Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

 • tag_facesPrzedszkole
 • tag_faces0

  Temat zajęć: Jesienią w parku i jesienią w lesie

  1. Przywitanie sie z klasą
  2. Praca z książką do czytania
  3. Rozmowy na temat korzyści płynących z sadzenia drzew, dzielenie wyrazów na sylaby
  4. Wprowadzenie literki "A" i "L", ćwiczenia w książę pisze i liczę
  5. Przerwa na drugie śniadanie
  6. Czas na swobodną zabawę
  7. Zajęcia z muzyki (ćwiczenie piosenki: "Płynie Wisła płynie..")
  8. Ćwiczenia w kartach pracy.

  Przypominam, że 31.10.2020 nasza szkoła jest zamknięta !

  W ramach zadania domowego przez kolejne 4 tygodnie proszę o ćwiczenie czytania krótkich wyrazów oraz dzielnie ich na słaby. Wyrazy przeslalam Państwu na maila.

  Zachęcam do wzięcia udziału w naszym konkursie okazji DNIA NIEPODLEGŁOŚCI !! :-) :-)

  Temat konkursu: Barwy wolności.
  Forma i technika dowolna, nie przekraczajaca formatu A3. Proszę o przyniesienie gotowych prac do dnia 7 listopada 2020r. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły.
 • tag_faces1A

  Sobota 24 października 2020

   

  Przebieg zajęć:

   

  - Kontynuacja projektu: „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, wybranie przez uczniów książki, którą czytali z rodzicami oraz wspólne stworzenie „Drzewa czytelniczego klasy 1a”

  - Poznaliśmy i przyporządkowywaliśmy zwierzęta i ich domy

  -Wprowadzenie głoski d

  - Utrwalanie poznanych głosek, podział ich na samogłoski i spółgłoski

  -muzyka- utrwalanie piosenek do szkolnej uroczystości

  -Głośne czytanie opowiadania „Chmurka Tosia w krainie drzew”oraz „Drzewo do samego nieba M. Terlikowskiej

  -Wspólna praca w kartach pracy s. 53,55,56,60,61,

   

  W domu

  Wykonujemy zadania w kartach ćwiczeń:

  Zad. 3,4,5 s. 59

  Zad. 1,2,3 s.62

  Poćwicz czytanie tekstu litera U oraz D s. 97 i 98 w kartach ćwiczeń

  okresie przerwy od zajęć lekcyjnych zachęcam aby uczniowie ćwiczyli piękne pisanie w kartach ćwiczeń s. 88 i 89

  Przypominam, że 31 października polska szkoła jest zamknięta.
 • tag_faces1B • tag_faces2A

  Temat: Przyjaciel. Kto to taki?
   
  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
  - wysłuchanie tekstu „Przyjaciel. Kto to taki?” – omówienie tekstu; wspólne definiowanie pojęcia „przyjaciel”;
  - odczytanie przyjaznego przedstawienia „Na niezgodę życia szkoda” – o przyjaźni z innej strony; jak unikać kłótni i nieporozumień;

  - omówienie terminów związanych z teatrem;

  - redagowanie zaproszenia okolicznościowego;

   

  PRACA NA ZAJĘCIACH:

  - Podręcznik s. 70-71; s. 78-80;

  - Karty ćwiczeń s. 76, zad. 1-3; s. 77, zad. 4-5; s. 83, zad. 3-4; s. 84, zad. 1-3;

   

  Zadanie domowe:

  Podręcznik : czytanka „Nicnierobienie”, s. 102-103;

  Karty ćwiczeń s. 82, zad. 1-2.
 • tag_faces2B • tag_faces3A

  Temat: Na tropie jesieni . 

   

  - zajęcia z muzyki 

  - opowiadanie "Tabliczka mnożenia" - analiza

  - co to jest pamięć - pogadanka 

  - czasowniki 

  - matematyka - cm 

  - utrwalanie czytania oraz pisania 

   

  W klasie wykonaliśmy:

  karta ćwiczeń:

  ćw. 1,2,4,5,6 str. 44,45

  ćw. 2,4 str. 48.49 ( samodzielnie)

  ćw. 1,2 str. 58

  ćw.7 str.61

  podręcznik str. 72-74 

   

  Praca domowa :

  Podręcznik  str. 98-99 : przeczytać opowiadanie  ( może być z pomocą rodziców ) 

  karta ćwiczeń :

  ćw. 1,2 str. 80 

  ćw. 4,5,6 str. 81 

  Zeszyt : przy użyciu linijki  narysuj odcinki podanych długości w zeszycie. 
 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć  24 październik 2020

   

  Jesień w polu.

   

  • Dlaczego liście spadają z drzew;

  • Jesień u fryzjera - analiza wiersza;

  • Czasowniki - ćwiczenia;

  • „Zapachy jesieni” analiza tekstu;

  • sposoby konserwowania żywności;

  • „u” w zakończeniach „uję” - zasady i ćwiczenia;

  • rzeczowniki - ćwiczenia;

  • dyktando;

  •  ćwiczenia ortograficzne; 

  • kim jestem? - gry i zabawy edukacyjne ;

   

  Podręcznik s. 86-93, 

  Ćwiczenia s. 70,71, 74,77,84

  Zeszyt polski. 

   

  Do domu:

  Poczytam P.s 132,133

   

  Nauczę się wyrazów do dyktanda. P. s. 140 i 141( całość ) 

   

  Ćw. 1,2,3,4 s. 48,49

  Ćw. 7 s. 89

  Dla chętnych : ćw. 2s. 79 

   

  Przynosimy podręczniki i ćwiczenia cześć 2 !!! 
 • tag_faces4

  Język polski

  Temat: Gdzie się schował synonim w opowiadaniu Grzegorza Kasdepke ''Syn Nima''?

  1. Przypomnienie co to jest synonim.
  2. Odczytanie opowiadania Syn Nima, podręcznik s. 36.
  3. Zebranie informacji na temat bohaterów opowiadania.
  4. Ocena bohaterów.
  5. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń, s. 62 i 63 / ćw. 25 i 26

  Temat: Korzystamy ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych.

  1. Przypomnienie informacji dotyczących przeznaczenia i zasad korzystania ze słownika ortograficznego oraz słownika wyrazów bliskoznacznych.
  2. Wyjaśnienie do czego służy słownik wyrazów obcych.
  3. Kształcenie umiejętności wyszukiwania wyrazów w słowniku wyrazów obcych pod kierunkiem nauczyciela.
  4. Wyjaśnienie, do czego służy słownik języka polskiego.
  5. Kształcenie umiejętności wyszukiwania wyrazów w słowniku języka polskiego pod kierunkiem nauczyciela.
  6. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń, s. 61 / ćw. 20, 21 i 22.

  Temat: Porządkowanie wiedzy.

  1. Przypomnienie wiadomości z omawianego dotychczas materiału
    (przedstawianie się, życzenia, dane osobowe, plan utworu, akapit, alfabet, litera, głoska, sylaba, przenoszenie wyrazów, wers, synonim).
  2. Omówienie kartkówki.

  Zadanie domowe:

  1. Proszę zacząć czytać lekturę "Akademia Pana Kleksa" Jana Brzechwy. 

  2. Proszę wykonać ćwiczenie 27 z zeszytu ćwiczeń, s. 63.


  Historia

   

  Temat: Skąd mój ród, moje korzenie?

   

  - Co to jest ród i rodzina?

  - Genealogia i drzewo genealogiczne.

  - Pochodzenie nazwisk.

  - Co mówią nam pamiątki rodzinne?

   

  Temat: Moja mała ojczyzna.

   

  - Pojęcie małej ojczyzny.

  - Regiony w Polsce.

  - Cechy charakterystyczne regionów – gwara, potrawy, ubiór, taniec.

  - Czym jest herb miejscowości?

   

  Praca domowa:

   

  - Zaprojektuj i wykonaj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Forma i metoda dowolna.

  - Dowiedz się i zanotuj jaka jest charakterystyczna potrawa dla regionu Polski, z którego pochodzi Twoja rodzina.
 • tag_faces5

  Historia

  Temat: Czasy Mieszka I – 960 – 992.

   

  - Lata panowania Mieszka I.

  - Podboje Polan.

  - Osoba księżniczki Dobrawy.

  - Chrzest Polski – 966 rok.

  - Bitwa pod Cedynią.

  - Obszar Polski w momencie śmierci księcia Mieszka I.

   

  Praca domowa:

   

  Wypisz w punktach korzyści jakie państwu Mieszka I przyniósł chrzest z 966 roku.


  Język polski

   

  Temat: Pisownia łączna „nie” z różnymi częściami mowy

   

  - Przypomnienie wiadomości na temat rzeczownika, przymiotnika, czasownika i przysłówka.

  - Dopisywanie takich synonimów do podanych wyrazów, które będą zawierały cząstkę „nie”. Określenie części mowy i sformułowanie reguły ortograficznej.

  PRZYMIOTNIKI

  brzydki- nieładny

  trudny- niełatwy

  mała- nieduża

   

  PRZYSŁÓWKI

  głupio- niemądrze

  źle- niedobrze

  smutno- niewesoło

   

  RZECZOWNIKI

  zagrożenie- niebezpieczeństwo

  wróg- nieprzyjaciel

  konflikt- nieporozumienie

   

  Wyraz nie z rzeczownikami, przymiotnikami oraz przysłówkami pochodzącymi od przymiotników  piszemy łącznie.

   

  - Głośne czytanie wiersza „Gwiazdki z nieba” (s. 46).

  - Wykonanie zadań pod tekstem: zad. 2, 3 s. 47.

   

  Praca domowa: ćw. 1 s. 173, ćw. 4, 5 s. 174.

  Przypominam o czytaniu lektury „W pustyni i w puszczy”.

  Przygotuj się na sprawdzian z części mowy, który odbędzie się 7 listopada. A oto zagadnienia, które trzeba powtórzyć:

  - rozpoznawanie w zdaniu rzeczowników, przymiotników, przysłówków i czasowników,

  - odmiana czasowników przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej,

  - rozpoznawanie czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym,

  - tworzenie przysłówków od podanych przymiotników (np. ładny- ładnie),

  - pisownia łączna przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy.

   
 • tag_faces6

  Język polski

  Przebieg lekcji

  Temat: O co można prosić świat?

  - Gromadzenie skojarzeń do wyrazu świat.

  Dyskusja. Co się nam podoba we współczesnym świecie? O jakie zmiany chcielibyśmy prosić współczesny świat?

  - Wysłuchanie nagrania piosenki M. Grechuty „Świecie nasz”.

  - Określenie nastroju wywołanego przez piosenkę.

  - Czytanie ze zrozumieniem tekstu M. Grechuty.

  - Analizowanie i interpretowanie tekstu.

  Zapoznanie z pojęciem anafora i wskazywanie jej w wierszu.

  TematWypowiedzenia zlożone.

  - Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach, zdaniach, równoważnikach zdań.

  - Rozpoznawanie zdań pojedynczych i złożonych.

  - Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

  Temat: Zostań pisarzem – opowiadanie.

  Opowiadanie treści mitu Orfeusz i Eurydyka na podstawie pracy na poprzedniej lekcji.

  - Zapoznanie z definicjami terminówopowiadanie odtwórczeopowiadanie twórcze.

  Przypomnienie sobie zasad pisania opowiadania oraz wskazów­ek przydatnych podczas jego redagowania.

  - Przypomnienie co to jest dialog i jak go zapisujemy.

  Zapoznanie ze schematem przydatnym do redagowania opowiadania twórczego.

  - Wybór tematów opowiadania.

  - Podjęcie pracy w klasie.

   

     Praca domowa:

  • Dokończ opowiadanie rozpoczęte na lekcji. Kieruj się wskazówkami i podpowiedziami na karcie pracy podanej przez nauczyciela.

                Tematy do wyboru: przygoda mojego życia, tajemniczy dom, niezwykły sen.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat : Sprawdź się! Powtórka wiadomości.Układ wydalniczy.

  Temat: Wielcy Ludzie- Maria Skłodowska Curie

  - Krótka Pogadanka wprowadzająca na temat wybitnej postaci świata nauki
  - Film przedstawiający historię życia i pracy Marii Skłodowskiej Curie
  - Dyskusja po filmie, pytania i kilka ciekawostek z życia Marii Skłodowskiej Curie
  - Wspólnie pracujemy nad chronologią najważniejszych wydarzeń z życia i pracy naukowej Marii Curie, pomocne są zdjęcia z tego okresu
  -  Na podstawie zebranych i usystematyzowanych informacji tworzymy notatkę do zeszytu w postaci Komiksu opatrzonego krótkimi opisami.

  Zadanie Domowe:
  Dokończ Komiks-  pokoloruj swoje szkice oraz usupełnij opisy. Praca jest na ocenę.
   
 • tag_faces7

  Elementy biologiczno-chemiczne

   

  Temat : Sprawdź się! Powtórka wiadomości.Układ wydalniczy.


  Język polski

   

  Przebieg lekcji

  Temat: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...” – A. Mickiewicz „Dziady cz. II” (dwie godziny lekcyjne).

  - Halloween. Skąd się wywodzi to święto? Jak się je obchodzi?

  - Zgaszenie świateł, zapalenie świec. Rozmowa na temat DZIADÓW - polskiego dawnego obrzędu ludowego polegającego na przywoływaniu duchów.

  - Odczytanie „Dziadów cz.II” A.Mickiewicza z podziałem na rolę.

  - Wrażenia po przeczytaniu.

  - Gromadzenie skojarzeń do wyrazu DZIADY.

  - Wprowadzenie pojęcia dramatu.

  Zapoznanie z terminem didaskalia.

  Praca domowa

  • Zaprojektuj okładkę II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza.

   

  Temat: Obraz Boga i świata pełnego harmonii w pieśni J. Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie”.

  - Wypisanie przez uczniów elementów otaczającego nas świata, za które są wdzięczni i chcieliby podziękować. Rozmowa.

  - Odsłuchanie wzorcowej recytacji pieśni J. Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie”.

  - Wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów, słów, wyrażeń.

  - Określenie nadawcy wypowiedzi poetyckiej i jej adresata.

  - Wyszukanie występujących w utworze środków stylistycznych.

  - Wskazanie cech gatunkowych hymnu.

  - Określenie obrazu Boga i świata przedstawionego w tekście.

  - Omówienie roli człowieka, jego stosunku do Boga.
  Temat: Tryby i aspekt czasownika – powtórzenie.

  - Przypomnienie pojęcia aspekt dokonany (dk) niedokonany (ndk), podanie skrótów stosowanych w słownikach.

  - Krótka charakterystyka czasowników dokonanych i niedokonanych.  

  - Wykonanie szeregu ćwiczeń.

  - Odmiana czasowników w różnych trybach.

  - Przypomnienie trybu orzekającego, rozkazującego i przypuszczającego.

  Zwrócenie uwagi na pisownię „nie” i ‘by” z czasownikami.

   Praca domowa:

  • Przeczytaj „Dziady cz.II” A. Mickiewicza.
  • Napisz 3 zdania, każde w innym trybie (oznajmującym, przypuszczającym, rozkazującym) wykorzystując następujące słowa: grać, piłka.
  • Podaj formy dokonane czasowników: kopały, szył, zielenił, słuchali, drukowaliśmy. • tag_faces8

  Język polski

  Temat: Upodobnienia i uproszczenia fonetyczne.

  1. Przypomnienie wiadomości o głoskach.
  2. Zapoznanie sie z informacjami na temat upodobnienia głosek, - podręcznik, s. 242.
  3. Zapisanie notatki jak i na co dzielą się upodobnienia oraz o uproszczeniu grupy spółgłoskowej.
  4. Rozwiązywanie ćwiczeń, podręcznik s. 243 / zadanie 1 i 3.
  5. Czytanie na głos ze starannym wymawianiem głosek z wybranych wierszy, - podręcznik, s. 244 / zadanie 8.

  Temat: W poszukiwaniu własnej tożsamości na przykładzie utworu Marii Dąbrowskiej "Marcin Kozera".

  1. Odczytanie tekstu,- podręcznik, s. 56.
  2. Uczniowie wyobrażają sobie, że mają możłiwość wyjechać na stałe z Irlandii do wybranego przez siebie kraju.
  3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób można wyrazić swoja tożsamość narodową? 

  Zadanie domowe

  Konkurs literacki, Wolność kocham i rozumiem. 

  Tematem jest "Wolność kocham i rozumiem. Wskazane jest, aby forma pracy odnosiła się do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Historia powinna być przedstawiona w sposób literacki.

  Forma pracy: opowiadanie, list, pamiętnik, dziennik, kartka z pamiętnika lub reportaż. 

  Prace literackie należy wykonać na komputerze: czcionka 12, marginesy 2.5 cm, odstępy 1.5 wiersza, format .odt, .doc lub .docx. Objętość pracy literackiej powinna być zawarta od 1 do 3 stron znormalizowanego maszynopisu A4.

  Prace konkursowe należy oddać do 7 listopada 2020 roku.

  Powodzenia! 🙂


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat : Sprawdź się! Powtórka wiadomości.Układ wydalniczy.
   
  Temat: Badania Marii Skłodowskiej- Curie nad promieniotwórczością.
   
  - Wyjaśnienie pojęcia promieniotwórczość, promieniotwórczość naturalna i sztuczna
  -  Omówienie typów promieniowania ( alfa, beta i gamma) oraz ich przenikliwości
  - Praktyczne zastosowanie promieniowania sztucznego w medycynie diagnostycznej, leczeniu nowotworów
  - Przybliżenie postaci wybitnej polskiej noblistki - film przedstawiający historię życia i pracy Marii Skłodowskiej Curie  nad promieniotwórczością.
  - Dyskusja po filmie, pytania i kilka ciekawostek z życia Marii Skłodowskiej Curie
   
  Praca domowa : Dla Chętnych
   
  Na podstawie zebranych i usystematyzowanych informacji na lekcji lub własnych źródeł wykonaj  rysunek kojarzący się z postacią Marii Skłodowskiej  lub komiks przedstawiający jej  życie i pracę.

  Historia

   

  Temat: Wojna obronna Polski w 1939 roku.

   

  - Prowokacje niemieckie – Gliwice.

  - Wybuch II wojny światowej.

  - Wieluń i Westerplatte.

  - Blitzkrieg.

  - Reakcja sojuszników Polski.

  - Etapy wojny obronnej.

   

   

  Praca domowa:

   

  Jak sądzisz dlaczego ani Francja, ani Wielka Brytania nie udzieliły Polsce pomocy podczas wojny obronnej w 1939 roku?
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Język polski

   

  Temat: Homonimy- wyrazy wieloznaczne

  - Przypomnienie, czym są synonimy i antonimy.

  - Wprowadzenie pojęcia „homonimy”. Zapisanie przykładowych homonimów, wyjaśnianie ich znaczenia oraz układanie z nimi zdań.

   

  Temat: Ludzie listy piszą…?

  - Rozmowa na temat pisania i wysyłania listów oraz kartek pocztowych w obecnych czasach.

  - Przypomnienie budowy listu prywatnego na podstawie przykładowego listu.

  - Samodzielne czytanie artykułu przedstawiającego historię listu.

   

   

  Praca domowa: Przeczytaj opowiadanie Marka Hłaski „List” (https://doci.pl/uzavrano/marek-hasko-list+f5mm81)

   

  Osoby, które nie oddały pracy o wieży Babel (opis obrazu), proszę, by przyniosły ją 7 listopada (jest to praca obowiązkowa, na ocenę).

   

  Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w konkursie literackim „Wolność kocham i rozumiem” (szczegóły znajdują się na stronie szkoły).
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia