Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

ZE SZLACHTĄ ZA PAN BRAT

Na dwóch ostatnich zajęciach z historii nasi uczniowie z klasy 6 i 7 zajmowali się omawianiem 4 stanów społecznych I RP:

 

- szlachty;

- duchowieństwa;

- mieszczaństwa;

- chłopów;

 

Największy nacisk położony został na omówienie szlachty i jej roli w życiu i funkcjonowaniu I RP.  Wszystko to z racji tego, że akurat ta grupa społeczna miała przeogromny wpływ na to jak wyglądał chociażby system rządów. Jej przedstawiciele poza tym zasiadali w sejmie lub wybierali króla kiedy dochodziło do wolnej elekcji, czy też uchwalali nowe prawa i podatki.

Po wstępnej charakterystyce szlachty został ustalony podział na poszczególne grupy szlacheckie na czele z magnaterią, czyli najbardziej wpływową z nich, a na biedocie szlacheckiej kończąc. Oczywiście przedstawiony i omówiony został wygląd i ubiór polskiego szlachcica zarówno w wersji męskiej jak i żeńskiej. Ileż było domysłów i spostrzeżeń dotyczących nazw poszczególnych części szlacheckiej garderoby. Wiele powiedziane zostało także na temat szlacheckich domostw i ich wyglądu.

Na koniec rozważań tematyka skierowała się w stronę szlacheckich herbów, czyli charakterystycznego dla każdego rodu znaku. Przedstawione zostały niektóre z nich oraz omówiony ich wygląd i części składowe. W ramach pracy domowej uczniowie dostali zadanie aby zaprojektować swój własny herb oraz nadać mu nazwę. Kilka z prac naszych uczniów jest do obejrzenia w galerii.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia