobodna zabawa w sali.

  2. Graficzna burza mózgów. Kto to może być bohaterem książki.

  3. Omówienie znaczenia pojęć: książka, okładka, kartka, strona, księgarnia, biblioteka, drukarnia, autor, ilustrator.

  4. Praca z podręcznikiem.

  5. Śniadanie.

  6. Eliminacje do konkursu recytatorskiego.

  7. Zabawy ruchowe (wyklaskiwanki, zrób to, co ja, rowerek, ćwiczenia gimnastyczne). 

  8. Praca plastyczna- Nasza ulubiona książka.

  9. Zajęcia logopedyczne.


  Uwaga: Proszę o przynoszenie Kart Pracy nr 4
 • tag_faces0B

  Zajęcia 18.05.2019 
  Temat: Na łące 

  1. Wysłuchanie opowiadania O. Masiuk "Łąka" - rozmowa z dziećmi o czym było opowiadanie. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące tekstu. 

  2. Praca z podręcznikiem Karty pracy - opis ilustracji. Dzieci nazywają rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąkę. 

  3. Praca plastyczna - motyl wykonany z krepy. 

  4. Praca z podręcznikiem - Karty Pracy str. 6,7. Wprowadzenie litery Ł, ł i cyfry 0.

  Brak pracy domowej. 
 • tag_faces1A

  Temat: Niesamowite podróże

   

  - opowiadanie "Consuela" - omówienie czytanki 

  - słynne budowle- analiza  

  - wprowadzenie gloski "dz" - ćwiczenia 

  - utwalanie pisania, czytania

  - nazwy osób, nazwy rzeczy - uzupełnianie zdań

  - zajęcia logopedyczne

  - muzyka 

   

  Na zajęciach przerobiliśmy : 

  Karta ćwiczeń:

  Ćw. 3,4 str. 19 

  Ćw. 3 str. 23

  Ćw. 2,4 str. 26,27

   

  Praca domowa

  Ćw. 3 str. 27

  Ćw. 1,2,3 str. 24 
 • tag_faces1B

  Sobota, 18.05.2019 r.

  Temat: „NIESAMOWITE PODRÓŻE”.

  - Wypowiedzi uczniów na temat miejsca Polski w Europie na podstawie wysłuchanie tekstu „Polska w Europie”. Wskazywanie państw sąsiadujących z Polską, omówienie wyglądu flagi europejskiej, wysłuchanie hymnu europejskiego.
  - Praktyczne posługiwanie się mapą Europy.
  - Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu „Consuela” z cyklu „Listy od Hani i Henia”.
  - Formułowanie ustnych wypowiedzi w zdania opisujące słynne budowle w Europie.
  - Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu „Niesamowite muzea” i ilustracji zamieszczonych w podręczniku.
  - Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoska dź, dzi.
  - Nauka pisania liter dź, Dź na podstawie wyrazów dźwig, niedźwiedź oraz dzi, Dzi na podstawie dziadek, Jadzia
  - Tropiciele wiedzy. Zapoznanie ze znaczeniem słowa – architekt. 

  Na zajęciach pracowaliśmy:
  Podręcznik s. 18-23, 26-27
  Karty ćwiczeń, ćw. 1,2 s. 18, ćw. 2, 3, 4 s. 19, ćw. 1 s. 20, ćw. 1, 3 s. 24, ćw. 3 s. 27, 

  Praca domowa:
  Karty ćwiczeń część 5 ćw. 4 s. 27, ćw. 5 s. 28
  CZYTAM SAM! Nauczę się pięknie czytać tekstu z literka DŹ, DZI s. 83, 
  Zadanie specjalne: „Jak wygląda Twoja mama?” Zbierz informacje na temat koloru jej oczu, włosów (kolor, długość, proste, kręcone, falowane) 

  Na następne zajęcia przynosimy:
  - Podręcznik, karty ćwiczeń  oraz karty matematyczne cz. 5
 • tag_faces2A • tag_faces2B

  Przebieg zajęć dn.  18-tego maja

  Temat: Każdy może zostać sportowcem.

  - igrzyska olimpijskie-  swobodne wypowiedzi uczniów, nazywanie dyscyplin sportowych,
  - symbolika kół na fladze olimpijskiej
  - paraolimpiada- wyjaśnienie pojęcia na podstawie tekstu „Zanim zgaśnie olimpijski znicz w Londynie”
  - wielka litera w nazwach mieszkańców państw
  -sposoby dbania o kondycję fizyczną, cechy dobrego sportowca,
  - Czy zawsze trzeba wygrywać?- rozmowa na podstawie opowiadania „Zawody”.  Ocena postępowania bohaterów
  - powiedzenia związane ze zdrowiem

  Praca na zajęciach:
  Podręcznik cz.5 – str. 18- 26
  Karty ćwiczeń cz.5-  20 – 23, 25- 29

  Praca w domu:
  Podręcznik cz.5 – poćwicz czytanie str. 74
  Karty ćwiczeń cz.5 – zad. 1, 2, 3 str. 24
 • tag_faces3A

  Przebieg zajęć 18 maja 2019:
   MAGIA OGRODU

  - Ogród warzywno- kwiatowy - nazywanie roślin i zwierząt, praca na podstawie ilustracji.
  - Kompozycje kwiatowe, praca florysty.
  - Tropimy ortografię - pisownia zmiękczeń, pisownia wyrazów wielką literą. 
  - Kochamy kwiaty - recytacja wierszy przygotowanych przez uczniów.  Brawo dla wszystkich recytujących, jestem z Was dumna!
  - Uwaga! Rośliny trujące! - wysłuchanie informacji z podręcznika. 

  Na zajęciach pracowaliśmy : podręcznik część 5 - s. 38 - 45, 66 - 67, karty ćwiczeń część 5 - s. 26 - 28, 31 , 58, 61. 
  Do wykonania w domu :
  - Przeczytaj tekst " Odpoczynek " podręcznik część 5  - s. 46 - 47.  
  - Karty ćwiczeń część 5 - s. 40 ćw. 1,2,3.
  - Przyroda część 2 - s. 38, ćw. 1 i 2.  (Uwaga tylko polecenie dla dzieci , które nie mają podręcznika przyroda część 2 - Poszukaj informacji na temat goździków - przyprawy używanej na przykład do pierniczków i uzupełnij zdanie:
  GOŹDZIKI SĄ TO........)
  Haniu - gratulujemy i trzymamy kciuki ! 
 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć 18 maja 2019:
   MAGIA OGRODU

  - Ogród warzywno- kwiatowy - nazywanie roślin i zwierząt, praca na podstawie ilustracji.
  - Kompozycje kwiatowe, praca florysty.
  - Tropimy ortografię - pisownia zmiękczeń, pisownia wyrazów wielką literą. 
  - Kochamy kwiaty - recytacja wierszy przygotowanych przez uczniów.  Brawo dla wszystkich recytujących, jestem z Was dumna!
  - Uwaga! Rośliny trujące! - wysłuchanie informacji z podręcznika. 

  Na zajęciach pracowaliśmy : podręcznik część 5 - s. 38 - 45, 66 - 67, karty ćwiczeń część 5 - s. 26 - 28, 31 , 58, 61. 
  Do wykonania w domu :
  - Przeczytaj tekst " Odpoczynek " podręcznik część 5  - s. 46 - 47.  
  - Karty ćwiczeń część 5 - s. 40 ćw. 1,2,3.
  - Przyroda część 2 - s. 38, ćw. 1 i 2.  (Uwaga tylko polecenie dla dzieci , które nie mają podręcznika przyroda część 2 - Poszukaj informacji na temat goździków - przyprawy używanej na przykład do pierniczków i uzupełnij zdanie:
  GOŹDZIKI SĄ TO........)
  Haniu - gratulujemy i trzymamy kciuki ! 
 • tag_faces4

  WOP

  Temat:Insurekcja kościuszkowska.

  Praca domowa
  Zeszyt ćwiczeń ćw. 1,2,3 str. 54/55.


  Język Polski

  Przebieg lekcji

  Temat: Bądź bezbłędny! - pisownia wyrazów z „ch” i „h". (druga godzina)

   - Podział klasy na 4 grupy.

  -  Zabawa – pantomima ortograficzna z „ch”.

  - Zapisanie zasad pisowni wyrazów z „ch”.

  - Ćwiczenia.

  Temat: Recytujemy wiersz.

  - Odsłuchanie nagrania wzorcowej recytacji znanych aktorów.

  - Wspólne określenie co będzie miało wpływ na ocenę recytacji.

  - Recytacja.

  - Ocena oraz wyłonienie zwycięzcy, który weźmie udział w szkolnym konkursie Brzechwałeczki.

  Temat: Poznajemy bezpieczny internet.

  - Rozmowa na temat zasad, które pomagają ludziom bezpiecznie funkcjonować w otaczającym nas świecie.

  - Co to jest internet?

  - Do czego się przydaje?

  - Dyskusja o zagrożeniach, z jakimi można się zetknąć w interncie.

  - Zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

  - Netykieta.

   

  Praca domowa

  Nauczę się na pamięć zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h”.
  Czytam lekturę (będziemy ją omawiać w najbliższą  sobotę).
 • tag_faces5

  WOP

  Temat: Nasze symbole narodowe.

  Praca domowa 
  Proszę dokończyć projekt flagi lub godła klasy 5, który rozpoczęliśmy na lekcji.


  Język Polski

  Przebieg lekcji

  Temat: Recytujemy wiersz – eliminacje do szkolnego konkursu.

  - Odsłuchanie nagrania wzorcowej recytacji znanych aktorów.

  - Kryteria oceny recytacji.

  - Recytacja.

  - Wyłonienie zwycięzcy, który weźmie udział w szkolnym konkursie Brzechwałeczki.

  Temat: Zanim wybierzemy się do kina… Poznajemy gatunki filmowe.

  - Rozmowa. Co ciekawsze – film czy książka? Dlaczego?

  - Dyskusja na temat ulubionych filmów (reżyser, aktorzy).

  - Określenie funkcji, jaką pełni film.

  - Pozytywny i negatywny wpływ filmów na ludzi.

  - Wprowadzenie podziału filmów na najbardziej popularne gatunki filmowe (filmy fabularne, dokumentalne, animowane).

  - Podział filmów fabularnych (komedia, kryminał, science-fiction, western, itp.).

  - Film formą rozmowy z widzem (słowo, obraz, ruch, dźwięk).

  - Film jako efekt pracy wielu osób.

  - Praca w grupach. Łączenie frazeologizmu z jego znaczeniem (np. dantejskie sceny – zdarzenia budzące grozę; czeski film – nikt nic nie wie).

   


  Praca domowa

  Czytam lekturę (będziemy ją omawiać w nadchodzącą sobotę).


  Matematyka

  Temat: Mnożenie i dzielenie liczby dziesiętnej prze liczbę naturalną
  Wykład: Omówienie zasad mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych
  Ćwiczenia: Obliczenia w pamięci, wykonywanie działań sposobem pisemnym, obliczanie miejsc po przecinku, porównywanie wyników  

  Zadanie domowe dla chętnych: 
  1) Oblicz w pamięci:
  2 x 5,4 cm 
  3 x 3,3 m
  5 x 2,1 zl
  (12,1 + 7,9) :4
  8,8 : 8 - 7,7 : 7
  2) Pomnóż sposobem pisemnym: 
  21,6 x 6
  3,78 x 35
  0,121 x 17
  12,5 x 12
  3) podziel sposobem pisemnym: 
  37,8 : 6
  18,75 : 25
  326,56 : 13
  4) W 6 identycznych słoikach jest łącznie 2,25 kg dżemu. 
  Ile dżemu jest w 1 takim słoiku ? 
 • tag_faces6

  Język Polski 

  1 Temat: Warszawskie dzieci

  Wysłuchanie piosenki pt: "Warszawskie dzieci" (podręcznik str. 131)
  Omówienie treści utworu, rozmowa na temat harcerstwa i Zawiszaków - dzieci z grupy harcerskiej Szarych Szeregów. 
  Wyjaśnienie pojęcia: "Polegać na kimś jak na Zawiszy"

  2 Temat: Historyjki obrazkowe - "Nic się, dziadku nie martw" - komiks.

  Wyjaśnienie pojęcia komiks.
  KOMIKS - pojęcie to wymyślono dla pierwszych historyjek obrazkowych rysowanych 120 lat temu. Miały one postać pasków w gazetach i były przeważnie humorystyczne. 
  Budowa komiksu: PLANSZA, w której znajdują się KADRY - obrazkowe historyjki z DYMKAMI / CHMURKAMI - czyli tekstami, myślami bądź onomatopeją (czyli wyrazem dźwiękonaśladowczym) 

  Główne cechy komiksu to
  > CECHY JĘZYKOWE (zwięzłe wypowiedzi bohaterów, przewaga dialogów) 
  > POZAJĘZYKOWE ELEMENTY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO (wyrazy dźwiękonaśladowcze: trach! bum! dzyn, dzyn! puk-puk!...)
  > CECHY GRAFICZNE (tekst umieszczony w chmurkach, sceny znajdują się w klatkach) 

  Przeczytanie i omówienie komiksu "Nic się, dziadku nie martw" (podr. str. 134-141)

  BRAK ZADANIA DOMOWEGO. 
   
  * Powtórzyć wiadomości z drugiego semestru - 25 maja będzie sprawdzian (uczniowie otrzymali zagadnienia jak również w zeszłym tygodniu zostały wysłane na emaila do rodziców) 
  * Proszę uzupełnić zeszyt z języka polskiego. 25 maja - zeszyty będą zebrane i sprawdzone na ocenę! 

  KONKURS BRZECHWAŁECZKI: udział w konkursie bierze Natalia R. - bardzo proszę o powtórzenie wiersza Jana Brzechwy- "Osioł i Róża"


  WOP

  Temat: Walki z Kozakami.

  Praca domowa
  Brak pracy domowej.


  Matematyka

  Temat: Działania na liczbach wymiernych, zadania z treścią
  Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań z treścią (ułamki zwykle, dziesiętne), szacowanie wyników w pamięci 
  Brak zadania domowego
   
 • tag_faces7

  Język Polski 
  Temat: Nasz język - łączy czy dzieli? 

  Przeczytanie i omówienie tekstu "Nasz język - łączy czy dzieli" 
  (podr. str. 164-166) 

  Rozmowa na temat języka polskiego, komunikacji, porozumiewania się. Znaczenie słów w różnych językach.  

  BRAK ZADANIA DOMOWEGO. 
   
  * Powtórzyć wiadomości z drugiego semestru - 25 maja będzie sprawdzian (uczniowie otrzymali zagadznienia,  w razie potrzeby proszę o kontakt emailowy - prześlę informacje ponownie na emaila - magdalenaannabajer@gmail.com )  
  * Proszę uzupełnić zeszyt z języka polskiego. 25 maja - zeszyty będą zebrane i sprawdzone na ocenę! 


  WOP

  Temat 1: Walka o polskość w zaborze rosyjskim. 
  Temat 2: Autonomia w Galicji.

  Praca domowa
  Zeszyt ćwiczeń str. 42/43 ćw. 1-7
 • tag_faces8

  Język Polski

  Kl.8

  Przebieg zajęć:

  - klasowe eliminacje do szkolnego konkursu recytatorskiego „Brzechwałeczki”,

  - odczytanie wywiadów przygotowanych przez uczniów,

  - wyjaśnienie pojęć „wyraz rodzimy”, „wyraz zapożyczony”,

  - zapoznanie uczniów z rodzajami zapożyczeń w języku polskim (latynizmy, bohemizmy, rusycyzmy, germanizmy, italianizmy, anglicyzmy, galicyzmy, hungaryzmy),

  - wyjaśnianie znaczenia wyrazów zapożyczonych z różnych języków- rozwiązywanie rebusów, uzupełnianie zdań, praca ze słownikiem wyrazów obcych oraz słownikiem etymologiczno- historycznym,

  - wyrazy rodzime i zapożyczone- zabawa w kalambury.

  Praca domowa:

  Zad.1, 2 s. 275 (podręcznik „Myśli i słowa”)


  WOP

  Temat: Postalinowska odwilż i mała stabilizacja.

  Praca domowa
  Brak pracy domowej.


  Matematyka

  Temat: Potęgi i pierwiastki 
  Wykład: Definicja potęgi o wykładniku naturalnym, notacja wykładnicza; własności pierwiastków
  Ćwiczenia: Działania na potęgach 
  Brak zadania domowego
 • tag_facesGimnazjum/Liceum

  Język Polski

  Przebieg zajęć:

  - klasowe eliminacje do szkolnego konkursu recytatorskiego „Brzechwałeczki”,

  - przypomnienie i uporządkowanie wiadomości na temat renesansu- zapisanie mapy myśli,

  - zapoznanie uczniów z najwybitniejszymi myślicielami i uczonymi renesansu- odczytanie informacji z podręcznika s. 17,

  - wyjaśnienie pojęć „wyraz rodzimy”, „wyraz zapożyczony”,

  - zapoznanie uczniów z rodzajami zapożyczeń w języku polskim (latynizmy, bohemizmy, rusycyzmy, germanizmy, italianizmy, anglicyzmy, galicyzmy, hungaryzmy),

  - wyjaśnianie znaczenia wyrazów zapożyczonych z różnych języków- rozwiązywanie rebusów, uzupełnianie zdań, praca ze słownikiem wyrazów obcych oraz słownikiem etymologiczno- historycznym.

  Praca domowa: Przypomnij sobie, jakimi cechami odznacza się nowela. Przeczytaj fragment noweli „Sokół” zamieszczony w podręczniku na s. 32- 35.


  WOP

  Temat: Konflikt państwa z Kościołem.

  Praca domowa
  Podręcznik pytania 1,2,3, str. 170


  Matematyka

  Temat: Zastosowanie przekształceń algebraicznych 
  Wykład: Przypomnienie wzorów skróconego mnożenia
  Ćwiczenia: Rozwiązywanie równań z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia, usuwanie niewymierności z mianownika
  Brak zadania domowego
 • tag_facesWarsztaty maturalne

  Warsztaty maturalne

  - wyjaśnienie pojęć „wyraz rodzimy”, „wyraz zapożyczony”,

  - zapoznanie uczniów z rodzajami zapożyczeń w języku polskim (latynizmy, bohemizmy, rusycyzmy, germanizmy, italianizmy, anglicyzmy, galicyzmy, hungaryzmy),

  - wyjaśnianie znaczenia wyrazów zapożyczonych z różnych języków- rozwiązywanie rebusów, uzupełnianie zdań, praca ze słownikiem wyrazów obcych oraz słownikiem etymologiczno- historycznym,

  - redagowanie opowiadania z wykorzystaniem podanych wyrazów- samodzielna praca uczniów.

  Praca domowa:

  Napisz, co znaczą następujące wyrazy:  abstrahować, ambiwalencja, egzaltacja, kuriozum, apodyktyczny, pejoratywny.

  Przypominam, że w najbliższą sobotę 25 maja warsztaty się nie odbędą. Zapraszam na zajęcia  1 czerwca.
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia