• tag_facesPrzedszkole A • tag_facesPrzedszkole B • tag_faces0A

  Temat: Nasze ulubione baśnie.

   

  Przebieg zajęć: 

  1. Swobodna zabawa w sali. 

  2. Praca z podręcznikiem. Wprowadzenie pojęcia równe, równa się. 

  3. Muzyka.

  4. Śniadanie.

  5. Swobodna zabawa w sali.

  6.  „Baśń to…” – rozmowa z dziećmi. Rozpoznanie kostiumów z wybranych baśni i bajek. Odszukanie i dopasowanie tytułów baśni do ilustracji z nimi związanych. 

  7. Zawody klasowe- praca w parach. 

  8. Odsłuchanie nagrania audio do przedstawienia- Smok Wawelski. 

  9. Stworzenie kukiełek i odegranie przedstawienia Smok Wawelski. Zabawa kukiełkami.

  10. Podsumowanie zajęć.

   

  Praca domowa:

  Karty pracy arkusz 1,

  Piszę i liczę str. 40, 41

   

  Proszę by dzieci przyniosły na następne zajęcia swoje ulubione książki, figurki, maskotki, ilustracje lub inne związane z tematem dinozaurów. 

   

   
 • tag_faces0B

  Drodzy Rodzice,

  w minionym tygodniu kończącym praktycznie karnawał rozmawialiśmy o balach karnawałowych, przebraniach, tańcach ,wspólnej zabawie, najhuczniej obchodzonym karnawale w Brazylii i Wenecji. Oglądaliśmy tradycyjne brazylijskie i weneckie przebrania i maski.
  Klasyfikowaliśmy figury geometryczne oraz wybieraliśmy elementy zgodnie z podanymi cechami, np. duże, żółte.
  Poznaliśmy literę n, N, jak nuta lub Natalka. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę n na początku, w środku
  i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T,
  D, I, K, U, P, Y, B, N.

   

  Praca domowa na sobotę 17.02.2018:

  -Karty 3.6 obie strony,

  -Piszę i liczę str. 43.

   

  Na zajęcia w sobotę 17.02. potrzebujemy :

  -Książka do czytania,

  -Karty 3,

  -Piszę i liczę,

  -Wycinanka nr 25.

   

  Pozdrawiam
 • tag_faces1A

  W domu

  K.Ć. zad. 2, 3 s. 48

  czytanka str. 36-37 podręcznik (do wyboru)

  Ułóż i zapisz zdania z wyrazami : samolot, słoń, mówił,.rosół

  przyniosę ulubioną książkę
 • tag_faces1B

  Na sobotnich zajęciach rozmawialiśmy o emocjach. Zastanawialiśmy się, jak czuje się osoba przebywająca w szpitalu i jak możemy poprawić jej humor. Za pomocą mimiki i gestów uczniowie przedstawiali wylosowane emocje. Wysłuchaliśmy list od Hani i Henia i mówiliśmy o dobrych uczynkach, które sami możemy spełniać. Omawialiśmy wiersz Brzechwy pt. "Leń" i wymienialiśmy czynności, które wykonał chłopiec w utworze. Poznaliśmy nową spółgłoskę s, S i dzieliliśmy wyrazy na sylaby, głoski i litery. 

  W części matematycznej rozwiązywaliśmy zadania tekstowe w zakresie 10.
   
  W domu
  Wykonaj  w kartach ćwiczeń zadania  2 i 3 str. 48.
  Naucz się czytać tekst z podręcznika str.44.
  Napisz w zeszycie zdania z wyrazami: samolot, słoń, mówił, rosół.
  Przynieś swoją ulubioną książkę. • tag_faces2A

  Przebieg zajęć 10 lutego 2018 :

   

  SKĄD PŁYNIE PRĄD?

  -  Czytanie wiersza J. Tuwima " Pstryk". Wyjaśnienie na jego podstawie, do czego służy przełącznik.

  - Wyszukiwanie w tekście pytań i układanie własnych. Ustalenie drogi , jaką musi przebyć prąd, zanim dotrze do naszego domu - na podstawie ilustracji. 

  - Zapisywanie nazw urządzeń elektrycznych z zakończeniem - ówka. 

  - Tworzenie nazw rzeczy od nazw czynności.

  - Źródła energii odnawialnej. 

  - Bezpieczne korzystanie z prądu. Wyładowania elektryczne. 

   

  Na zajęciach pracowaliśmy : podręcznik część 3 s. 58 - 67, karty ćwiczeń część 3 s. 60 - 65,

  matematyka część 3 s.40 - 41 , wyprawka .

  Do wykonania w domu : 

  - Poćwicz czytanie  - podręcznik część 3 s. 58.( Dla chętnych POCZYTANKA s. 84 - 85)

  -  Karty ćwiczeń część 3 - s. 70 - 71 ćw. 1,2,3,4.

  - Matematyka część 3 s. 56 ćw. 1,2,3. 

  PRZYGOTUJ NA ZAJĘCIA LINIJKĘ ! PAMIĘTAJ PROSZĘ O WYPRAWCE   ! Miłego tygodnia!
 • tag_faces2B

  Przebieg zajęć dn. 10. 02. 2018- kl. 2B


   

  Temat: W świecie filmu

  - Początki kina- porównywanie

  - Co to jest pantomima? – omówienie na podstawie baśni „Kot w butach”

  - gatunki filmowe- omówienie i wskazanie ulubionego

  - zadania osób na planie filmowym- scenarzysta, kostiumolog, scenograf….

  - doskonalenie pisowni wyrazów z „u”

  - wyrazy z „rz” wymienne na „r”

  - rzeczownik, czasownik i przymiotnik- ćwiczenia

  - tworzenie pytań do podanego zdania

  - uzupełnianie tekstu wyrazami we właściwej formie

  - Dzielenie w zakresie 20- ćwiczenia


   

  Praca na zajęciach:

  Podręcznik cz. 3 str. 48 – 55

  Karty ćw. cz. 3 str. 45- 53, 55- 59

  Matematyka cz. 3 str. 20- 24

  karty pracy nr. 6


   

  Praca domowa:

  Karty ćw. cz. 3 zad. 5/ 49; zad. 1/50; zad.1/ 58

  matematyka cz. 3 zad. 1/ 26; zad. 1/28

  Podręcznik cz. 3- poćwicz czytanie str. 56

  Dla chętnych: Podręcznik str. 82- 83 (poczytanka)
 • tag_faces3A

  Sobota 10.02.2018.

  Temat: O powietrzu.

  • Recytacja wiersza na pamięć

  • Kartkówka – pisanie ze słuchu

  • Praca w grupach – co to jest powietrze

  • Filmik – Do czego potrzebne jest powietrze

  • Eksperymenty – z balonem, słomką, papierami, suszarką

  • Opowiadanie „Uwaga słońce” – analiza

  • Ocena postępowania bohaterów : Dedala i Ikara

  • Odczytywanie haseł i zapisanie zdań

  • Zapisanie wyrazów z plątaniny literowej

  • Liczebniki, czasowniki

  • Stopniowanie wyrazów

  • Utrwalanie wyrazów z „ch”

  • Analiza obrazkowa „Lotnisko” ( w nawiązaniu do następnych zajęć)

  Praca domowa :

  Pozbieraj jak najwięcej informacji, obrazków, rekwizytów itp. dotyczących miasta Krakowa – zabierz ze sobą na sobotnie zajęcia.

  Przygotuj materiały z Wyprawki 2 ( podręcznik str.54 – podpowiedź)

  Karta ćwiczeń:

  Ćw. 2,3,4 str.64

  Ćw. 1 str.66

  Poczytanka str. 98 – podręcznik


   

  Przerabiany materiał na zajęciach w karcie ćwiczeń : od str. 45 – 51.


   
 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć 10 luty 2018

  MARZENIA O LATANIU.

  -  „Piotr i powietrze ” - omówienie wiersza;
  -  klasowe czytanie I opowiadanie - ćwiczenia;
  -  “ Dedal i Ikar “;
  -  plan wydarzeń;
  -  krzyżówka;
  - opowiadanie;
  - zdania złożone;
  - zafałszowane fakty ;
  - Realista idealista;
  - dyktando;
  - h - wymienne na z, ż i g - ćwiczenia;
  - dlaczego potrzebne jest powietrze ;


  Podczas zajęć: 

  PODRĘCZNIK      s.56 - 65;

  ĆWICZENIA         s. 46 - 49
  PRZYRODA          s. 10
  Zeszyt. 
  Matematyka 
  Do domu:


  Podręcznik str 98
  Nauczyć się czytać i pięknie opowiadać.
  Ćwiczymy tabliczkę mnożenia całość.


     Poprawa dyktanda. 


  Przygotować wiadomości, ciekawostki, fotografie, informacje dotyczace Krakowa. Przynieść na zajęcia w sobotę. Mamy dużo informacji o zabytkach. Może jakieś ciekawostki dotyczące tradycyjnego jedzenia... będziemy tworzyć przewodnik po Krakowie. 
   
 • tag_faces4A

  Język polski klasa 4A

  Temat: Obraz zachodu słońca we fragmencie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

  - Rozmowa na temat zachodu słońca.

  - Zastanowienie się, w jaki sposób możemy przedstawić (uwiecznić) zachód słońca (rysunek, zdjęcie, film, słowo).

  - Co wiemy o Adamie Mickiewiczu?

  - Odczytanie przez nauczyciela fragmentu „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

  - Wyjaśnienie znaczenia trudnych wyrazów (uczniowie mogą korzystać ze słownika języka polskiego).

  - Określenie tematyki i nastroju wiersza.

  - Wprowadzenie pojęcia: porównanie literackie.

  - Wyszukiwanie porównań literackich w poznanym fragmencie.

  - Ćwiczenia.

   

  Temat: Czasownik-co powinniśmy o nim wiedzieć?

  - Zabawa z czasownikami.

  - Uczniowie przypominają czego, dowiedzieli się o czasowniku w klasie trzeciej.

  - Zebranie najważniejszych wiadomości na temat czasownika.

  - Wykonanie ćwiczeń doskonalących umiejętność odróżniania czasowników od innych części mowy.

  - Rozróżnianie czasowników oznaczających czynności i stany.

  - Dobieranie czasowników bliskoznacznych (uczniowie mogą korzystać ze słowników wyrazów bliskoznacznych).

  - Dobieranie właściwych czasowników do znanych powiedzeń.

   

  Temat: Osobowe i nieosobowe formy czasownika.

  - Przypomnienie wiadomości o czasowniku.

  - Wypisanie z podanego tekstu czasowników wskazujących i nie wskazujących na wykonawców czynności.

  - Odczytanie i omówienie informacji o formach czasownika (czasowniki osobowe i nieosobowe).

  - Czasowniki w formie osobowej odmieniają się przez osoby i liczby ( przykłady i ćwiczenia).

  - Odczytanie i omówienie informacji o bezokoliczniku .

   

   

                                    Praca domowa

  • Zeszyt ćwiczeń- ćw. 18. i 19 ze s. 47–48.
  • Przeczytam baśń Hansa Christiana Andersena pt. „Słowik” (podręcznik s. 146) oraz nauczę się pięknie czytać dwie strony tej baśni ( s.146-147). • tag_faces4B

  Język polski klasa 4B

  Temat: Obraz zachodu słońca we fragmencie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

  - Rozmowa na temat zachodu słońca.

  - Zastanowienie się, w jaki sposób możemy przedstawić (uwiecznić) zachód słońca (rysunek, zdjęcie, film, słowo).

  - Co wiemy o Adamie Mickiewiczu?

  - Odczytanie przez nauczyciela fragmentu „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

  - Wyjaśnienie znaczenia trudnych wyrazów (uczniowie mogą korzystać ze słownika języka polskiego).

  - Określenie tematyki i nastroju wiersza.

  - Wprowadzenie pojęcia: porównanie literackie.

  - Wyszukiwanie porównań literackich w poznanym fragmencie.

  - Ćwiczenia.

   

  Temat: Czasownik-co powinniśmy o nim wiedzieć?

  - Zabawa z czasownikami.

  - Uczniowie przypominają czego, dowiedzieli się o czasowniku w klasie trzeciej.

  - Zebranie najważniejszych wiadomości na temat czasownika.

  - Wykonanie ćwiczeń doskonalących umiejętność odróżniania czasowników od innych części mowy.

  - Rozróżnianie czasowników oznaczających czynności i stany.

  - Dobieranie czasowników bliskoznacznych (uczniowie mogą korzystać ze słowników wyrazów bliskoznacznych).

  - Dobieranie właściwych czasowników do znanych powiedzeń.

   

                                    Praca domowa

  • Zeszyt ćwiczeń- ćw. 18. i 19 ze s. 47–48.
  • Przeczytam baśń Hansa Christiana Andersena pt. „Słowik” (podręcznik s. 146) oraz nauczę się pięknie czytać dwie strony tej baśni ( s.146-147).

  Elementy Biologiczno-chemiczne 
   
  Temat lekcji:Ukad oddechowy- projekt 3D klatki piersiowej

   
 • tag_faces5

   

  Język polski

   

  Temat: Pamiątki i muzea.

  Plan lekcji:

  1. Lekcję rozpoczynamy pytaniem do uczniów, jak brzmi liczba mnoga słowa ‘muzeum’. Kto pierwszy zgłosi się z prawidłową odpowiedzią dostaje plusa. Obie liczby zapisujemy na tablicy i w zeszycie ( muzeum – muzea).

  2. Nauczyciel pyta uczniów co to jest muzeum? Jakie znają rodzaje? Uczniowie mają za zadanie wspólnie ułożyć definicję co to jest muzeum. Nauczyciel pomaga.

  Muzeum - instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną.

  Następnie wypisujemy rodzaje, które podadzą uczniowie (muzea architektury, archeologiczne, artystyczne, biograficzne, farmacji, muzea figur woskowych, gospodarcze, muzea historyczne, kolejnictwa, literatury, lotnictwa, martyrologii, medycyny, motoryzacji, morskie, nauki, pocztowe, pożarnictwa, przyrodnicze, regionalne, rolnictwa, rzemiosła, sakralne, sztuki, teatralne, techniczne, muzea więziennictwa i muzea zabawek).

  1. Jakie funkcję pełni muzeum?

  • Ochronna – zabezpieczenie eksponatów

  • Edukacyjna – naukowa i wychowawcza

  • Estetyczna – kształtowanie wrażliwości na piękno kultury


   


   

  Temat: Edmund Niziurski ‘Awantura w Niekłaju’.

  Plan lekcji:

  1. Czytamy tekst Edmunda Niziurskiego ‘Awantura w Niekłaju’, str. 115.

  2. O jakim wydarzeniu z historii Polski opowiada tekst?

  3. Opowiadamy o przeczytanym tekście, wykorzystujemy pytania z zadania 2 str. 116.

  4. Wymień postaci, które brały udział w bitwie pod Grunwaldem? Jaka była ich rola?

  5. Uczniowie dostają zdjęcia o tematyce wojennej. Uzupełniają je dymkami.


   

  Temat: ‘Co widzi widz?’ Agnieszki Frączek.

  Plan lekcji:

  1. Nauczyciel prosi poszczególnych uczniów, aby podeszli do tablicy i zapisali podyktowane wyrazy (podręcznik str. 106).

  2. Nauczyciel pyta uczniów jakie znają inne polskie słowa, które inaczej się słyszy a inaczej zapisuje. Uczniowie wypisują przykłady na tablicy. Zapisujemy poprawny zapis słowa oraz wersję fonetyczną w nawiasie kwadratowym.

  3. Czytamy wiersz Agnieszki Frączek ‘Co widzi widz?’ z podręcznika str. 106.

  4. Wypisujemy z tekstu słowa, które inaczej się zapisuje a inaczej słyszy.

  5. Czytamy regułkę str. 106.

  6. Zabawa w ‘Zgadnij, co to?’. Na przygotowane przez nauczyciela karty uczniowie nanoszą słowa użyte podczas dzisiejszej lekcji. Uczniowie łączą się w pary – trójki. Każdy dostaje kartę
   z zapisanymi wyrazami. Gracz wybiera jeden wyraz, ale nie mówi który. Po dokonaniu wyboru, uczniowie zaczynają zadawać sobie nawzajem pytania, które maja doprowadzić do odgadnięcia wyrazu przeciwnika. Pytania należy zadawać tak, aby możliwa była odpowiedź TAK lub NIE.


   

  Zadanie domowe dla chętnych:

  Napisz wypracowanie pt. ‘Moja wizyta w muzeum’. ok. 10 zdań.


   

   


  Elementy biologiczno -chemiczne 

  Temat lekcji: Zajęcia laboratoryjne- oznaczanie zawartości witaminy C w sokach.
 • tag_faces6

  Język polski

  Temat: Tadeusz Różewicz – ‘Oblicze ojczyzny’.

  Plan lekcji:

  1. Nauczyciel pyta uczniów co to jest patriotyzm? Wspólnie rozmawiamy co znaczy to pojęcie. Uczniowie pracują w parach i wypisują jakie konkretne działania/postawy świadczą o patrotyzmie.

  2. Gdy grupy skończą prace podsumowujemy na tablicy jakie pomysły zebrała klasa. Wszyscy zapisują je do zeszytów. Nastepnie uzupełniamy pomysły o te z zadania 9 str. 149, podręcznik.

  3. Przechodzimy do odczytania wiersza Tadeusza Różewicza – ‘Oblicze ojczyzny’ str. 147.

  4. Zastanawiamy się, dlaczego nie ma w utworze wielkich liter? Jakie są pomysły uczniów?

  5. Uzupełniamy tabelkę z zadania 1 str. 148.

  6. Uczniowie poznają pojęcie przenośni poetyckiej (str. 148). Po czym sami wyszukują przykładów przenośni z wiersza.

  7. Sami układamy własne przykłady przenośni. Zapisujemy na tablicy i do zeszytu.


   

  Temat: Kłopotliwe ‘e’.

  Plan lekcji:

  1. Czytamy wiersz Agnieszki Frączek – ‘Malec i walec’ str. 150 podręcznik.

  2. Analizujemy wiersz – czy jest to wiersz stroficzny? Jeśli tak, z ilu wersów składają się strofy? Czy są rymy, jeśli tak, podajemy przykłady.

  3. Nauczyciel robi na tablicy tabelkę. Po lewej stronie uczniowie wypisują różowe rzeczowniki z wiersza. Po prawej stronie, rzeczowniki zapisane na niebiesko.

  4. Nauczyciel przedstawia czym się różnią oba zestawy – w niebieskich rzeczownikach ‘e’ jest ruchome, tzn., ze występuje, ale podczas odmiany może zanikać.

  5. Rozwiązujemy zadanie 3 i 4 str. 151 podręcznik.

  6. Uczniowie układają zdania z wyrazami z zadania 6 str. 151. Każde zdanie zapisujemy na tablicy, a uczniowie przepisują do zeszytu.


   

  Zadanie domowe:

  ćwiczenia 20 i 21 str. 179-179, zeszyt ćwiczeń.


  Elementy biologiczno- chemiczne

   

  Temat lekcji : Ukad oddechowy- projekt 3D klatki piersiowej
 • tag_faces7

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  - test ze znajomości przysłów,

  - przypomnienie, na czym polegał obrzęd dziadów,

  - odczytanie i analiza fragmentu II części DZIADÓW A. Mickiewicza- podręcznik s. 89,

  - przypomnienie najważniejszych zasad pisowni (ó, u, rz, ż, ch, h)-  uczniowie samodzielnie redagowali notatki na podstawie otrzymanych materiałów, a następnie prezentowali je klasie.

   

   

   

  Praca domowa:

  W najbliższą sobotę odbędą się klasowe eliminacje do szkolnego konkursu ortograficznego. Będą one miały formę dyktanda. Zachęcam do przypomnienia zasad pisowni i  utrwalenia ich poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i dyktanda ortograficzne dostępne w Internecie (np. dyktanda.pl, dyktanda. net). W ramach pracy domowej proszę uzupełnić tekst dyktanda właściwymi literami oraz rozwiązać krzyżówkę (kartki z tymi ćwiczeniami zostały wklejone do zeszytu).

   

   

   

  Elementy Biologiczno-chemiczne 
   
  Temat lekcji: Zajęcia techniczno-laboratoryjne- próba jodoskrobiowa i jodometryczna • tag_facesGimnazjum

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  - test ze znajomości przysłów,

  - przypomnienie najważniejszych zasad pisowni (ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera, pisownia nie z różnymi częściami mowy)-  uczniowie samodzielnie redagowali notatki na podstawie otrzymanych materiałów, a następnie prezentowali je klasie.

   

   

   

  Praca domowa:

  W najbliższą sobotę odbędą się klasowe eliminacje do szkolnego konkursu ortograficznego. Będą one miały formę dyktanda. Zachęcam do przypomnienia zasad pisowni i  utrwalenia ich poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i dyktanda ortograficzne dostępne w Internecie (np. dyktanda.pl, dyktanda. net). W ramach pracy domowej proszę uzupełnić tekst dyktanda właściwymi literami (kartki z dyktandem zostały wklejone do zeszytu).


  Elementy biologiczno - chemiczne 

   

  Temat lekcji : Polisacharydy- właściwości fizyczne 
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia