Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

 • tag_facesPrzedszkole • tag_faces0A

  Praca domowa klasa 0a

  1. Swobodna zabawa w sali.

  2. Wprowadzenie do tematu: czas. Rozmowa kierowana dotycząca zagadnień związanych z upływem i sposobami mierzenia czasu. Słownictwo: dzień noc, doba, dzień, tydzień, miesiąc, rok, zegar, kalendarz. Powtórzenie dni tygodnia. 

  3. Praca z podręcznikiem.

  - Karty pracy.

  - Piszę i liczę.

  4. Śniadanie.

  5. Muzyka.

  6. Próba. Powtórzenie wierszy i tekstu piosenki. 

  7. Praca plastyczna- zegar.

  8. Zabawy w kole.
 • tag_faces0B

  Temat zajęć: Wszędzie biało

  1. Schodzenie się uczniów i przywitanie się z klasą
  2. Poznaliśmy nazwy miesięcy (dzielenie nazw na sylaby)
  3. Praca z podręcznikiem, wprowadzenie literki "y"
  4. Przerwa na lunch
  5. Swobodna zabawa
  6. Karty pracy 
  7. Plastyka. Zimowy krajobraz 3D 
  8. Podsumowanie zajęć 
  9. Muzyka z innym nauczycielem 


  Zadanie domowe: Proszę ćwiczyć z dziećmi nazwy miesięcy 

  Na następne zajęcia proszę przynieść książkę do czytania, karty pracy 2 oraz piszę i liczę. 
  Mam do Was wielką prośbę o wyposażenie dzieci w piórniki ( ołówek, kredki, nożyczki), aby uniknąć stresujących sytuacji dla dzieci.

  Pozdrawiam, Kinga Mastej  :-) 
 • tag_faces1A

  Przebieg zajęć 11 stycznia 2020:

   SERCE DLA INNYCH

  - Wspomnienia poświąteczne - wypowiedzi dzieci.

  - Słuchanie opowiadania " Coś do przytulania"czytanego przez nauczyciela.

  - Wielozdaniowe wypowiedzi na temat opieki nad zwierzętami na podstawie wysłuchanego tekstu i doświadczeń dzieci.

  - Ćwiczenia w pisaniu liter n,N i wyrazów, czytanie na różnych poziomach.

  - Rysowanie własnej przytulanki.

  - Nie ma jak kot - wprowadzenie do lektury " Cukierku, ty łobuzie"W. Cichonia.

  - Muzyka - zabawy muzyczne z literką n.

  Na zajęciach pracowaliśmy : podręcznik część 2 - s. 44- 51, karty ćwiczeń część 2 - s. 42- 47.

  Do wykonania w domu :

  Ćwiczenia w czytaniu - ( wybieramy teksty) podręcznik część 2-   s. 48 lub 58 ,  karty ćwiczeń s. 94. 

  Ćwiczenia w pisaniu- karty ćwiczeń część 2 - s. 40 ćw, 5 i 6 , s. 87 ćw. 22.

  Matematyka część 2- s. 45 ćw. 5 i 6.

   Na sobotnie zajęcia przynosimy swoją ulubioną przytulankę. Miłego tygodnia!

   
 • tag_faces1B

  Przebieg zajęć  dn.  11. 01.2020  w kl. 1b

  Temat:  Coś do przytulania

  - Co lubimy przytulać? - swobodne wypowiedzi uczniów na podstawie ich własnych doświadczeń  i przeczytanego Listu od Hani i Henia
  - Nasi pupile- słuchanie zagadek o zwierzętach, 
  - obserwujemy ptaki- rozmowa na podstawie ilustracji wskazanie ptaków, które zostają na zimę w Polsce oraz te które odlatują do ciepłych krajów. Praca ornitologa. 
  - „Czterej muzykanci z Bremy”- uważne słuchanie baśni
  - poznanie nowej literki  „n” na podstawie wyrazu noc-  ćwiczenia w pisaniu, podział wyrazów na głoski i sylaby
  - „Cukierku ty łobuzie”- słuchanie fragmentu książki 

  Praca na zajęciach:
  Podręcznik cz. 2- str.  36, 37, 40, 41, 44- 51
  Karty ćwiczeń cz. - str. 32- 39, 42- 45,  
  Matematyka cz. 2 str. 43, 44

  Praca domowa:
  Podręcznik cz. 2 – poćwicz czytanie str. 48 dla chętnych  czytanie str. 84-85
  Karty ćwiczeń cz. 2- zad. 4 str. 33, zad. 1, 2 str. 46,
  Matematyka cz. 2 – str. 40, 41
 • tag_faces2A

  sobota 11.01.2020

   

  Temat: Noworoczne postanowienia. 

   

  - rozmowa na temat minionego roku 

  - opowiadanie " Noworoczne postanowienie" - analiza i omówienie

  - rozmowa na temat Nowego Roku - planowania czasu oraz nowych postanowień 

  - układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

  - utrwalenie czasowników, pisownia czasownika z 'nie' 

  - urtwalanie pisania oraz czytania 

  - matematyka w mnożeniu 

  - pogadanka na temat dobrych uczynków

  - opowiadanie - ''Kim jest wolontariusz'' - analiza 

  - filmiki "Wolonratiusze" 

   

  Praca domowa:

  Karta ćwiczeń :

  ćw. 6 str. 5

  ćw. 4 str. 7

  ćw.4,5 str. 93 ( poćwicz czytanie ) 

   

  Na zajęcia przynosimy : Podręcznik cz.3, Karta ćwiczeń cz.3, Matematyka cz.3
 • tag_faces2B

  Sobota, dn. 11.01.2020 r.
   

  Temat: WITAMY NOWY ROK. POSTANOWIENIA NOWOROCZNE.

  Przebieg zajęć:

  - Rozmowa o nowym i starym roku.

  - Wysłuchanie wiersza Chwastek-Latuszkowej "Noworoczne życzenia".

  - Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu "Noworoczne postanowienia" z cyklu "Listy od Hani i
  Henia".

  - Przypomnienie alfabetu i układanie nazw według kolejności alfabetycznej.

  - Zapoznanie sie słowami i wysłuchanie piosenki "Wyciągnij dłoń". Rozmowa o niesieniu pomocy na podstawie tekstu E. chotomskiej i doświadczen uczniów.

  - Zapisywanie czasowników z przeczeniem nie.

  - Czytanie tekstu "Kim jest wolontariusz?". Rozmowa na temat wolontariatu. Ulica ciekawych wyrazów - charytatywny. Nawiąznie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

   

  Na zajęciach pracowalismy: Podręcznik cz. 3, s. 3-5, 8-9, 11 ; Karty ćwiczeń cz. 3 ćw. 1, 2 s. 3; ćw. 1,2 s. 6; ćw. 3, 5 s. 7; ćw. 6 s. 8; ćw. 1 s. 9

  Praca domowa: Karty ćwiczeń cz. 3 ćw. 5, s. 5. Nauczę sie pięknie czytać tekst piosenki "Wyciągnij dłoń" w podręczniku s. 8. Zastanów się nad swoim noworocznym postanowieniem, z pomocą rodziców zapisz je na małej karteczce i przynieś ze soba do szkoły.
 • tag_faces3A

  11 stycznia 2020


  Temat: Podróż do wnętrza Ziemi. W kopalni węgla, soli i gazu ziemnego.

  W klasie :

  -przypomienie i utrawalanie cześci mowy

  - jak wydobywa się węgiel?etapy powstawania węgla kamiennego

  -oglądanie zdjęć kopalni soli w Wieliczce

  -wspólne czytanie tekstu dotyczącego powstawania soli na terenach Polski

  -zasady bezpiecznego posługiwania się gazem ziemnym w naszych domach

  - muzyka:zabawy rytmiczne

  - czego życzymy sobie i przyjaciołom w Nowym Roku

  matematyka:

  utrwalanie tabliczki mnożenia


  W szkole wykonaliśmy: kp.s. 50,51,52,53,55,60,61


  Praca domowa

  Kp. s. s.58

  Poćwiczę pisownię wyrazów z rz podr, cz.2 str. 130-131
 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć 11 styczeń 2020

   

  Nowy Rok. Przygody Karolci. 

   

     -   „Stary i Nowy” - analiza wiersza;

  • Nasze postanowienia noworoczne;
  • „ O dwunastu miesiącach” - analiza tekstu ;
  • Najważniejsze informacje dotyczące ( autor, tytuł, główna postać , inne postacie ...);
  • Rzeczowniki i rodzaje męski , żeński i nijaki - ćwiczenia;
  • „Karolcia” wstęp do omówienia lektury;
  • Opis postaci , opis Karolci;
  • Najważniejsze informacje o lekturze ( autor, tytuł, główna postać , inne postacie ...);
  • Jak i kiedy zmienia się woda, stany skupienia ( ciało stałe, ciecz, gaz);

   

  Podręcznik cz.2 s. 34 - 39;

  Ćwiczenia cz.2 s. 32 - 35;

  Podrecznik cz. 3 s. 3 - 15

  Ćwiczenia cz. 3 s. 3 - 15

  Zeszyt język polski .

   

  Do domu: 

  Nauczę się miesięcy i pór roku w odpowiedniej kolejności. 

   

  Ćw. Część 3 str. 12 ćw. 2,3

   

  Nauczę się pięknie czytać Podręcznik cz. 3 str. 102, 103

   

  Ćwiczymy ortografię !!!

   

  Uwaga!  

  Od tego tygodnia w naszej klasie rozpoczął podróż magiczny koralik. Będzie on wędrował każdego tygodnia do innego dziecka. W specjalnym zeszycie dzieci opisują ciekawą historię, która chcieliby przeżyć z magicznym koralikiem. Rysujemy ilustrację w niej. 

   

  W tym tygodniu koralik gości w domu Bartka.  

   

  Przynosimy książki cześć 3 !

   
 • tag_faces4

  Język polski

  Temat: Jaki? Jaka? Jakie?- określamy rodzaj przymiotnika

  - przypomnienie wiadomości na temat rodzaju rzeczownika;
  - zapisanie na tablicy rzeczowników w dwóch grupach- w liczbie pojedynczej i mnogiej. Uczniowie dobierają do nich odpowiednią formę przymiotnika „wysoki”.
  Liczba pojedyncza
  ·         wysoki chłopiec- r. męski
  ·         wysokie drzewo- r. nijaki
  ·         wysoka dziewczynka- r. żeński
  ·         wysoki stolik- r. męski

  Liczba mnoga
  ·         wysocy chłopcy- r. męskoosobowy
  ·         wysokie drzewa- r. niemęskoosobowy
  ·         wysokie dziewczynki- r. niemęskoosobowy
  ·         wysokie stoliki- r. niemęskoosobowy

  Uczniowie określają rodzaj rzeczowników w l. pojedynczej. Nauczyciel wyjaśnia, że w liczbie pojedynczej przymiotniki mają taki sam rodzaj jak rzeczowniki, które określają. Uczniowie zauważają, że w liczbie mnogiej przymiotnik określający „chłopców” różni się od pozostałych.
  Nauczyciel wyjaśnia, że w liczbie mnogiej przymiotniki występują w dwóch rodzajach: męskoosobowym (tylko dla osób rodzaju męskiego) i niemęskoosobowym (w pozostałych przypadkach).

  - Zapisanie notatki w zeszytach.

   
  Temat: Mój wymarzony prezent

  - Wyszukiwanie synonimów słowa prezent. Zapisanie tematu i notatki:
  prezent= podarunek, dar, podarek, upominek                  

  - Ciche czytanie tekstu „Napiszę książkę o IIIb, ale na pewno nie sama…” (s. 272). Określenie elementów świata przedstawionego. Rozdanie uczniom kartek z zadaniem:
  Uporządkuj punkty planu, wpisując odpowiednie cyfry od 1 do 6.
  ____Przyjazd karetki.
  ____Dziwne zachowanie Felka w szkole.
  ____Nowy uczeń w klasie III b.
  ____Informacja o chorobie chłopca.
  ____Omdlenie Felka w klasie.
  ____Pomysł na prezent dla Felka.
   
  - Rozmowa na temat prezentu, który chciała przygotować klasa dla chorego chłopca. Nawiązanie do listów, które wysłane zostały do Polski. 

  - Podsumowanie: uzupełnienie zdania- Mój wymarzony prezent to…. 

  Praca domowa: zad. 6 s.68 (podręcznik), ćw. 49, 50 s. 93 (Zeszyt ćwiczeń).

   


  WOP

  Temat: Chrzest Polski. 

  Praca domowa
  Zeszyt ćwiczeń 
  Ćw. 1-3 str. 24-25
 • tag_faces5

  WOP

  Temat: Rozbicie dzielnicowego. 
  Temat: Zjednoczenie Polski. 

  Praca domowa 
  Zeszyt ćwiczeń 
  Ćw. 1-6 str. 108 - 109


  Język polski

  Temat lekcji: Chaos.. Narodziny świata.
   
  1. Znaczenie słowa Mitologia.
  2. Czytanie tekstu: 'Narodziny świata' Jan Parandowski (podręcznik/ 138str).
  3. Odpowiedzi na pytania do tekstu (podręcznik, ćw.1, 3 i 4/ 141 str). 
   
  Temat lekcji: Związki wyrazowe współrzędne i podrzędne.
   
  1.  Rozpisanie na tablicy i zapisanie w zeszytach podział na:
   *związki podrzędne: jeden wyraz jest ważniejszy od drugiego (jeden z nich jest określający a drugi określany, np. gromowładny Zeus miota piorunami; Zeus + miota - wyrazy nadrzędne, określane; gromowładny + piorunami - wyrazy podrzędne, określające).
   *związki współrzędne: wyrazy są jednakowo ważne, np. (kto?) Gaja i (kto?) Uranos; (jaki?) srogi albo (jaki?) wyrozumiały;
                                       -mogą być tworzone przez wyliczenie wielu cech: mały, biały, niebieski;
                                                                                                              rzeczy: kot i pies; tort lub lody;
                                                                                                              czynności: śpiewać i tańczyć;
  2.  Rozwiązywanie ćwiczeń z podręcznika, ćw.1/144 str; ćw.2, 3, 4/145 
  3.  Rozwiązywanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń, ćw. 58, 59/140str
  ZADANIE DOMOWE: Zeszyt ćwiczeń, ćw.60/141 str.
                                    Przypomnienie: Proszę przeczytać 4 rozdziały w 'Pustyni i w Puszczy' H.Sienkiewicza plus obejrzeć jedną z ekranizacji na 18.01.2020. • tag_faces6

  Język polski

  T: Jak sie komunikujemy?

  Za pomocą słów (język mówiony i pisany) oraz gestów, znaków, tonu, mowy ciała, mimiki, poprzez postawę, uśmiech, przytakiwanie, kontakt wzrokowy.

  Praca w grupach: zeszyt ćwiczeń strona 115, zadanie 3, 4, 6 i 10.

  T: Synonimy i homonimy.

  Synonimy - wyrazy bliskoznaczne, o tym samym lub podobnym zbaczeniu. Np. krzesło- stołek, auto- samochód, człowiek- istota- postać.

  Homonimy - wyrazy o identycznym brzmieniu lub pisowni, ale różnym znaczeniu. Np. morze- może, chart- hart, lud- lód, buk- Bóg.


  Zadanie domowe:
  - czytać lekturę "Ten obcy" - będzie omawiana prawdopodobnie w pierwszą sobotę lutego.
  - pomyśleć o gazetce szkolnej - jaki temat by cię ciekawił? Jaki artykuł chciałbyś napisać, przeczytać?
  - podręcznik strona 237 - przeczytać cytaty dotyczące książek. Proszę wybrać jeden z cytatów, przepisać go do zeszytu oraz w kilku zdaniach uzasadnić swój wybór. 
  (Może to być odpowiedź na pytanie: dlaczego ten cytat wybrałeś? Co on oznacza? Czy się z tym zgadzasz? Czy coś byś do tego dopisał? Jak myślisz, dlaczego akurat w ten sposób ktoś to ujął?)     WOP

  Temat: Państwo bez stosów. 

  Praca domowa
  Ćw. 1-4 str. 34-35
 • tag_faces7

  WOP

  Temat: Pod trzema zaborami.

  Praca domowa
  Brak pracy domowej. 


  Język polski

  Temat lekcji: Balladyna Juliusza Słowackiego.
   
  1.  Kilka słów kim był Juliusz Słowacki i jego utwór 'Balladyna'. 
  2.  Czytanie tekstu na role.
  3.  Streszczenie w paru słowach przeczytanego dramatu.
  4.  Odpowiedzi na pytania (Pytania i polecenia do fragmentów lektury, podręcznik str.125).
        ZADANIE DOMOWE: Proszę przeczytać 'Latarnika' H.Sienkiewicza na 25.01.2020.
                                      Odpowiedzieć na pytanie 6 i 7 z podręcznika, str. 125.
   
  Temat lekcji: Imiesłowy przymiotnikowe.
   
  1.  Rozpisanie na tablicy : Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na: - czynne (-ący, -ąca, -ące);
                                                                                                          - bierne (-ny, -na, -ne; -ty, -ta, -te);
  2.  Rozwiązywanie ćwiczeń / zeszyt ćwiczen, ćw.1/ 12 str., ćw.2/ 13str., ćw.5/ 14 str.
   
  Temat lekcji: Imiesłowy przysłówkowe.
   
  1. Rozpisanie na tablicy: Imiesłowy przysłówkowe dzielą się na: - współczesne (-ąc);
                                                                                                     - uprzednie (-wszy, -łszy);
  2. Rozwiązywanie ćwiczeń / zeszyt ćwiczeń, ćw.1,2 / 15str., ćw.4, 5 / 16str., ćw.6 / 17str., ćw.8/ 18str. • tag_faces8

  WOP

  Temat: Wojna obronną Polski. 

  Praca domowa 
  Przeczytać w podręczniku, do klasy 8, rozdział 1 "Wojna obronna Polski". 
   


  Język polski

  T: Test ze znajomości "Katarynki".

  1. Test, poprawa testu.
  2. Sprawdzenie i ocena zadania domowego.
  3. Prezentacja (gwary).

  T: Charakterystyka postaci.

  1. Rozdanie i omówienie materiałów (poniżej).
  2. Próba charakterystyki mieszkańców wymyślonych planet.
  3. Zadanie domowe: charakterystyka pana Tomasza, bohatera noweli "Katarynka". Proszę pamiętać o układzie wstęp-rozwinięcie- zakończenie. Warto przygotować sobie wcześniej plan lub skorzystać z informacji otrzymanych na lekcji. 

  Na kolejnych zajęciach zakończymy prezentacje i wspólnie je ocenimy. Proszę zastanowić się, która była waszym zdaniem najciekawsza, jakie możemy wymienić najlepsze jej elementy, czego może zabrakło, co sami dodalibyście następnym razem?

   
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Fakultet z języka polskiego

   
  Temat: Postanowienia noworoczne- jak je skutecznie realizować?
  - Rozmowa na temat zwyczajów związanych z Nowym Rokiem;

  Noc sylwestrowa to święto obchodzone nocą z 31 grudnia (imieniny Sylwestra) na 1 stycznia, kiedy to kończy się stary rok a zaczyna nowy. Pierwszy raz święto obchodzone było uroczyście w roku 999, kiedy papieżem był Sylwester II. Wedle wcześniejszego proroctwa Sybilli, w 1000 roku miał nadejść koniec świata, stąd mieszkańcy Rzymu (podobnie jak innych miast Europy) 31 grudnia 999 roku powitali z wielką obawą. Kiedy jednak dzień minął i obawy związane z nadejściem końca świata okazały się bezpodstawne, w chwilę po północy ludzi ogarnęła wielka radość, zaczęto się bawić i świętować, a Sylwester II udzielił pierwszy raz w historii błogosławieństwa miastu i światu, które od tego czasu każdego pierwszego dnia nowego roku udzielane jest przez papieży. Do Polski tradycja świętowania nocy sylwestrowej trafiła w XIX
  wieku i przyjęła się początkowo w miastach wśród najzamożniejszych osób. Zwyczaj rozpoczynania Nowego Roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swojej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar. Wcześniej Rzymianie Nowy Rok witali 1 marca.
  - Wyjaśnienie, co oznacza życzenie noworoczne Do siego roku? (do tego roku- obyśmy dożyli)

  Słowo siego jest dopełniaczem staropolskiego zaimka wskazującego, odziedziczonego z prasłowiańszczyzny. Ów zaimek ś (si) znaczył ‘ten’. Dawniej Do siego roku! było formułką życzeń wigilijnych, a nie noworocznych, i dotyczyło końcowych dni mijającego roku (życzono sobie ‘obyśmy doczekali w zdrowiu roku, który nadejdzie’). Dopiero później zaczęło Do siego roku! mieć związek z całym rozpoczynającym się nowym rokiem. Kiedy mówiono: Życzę ci pomyślności „od siego do siego roku”, nie było wątpliwości, że chodzi o czas między ‘rokiem, który się kończy, a tym, który rychło nastąpi’.


   

  - Odczytanie przysłów związanych z Nowym Rokiem:

  ·                    Jaki Nowy Rok, taki cały rok.
  ·                    Na Nowy Rok pogoda, będzie w polu uroda.
  ·                    Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.
  ·                    Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.
  ·                    Nowy Rok pochmurny, zbiór będzie durny
  ·                    Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

  - Rozmowa na temat postanowień noworocznych uczniów. Zapisanie swoich postanowień na kartkach- indywidualna praca uczniów.
  - Wyjaśnienie, czym są horoskopy i do czego służą. Uświadomienie, że oprócz zodiaku europejskiego istnieją  zodiaki w innych kulturach (np. zodiak chiński, celtycki, kreolski, egipski). Zapoznanie uczniów z japońskim horoskopem numerycznym- obliczanie przypisanej sobie liczby na podstawie daty urodzenia i odczytanie informacji związanych z poszczególnymi liczbami.

  - Czytanie listów od uczniów z Polski. Zapisanie wniosków, spostrzeżeń i pytań po lekturze listów.

   

  Praca domowa: Przeczytaj artykuł w internecie związany z Twoimi zainteresowaniami

  (oczywiście w j. polskim). Zapisz jego tytuł, nazwę strony internetowej, na której był umieszczony i krótkie streszczenie w punktach.
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia