Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_faces0

  Przebieg zajęć :

   

  Powitanie

   

  Śniadanie 

   

  Zabawa na boisku

   

  Praca z podręcznikiem i wycinanki

   

  Wolna zabawa

   

  Drugie śniadanie 

   

  Praca przy tablicy

   

  Gry i Zabawy edukacyjne

   

  Pogadanka na dywanie

   

  Losowanie Misia 

   

  Zakończenie zajęć 

   

  Zadanie domowe:

   

  Ćwiczenia literka J i W

   

  Rysunek przedstawiający bezinteresowny dobry uczynek wykonany w tym tygodniu przez ucznia.

   

  Pozdrawiam serdecznie
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces1

  Sobota, 13.04.2024

  Temat zajęć: Poznajemy "sz" i "cz".

  1. Zajęcia muzyczno-ruchowe z p. Margeritą
  2. Praca w podręczniku s.20-21 oraz 24-25
  3. Przerwa na drugie śniadanie i wyjście na boisko szkolne 
  4. Dzielnie wyrazów na głoski, litery i sylaby. Głoskę mówię i słyszę, a literę piszę i widzę. Dzisiaj uczniowie poznali głoski "sz" i "cz"
  5. Czytam i piszę ćwiczenia s.16, 17, 18, 22, 23, 24
  6. Wspólne czytanie lektury szkolnej 

  Zadanie domowe:
  Proszę o przeczytanie z podręcznika czytanek ze s.20-21 i 24-25 oraz w ćwiczeniach zadania 2 i 4 ze s. 28-29.
  Uczniowie otrzymali także zadanie domowe w formie drukowanej, które zostało wklejone do zeszytu. Kto nie miał zeszytu kartkę z zadaniem powinien mieć w książce. 

  Proszę aby uczniowie mieli ze sobą zeszyty, które rozdawałam na początku roku szkolnego. Jeżeli, komuś zeszyt się zawieruszył to ja rozdam nowe na najbliższych zajęciach. Przypominam także aby dzieci miały ze sobą książkę do czytania część 2 oraz ćwiczenia czytam i piszę część 3.

  Pozdrawiam, p. Kinga 
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces2

  13.04

   

   

  1.Co potrafi powietrze. Gdzie jest powietrze. Jak pracuje powietrze.

  2. Wyrazy z rz po spòłgłoskach t,p,k,ch

  3.Przerwa śniadaniowa I wyjście na boisko.

  4. Lekcja muzyki.

   

  Bardzo proszę o czytanie książek z biblioteki.

   

  Serdecznie dziękuję za przyniesione prace na konkurs plastyczny. 

   

  PRZYPOMINAM ZE DO DZISIAJ MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ NA OLIMPIADĘ W SZKOLE SEN.

   

  PRACA DOMOWA

   

  Str.84 I 85 Ćwiczeniówka część 3

  W następnym tygodniu proszę by dzieci przyniosły Ćwiczeniówkę część 4 
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces3

  Przebieg zajęć, dn. 13.04.2024 r. 

  Temat: CZŁOWIEK WOBEC SIŁ NATURY.

  1. Zbiorniki wodne oraz dopływy Wisły i Odry.

  2. Niebezpieczne powietrze i ogień. Zbieranie doświadczeń związanych z powietrzem i ogniem. Praca z tekstem A. Wajraka „Wypalanie traw”. Poznanie podstawowego sprzętu straży pożarnej. Przypomnienie numerów alarmowych. 

  3. Czasowniki z przeczeniem „nie”.

  4. Ćwiczenia z wykorzystaniem rzeczowników w różnych formach.

  5. Opowiadanie jako pisemna forma wypowiedzi. Wyróżnienie części opowiadania. Wspólne tworzenie i zapisywanie opowiadania.

  6. Zajęcia muzyczne.

  Na zajęciach pracowaliśmy: 

  podręcznik: s. 91-93

  zeszyt ćwiczeń: s. 66-69

  PRACA DOMOWA

  ćw. 1, 2 w zeszycie ćwiczeń s. 70-71

  ćw. 10 w zeszycie ćwiczeń s. 67 (na podstawie ćw. 8)

  Na następne zajęcia przynosimy zeszyt ćwiczeń cz. 4
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces4A

  Język polski

  Temat 1 i 2: W krainie "Pinokia" C. Collodiego

   

  Opowiadanie o wrażeniach po przeczytaniu lektury.

  Praca w parach. 

  Podział bohaterów na pierwszo i drugoplanowych.

  Ustalenie miejsca oraz czasu akcji opowiadania.

  Praca na kartach pracy przygotowanych przez nauczyciela.

  Zapisanie metryczki lektury w zeszytach.

  Ustalenie kolejności wydarzeń w lekturze.

   

  Temat 3: Oceniamy głównego bohatera.

   

  Wspólne ustalenie pozytywnych i negatywnych cech charakteru Pinokia.

   Ocenianie jego dobrego i złego zachowania.

   

  W domu

   

  Czy swoim zachowaniem Pinokio zasłużył na nagrodę. Uzasadnij swoją wypowiedź i napisz  ją w zeszycie.


  Historia

  Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

  1. Kim był Kazimierz Wielki.

  2. Czego dokonał Kazimierz Wielki.

  3. Gdzie i kiedy powstała pierwsza w Polsce uczelnia wyższa.

  4. Dlaczego Kazimierz Wielki był dobrym królem.

  5. Kazimierz Wielki "zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną".

  6. Sól, nazywana " białym złotem" jako najcenniejszy towar w średniowieczu.

   

  Zadanie domowe:

  Stworzę listę cech idealnego władcy i odpowiem na pytanie dlaczego Kazimierz Wielki był dobrym królem.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat : Badanie ściśliwości substancji

  - Przypomnienie wiadomości na temat ciał stałych, cieczy i gazów

  - Eksperyment wykonany w klasie: próba ściśnięcia cieczy( woda) oraz gazu( powietrze) w strzykawce

  - omówienie wyników doświadczenia oraz zapisanie wniosków: ciecze nie są ściśliwe w porównaniu do gazów, które mogą się sprężać oraz rozprężać. Gazy są mocno ściśliwe.
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces4B

  Język polski

  Temat 1 i 2: Przypadki w języku polskim.

   
  Przypomnienie wymiennych części mowy i podsumowanie wcześniej zdobytych już wiadomości.
  Wprowadzenie nazw przypadków oraz wskazanie na pytania, na które odpowiadają. 
  Notatka  w zeszycie. 
  Wspólne wykonanie kilku ćwiczeń, aby ułatwić uczniom zrozumienie nowo poznanej teorii.
   
  W domu
  ćw 9 i 11 s. 44,45 
  Nauczę się na pamięć 4 pierwszych przypadków i ich pytań:
   
  Mianownik  Kto?co?
  Dopełniacz Kogo?czego?
  Celownik Komu?czemu?
  Biernik Kogo? co?

  Historia

  Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

  1. Kim był Kazimierz Wielki.

  2. Czego dokonał Kazimierz Wielki.

  3. Gdzie i kiedy powstała pierwsza w Polsce uczelnia wyższa.

  4. Dlaczego Kazimierz Wielki był dobrym królem.

  5. Kazimierz Wielki "zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną".

  6. Sól, nazywana " białym złotem" jako najcenniejszy towar w średniowieczu.

   

  Zadanie domowe:

  Stworzę listę cech idealnego władcy i odpowiem na pytanie dlaczego Kazimierz Wielki był dobrym królem.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat : Badanie ściśliwości substancji

  - Przypomnienie wiadomości na temat ciał stałych, cieczy i gazów

  - Eksperyment wykonany w klasie: próba ściśnięcia cieczy( woda) oraz gazu( powietrze) w strzykawce

  - omówienie wyników doświadczenia oraz zapisanie wniosków: ciecze nie są ściśliwe w porównaniu do gazów, które mogą się sprężać oraz rozprężać. Gazy są mocno ściśliwe.
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces5A

  Język polski

  Przebieg lekcji

  Temat: Pierwsza wizyta w Mirmiłowie.

  -Test sprawdzający z lektury.

  -Praca uczniów z tekstem pod kierunkiem nauczyciela - obserwacja grodu, jego położenia, życia codziennego mieszkańców, zagrożeń, a następnie zanotowanie spostrzeżeń.

  -Prezentacja wyników. Zebranie i podsumowanie informacji oraz ewentualne ich uzupełnienie.

  Temat: Świat przedstawiony w komiksie Janusza Christa.

  -Notka o autorze.

  -Świat przedstawiony – zbieranie informacji.

   

  Praca domowa

  ·Zaznacz w tekście lektury fragmenty opisujące:

  -wygląd i zachowanie Kajka i Kokosza;

  -jakimi przywódcami był Mirmił, a jakim Hegemon.

  ·Napisz (4 zdania), którego z bohaterów polubiłeś najbardziej i dlaczego.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat :Stan Skupienia substancji

  - Co nazywamy substancją?- definicja i budowa

  - Omówienie podziału substancji na 3 stany skupienia; ciało stałe, ciecz i gaz

  - Kształt, właściwości oraz ruch drobin w poszczególnych stanach skupienia substancji

  - Ciała stałe oraz ich zróżnicowanie ze względu na twardość, kruchość, sprężystość oraz plastyczność- wykonanie ćwiczenia


  Historia

  Temat :  Poznajemy legendy Słowian.

   

   

  1. Czytamy i omawiamy legendy o "Lechu,

   

   Czechu i Rusie", "O Popielu", "O Wandzie", i

   

   o "Smoku wawelskim".

   

  2.Gry i ćwiczenia związane z tematyką lekcji.

   

  Temat: Kto stworzył państwo polskie?

   

  Omówiliśmy działalność Mieszka 1, zwróciliśmy uwagę na to, że przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę w 966r. było kluczowe w rozwoju kraju.

   

  Mieszko przyjął religię z Czech za sprawą jego małżeństwa z Dobrawą, królewną czeską.

   

   

  Praca domowa:

   

  Znajdź w internecie informacje na temat syna Dobrawy i Mieszka.

   

  Kim był , czego dokonał dla Polski.

   

  Napisz 5 zdań na ten temat.
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces5B

  Język polski

  Przebieg lekcji

  Temat: Czym jest tolerancja? Piszemy dialog (druga godzina lekcyjna).

  -Tolerancja - przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.

  -Rozmowa o przykładach tolerancji/nietolerancji i jej możliwych skutkach.

  -Przypomnienie czym jest dialog oraz jak się go pisze.

  -Wykonanie stosownych ćwiczeń.

  Temat: Magia czerwonego krzesła – nasze pierwsze spotkanie z powieścią Andrzeja Maleszki.

  -Test sprawdzający z lektury.

  -Dyskusja na temat wrażeń po przeczytaniu lektury.

  -Rozwiązanie krzyżówki.

  Temat: Zadziwiające wydarzenia w powieści pt. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki - świat przedstawiony.

  -Notka o autorze.

  -Świat przedstawiony – zbieranie informacji.

   

   

  Praca domowa:

  ·Napisz list, w którym zachęcisz przyjaciela do przeczytania książki „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”. Pamiętaj o dacie, miejscowości, podpisie. List musi zawierać wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie.

   


  Historia

  Temat: Poznajemy legendy Słowian.

   

  1.Omówiliśmy znaczenie i tematykę legend "O smoku wawelskim,O Lechu,Czechu i Rusie, O Popielu, O Wandzie".

  2.Robiliśmy ćwiczenia i krzyżówki związane z tematyką lekcji.

   

  Temat : Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski.

   

  1.Kim był Bolesław Chrobry( to syn Mieszka i Dobrawy)

  2.Kult biskupa Wojciecha ( biskup został zamordowany przez Prusaków, pogan.Został uznany świętym.)

  3.Zjazd gnieźnieński w 1000r. to spotkanie cesarza niemieckiego Ottona z Bolesławem Chrobrym.

  4.W 1025 r. Bolesław Chrobry został królem Polski.

   

  Praca domowa:

   

  Znajdź w internecie informacje na temat koronacji Bolesława Chrobrego.

   

  Napisz o tym wydarzeniu 5 zdań.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat :Stan Skupienia substancji

  - Co nazywamy substancją?- definicja i budowa

  - Omówienie podziału substancji na 3 stany skupienia; ciało stałe, ciecz i gaz

  - Kształt, właściwości oraz ruch drobin w poszczególnych stanach skupienia substancji

  - Ciała stałe oraz ich zróżnicowanie ze względu na twardość, kruchość, sprężystość oraz plastyczność- wykonanie ćwiczenia
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces6

  Język polski

  Temat: Charakterystyka postaci.

  1. Sprawdzenie zadania domowego. Omówienie prac. 

      Zeszyty uczniów zostaną zebrane dnia 28 kwietnia.

  2. Do wyboru: Charakterystyka swojego przyjaciela lub napisanie wiersza na  

      konkurs poetycki.

   

  Temat: Opis.

  1. Zapoznanie się z pojęciem "opis" oraz 'opis krajobrazu".

  2. Wykonanie ćwiczenia 1 i 6 z zeszytu ćwiczeń, s. 42-45.

   

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie 2, 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń, s.43-44.

  Proszę przynieść zeszyt ćwiczeń, część 2. 


  Historia

  Temat: Potop szwedzki 1655 – 1660.

   

  - przyczyny potopu szwedzkiego;

  - przebieg potopu szwedzkiego;

  - pokój w Oliwie i skutki potopu szwedzkiego;

   

  Praca domowa

   

  Dowiedz się i zanotuj co znaczy w dzisiejszych czasach powiedzenie obrona Częstochowy.


  Elementy biologiczno-chemiczne

   

  Temat :Stan Skupienia substancji

  - Co nazywamy substancją?- definicja i budowa

  - Omówienie podziału substancji na 3 stany skupienia; ciało stałe, ciecz i gaz

  - Kształt, właściwości oraz ruch drobin w poszczególnych stanach skupienia substancji

  - Ciała stałe oraz ich zróżnicowanie ze względu na twardość, kruchość, sprężystość oraz plastyczność- wykonanie ćwiczenia
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces7

  Język polski

  Temat: Plan wydarzeń powieści "Pan Samochodzik i Templariusze".

  1. Omówienie wybranych wątków powieści.

  2. Zapisanie zwięzłego planu wydarzeń.

   

  Temat: Charakterystyka Pana Samochodzika.

  1. Zapoznanie ucznióœ z budową charakterystyki. 

  2. Zebranie informacji o panu Tomaszu.

  3. Napisanie charakterystyki pana Tomasza.

   

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie 3 a, b, c, d, e, f, g z zeszytu ćwiczeń, część 2, s.30-31.

  Proszę na kartkach A4 napisać charakterystykę swojego przyjaciela / swojej przyjaciółki.

  Proszę przynieść zeszyt ćwiczeń, część 2.


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: Dlaczego nasze włosy są wyjątkowe?

  Temat : Budowa Skóry


  Historia

  Temat1: Gabriel Narutowicz – pierwszy prezydent Polski.

   

  - osoba Gabriela Narutowicza;

  - wybory prezydenckie 1922;

  - zamach na prezydenta;

   

   

  Temat2: Gospodarka II RP.

   

  - Polska A i B;

  - budowa portu w Gdyni;

  - reforma monetarna;

  - Centralny Okręg Przemysłowy (COP);

   

   

  Praca domowa

   

  Dowiedz się i zanotuj imiona i nazwiska prezydentów II RP.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat : Zasady Dynamiki Netwona

   

  - Wprowadzenie do trzech zasad Dynamiki Newtona

  - Omówienie zasady pierwszej oraz drugiej wraz z przykładami z życia codziennego

  - omówienie trzeciej zasady Dynamiki oraz wykonanie projektu obrazującego główne jej założenia

  - prezentacja modeli pojazdów napędzanych balonem oraz przeprowadzenie zawodów.
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_faces8

  Język polski

  Temat: Powtó￳rzenie i utrwalenie zasad ortograficznych

   

  - Prezentacja przygotowanych na poprzedniej lekcji zasad pisowni oraz wyraz￳ów sprawiających trudności ortograficzne wraz z definicjami.

   

  Temat: Gdy inni narzucają swoją wolę...- "O doktorze Hiszpanie" Jana Kochanowskiego

   

  - Przypomnienie wiadomości na temat renesansu i Jana Kochanowskiego.

  - Głośne czytanie fraszki "O doktorze Hiszpanie"- podręcznik s. 149.

  - Wyjaśnienie niezrozumiałych słów. Opisanie sytuacji przedstawionej w utworze.

  - Ułożenie punkt￳ów planu wydarze￱ń w kolejności chronologicznej.

  - Rozmowa na temat wpływu grupy na zachowania i postawy młodych ludzi.

   

  Praca domowa: zad.4 s. 151 (podręcznik)

   

  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: Powtórzenie wiadomości o stanach skupienia materii

   

  - Wykonanie testu na sprężystość cieczy i gazów

  - Omówienie zmian stanów skupienia zależnych od tempreatury : topnienie, parowanie, skraplanie, krzepnięcie. 

  -Sublimacja oraz Resublimacja jako przykład przejścia ze stanu stałego w gazowy i odwrotnie-przykłady w przyrodzie.


  Historia

  Temat: Omówienie życiorysów "Żołnierzy Wyklętych".

   

  Powtórzyliśmy informacje o W.Pileckim,D.Śledzikównie,St.Sojczyńskim i wielu innych żołnierzach walczących w powojennej Polsce.

   

  Omówiliśmy znaczenie tych ludzi dla Ojczyzny.

   

  Zwróciliśmy uwagę na metody jakimi posługiwali się komuniści.

   

  Praca domowa :

   

  Naucz się życiorysu Witolda Pileckiego.

  Odpowiedz na pytanie: dlaczego jest to tak ważna postać dla współczesnego Polaka?
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Język polski

   
  Temat: Co to jest kolokwializm?

   

  - Dopasowywanie wyrazów potocznych do ich literackich odpowiedników. Wprowadzenie pojęcia „kolokwializm”.

  - Próba definicji podanych przez nauczyciela kolokwializmów, np. padać na twarz- być bardzo zmęczonym.

  - Wysłuchanie piosenki Sanah i Vito Bambino „Ale jazz!”. Wyszukiwanie w tekście kolokwializmów i wyrazów zapożyczonych z innych języków.

   

   
  Praca domowa

   

   

  Napisz w zeszycie, co znaczą następujące kolokwializmy:

   

  - wciskać kit
  - urwać się z choinki
  - zrobić kogoś na szaro
  - lecieć w kulki
  - lampić się

  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat : Mutacje genowe oraz chromosomowe.Czynniki mutagenne.Mutacje sprzężone z płcią

  Temat : Albinizm- szczególny przykład mutacji genetycznej


  Historia

  Temat: Powstanie warszawskie.

   

  - przyczyny wybuchu powstania warszawskiego;

  - przebieg powstania;

  - upadek i skutki powstania;

   

   

  Praca domowa

   

  Napisz w kilku zdaniach czy powstanie warszawskie miało szanse powodzenia.

   
  „Postacie z baśni, bajek i legend”- rodzinny konkurs plastyczny
   
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Postacie z baśni, bajek i legend”. Praca może być wykonana wspólnie, na przykład przez rodzeństwo, lub z pomocą opiekunów.
  A oto zadanie konkursowe: przedstaw w dowolnej formie wybraną postać z baśni, bajki lub legendy (np. rysunek, wydzieranka, kukiełka, pacynka, rzeźba). Koniecznie napisz, jak nazywa się ta postać i z jakiej baśni, bajki lub legendy pochodzi.

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) prosimy oddać do 13 kwietnia 2024 r.

   

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia