Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

UTUL SIĘ – JESTEŚ OK!

W roku szkolnym 2021/2022 mam niewątpliwą przyjemność prowadzić z dziećmi i młodzieżą zajęcia pedagogiczne. Tym razem, jako główny temat zajęć całorocznych, wybrałam:  Utul się – jesteś OK. Budowanie poczucia własnej wartości jest szalenie ważne od najmłodszych lat, a ponieważ w dobie dzisiejszych czasów mamy dostęp do szerokiego wachlarzu narzędzi, którymi możemy się posłużyć w procesie budowania własnego „JA”, warto te techniki  wykorzystać. Osobiście uważam, że najlepszym i najbardziej skutecznym narzędziem jest słowo. Powinniśmy głośno mówić o tym, że jesteśmy fajni tacy, jacy jesteśmy. Że różnimy się od siebie wyglądem, wartościami, osobowością, charakterem, sposobem postrzegania rzeczywistości, ale bez wątpienia każdy z nas jest tak samo wystarczający i tak samo zasługuje na szacunek drugiego człowieka.  Poczucie własnej wartości to nie tylko powtarzanie sobie, że jesteśmy OK. To przede wszystkim świadoma umiejętność stawania za sobą. Co tydzień pokonuję 140km, by w sobotę rano przypominać uczniom, że są dość tacy, jacy są. Przypominam im również, że nie spełniając swoich marzeń – spełniają marzenia innych. Że jeśli mówią innym TAK wbrew własnej woli – sobie mówią NIE.  Staram się wykształcić w nich postawę asertywną i umiejętność stawiania granic w trosce o siebie i w zgodzie ze sobą.  Uczę ich, że mają prawo do wszystkich emocji. Demonstruję, w jaki sposób można sobie z tymi emocjami radzić, skąd one się w nas biorą i co dzieje się, kiedy zamiast dać im upust, gromadzimy je w sobie, bo wydaje nam się, że nie wypada ich okazywać, bo co ludzie powiedzą. Często powtarzam uczniom, żeby zamiast porównywać się z innymi na swoją niekorzyść, zaczęli chwalić siebie. Nie trzeba robić wielkich rzeczy, żeby na koniec dnia móc powiedzieć sobie: to był wielki dzień. Nie trzeba szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych – można spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: jesteś dość! W każdą sobotę powtarzam uczniom: utulcie się. Stawanie za sobą i trzymanie sztamy ze swoim odbiciem w lustrze to bardzo dobry początek do tego, by z dzieci wyrośli pewni siebie, empatyczni, dobrzy dorośli.

 

Tego Wam wszystkim serdecznie życzę :)

 

Ola Perek

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie plastyczny „FIGURKA ANIOŁA JAKO OZDOBA CHOINKOWA”.

Organizatorem Konkursu jest Polska Akademia Wiedzy w Dublinie.

 

CELE KONKURSU


1. Pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia,

2. Rozbudzanie wyobraźni twórczej

3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania w różnych technikach plastycznych

 

 

 

 

UCZESTNICY

 

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-4

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne – ozdoby choinkowe - przy wykorzystaniu      dowolnych technik (forma przestrzenna lub płaska, decoupage, witraż itp.)

2. Prace powinny spełniać wszystkie „normy” ozdoby choinkowej, to znaczy: być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie

4. Praca powinna być wykonana ręcznie

5. Praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię, nazwisko oraz klasę.

6. Każdy uczestnik konkursu wykonuje 1 pracę

 

 

. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: Samodzielność wykonania Oryginalne pomysły twórcze : kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 11 grudnia 2021 r.  W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

 

 

DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania. Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Obchody Święta Niepodległości i ślubowanie Pierwszoklasistów

„Jesteśmy Polką i Polakiem,

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił …”

Słowa te wybrzmiały w Polskiej Akademii Wiedzy im. Adama Mickiewicza w dniu, w którym świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Zaśpiewali je uczniowie klas pierwszych w obecności Konsula Generalnego pana Grzegorza Sali, pani dyrektor Małgorzaty Rosek,  grupy historycznej Artherm i nauczycieli. Dla nich był to wyjątkowy moment, na który pilnie przygotowywali się od początku roku szkolnego. W uroczysty sposób zostali włączeni do społeczności uczniowskiej naszej polonijnej szkoły. Od tego momentu zaczyna się ich wielka przygoda z literaturą polską, historią naszej Ojczyzny, pięknymi tradycjami i kulturą naszego kraju. Każdej soboty będziemy zgłębiać tajniki ojczystego języka, jak również pielęgnować nasze szkolne przyjaźnie, bo podróż przez historię, kulturę i tradycję jest ciekawsza w grupie, z koleżankami i kolegami. Przed naszymi pierwszakami jeszcze wiele niezwykłych wydarzeń, różnych projektów oraz mnóstwo wyzwań!!!

Życzymy Wam, kochani Pierwszoklasiści, abyście z radością uczestniczyli w tej podróży i zgłębiali wiedzę o naszej Ojczyźnie, cieszyli się każdym osiągnięciem, nie zniechęcali się trudnościami, a wspomnienia i przyjaźnie, które połączą Was w tej szkole, niech będą blisko Waszych serc na zawsze!

 

Dziękujemy Wszystkim Gościom, którzy uczestniczyli w tym szczególnym dla naszej szkoły wydarzeniu.  

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - KOTYLIONY „Niepodległość niejedno ma imię”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Niepodległość niejedno ma imię”, zwanym dalej „Konkursem”, jak również kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

Organizatorem Konkursu jest Polska Akademia Wiedzy w Dublinie.

Koordynatorem Konkursu jest Pani Beata Wanic – Dyrektor Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie, zwanej dalej „PAK” .

 

§2.

CELE KONKURSU

Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez plastyczne środki wyrazu.

Kształtowanie wrażliwości estetycznych;

Pielęgnowanie wartości patriotycznych;

Pogłębianie wiedzy o znaczeniu Niepodległej Polski;

 

§3.

UCZESTNICY

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

klasy III-IV.

klasy I-II;

grupa przedszkolna i klasy 0;

 

§4.

PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa winna spełniać poniższe kryteria:

rozmiar – praca konkursowa nie może przekraczać średnicy 10 cm;

forma - KOTYLION;

technika – dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, kolaż, techniki mieszane;

praca winna być wykonana samodzielnie przez jednego autora,

nie mogą brać udziału w konkursie prace prezentowane lub publikowane wcześniej w innych konkursach plastycznych czy wystawach;

do każdej pracy konkursowej powinny być dołączone następujące dane: imię i nazwisko, klasa.

 

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w konkursie zapewnia oddanie nauczycielowi pracy po wejściu do klasy. .

Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

 

 

§6.

KOMISJA KONKURSOWA

Komisja konkursowa zostaje powołana przez Polską Akademię Wiedzy. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele szkoły PAK oraz przedstawiciel Rodziców.

W zakres zadań komisji konkursowej wchodzą:

czuwanie nad poprawnością przebiegu konkursu;

dokonanie oceny prac konkursowych;

przyznanie nagród i wyróżnień

 

 

§7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

zgodność pomiędzy pracą a tematem konkursu;

oryginalność w ujęciu tematu;

kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 13 listopada 2021 r. podczas uroczystej akademii związanej z Dniem Niepodległości. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

 

§ 8

DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

§9

UWAGI KOŃCOWE

6 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne przybliżające tematykę konkursów.

Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. .

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Pani Beata Wanic

 


 

Konkurs na plakat zachęcający do czytania książek polskich autorów

Zachęcamy gorąco wszystkich uczniów Polskiej Akademii Wiedzy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- czytelniczym. Ma on zwrócić uwagę na potrzebę czytania książek polskich autorów, co jest niezwykle ważne zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają poza granicami kraju i nie zawsze mają regularny kontakt z rodzimą literaturą.

Cele konkursu:

Zachęcanie uczniów do regularnego czytania w języku polskim. Rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do rodzimej literatury pięknej. Pobudzanie kreatywności. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe:

Uczniowie klas 0- 1- Zakładka do książki

- Zadaniem uczniów jest samodzielne wykonanie zakładki do książki. Zakładka ma budzić skojarzenia z Polską.

- Technika wykonania dowolna.

Uczniowie klas 2-3- Plakat zachęcający do czytania książek polskich autorów

- Technika wykonania dowolna;

- Format A4 lub A3.

Uczniowie klas 4-5 - Plakat zachęcający do czytania książek polskich autorów

- Technika wykonania dowolna;

- Format A4 lub A3.

Uczniowie klas 6- liceum- Projekt T-shirta z logo zachęcającym do czytania książek polskich autorów

- Na kartce wyciętej w kształcie T-shirta należy zaprojektować logo zachęcające do czytania książek polskich autorów

- Technika wykonania dowolna.

Termin składania prac: 23 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 13 listopada 2021 r.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Zakończenie roku szkolnego 2020/21 w Polskiej Akademii Wiedzy im. A. Mickiewicza w Dublinie

„ I nadszedł ten długo wyczekiwany czas ...”

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/21 w Polskiej Akademii Wiedzy im. A. Mickiewicza w Dublinie

 

 

Rok szkolny 2020/21 uważamy za zamknięty. Miniony rok  był niemałym wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej, dlatego wszystkim należy się zasłużony odpoczynek.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego nie miało formy uroczystej akademii, nie było gości i rodziców, wręczania nagród i podziękowań. Nauczyciele postarali się jednak upamiętnić ten dzień na filmikach oraz zdjęciach. Rozdanie świadectw odbyło się kameralnie w salach lekcyjnych, mimo to dało się w szkole wyczuć ten uroczysty czas. Szczególnie wzruszające były pożegnania z uczniami, których we wrześniu już nie zobaczymy, ponieważ wracają do Ojczyzny.

 

            Dziękujemy za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów,

              życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji

              udanego wypoczynku i wielu niezapomnianych przeżyć.

 

                         DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !

 

                                   

                                                                                                     Dyrekcja szkoły PAK

Celebrate today's Children's Day and enter "Cycling is My Superpower" Art Competition!

ATTENTION ALL CHILDREN age 6-10 living in Ireland!!

 

Celebrate Children's Day (June 1st) and World Bicycle Day (June 3rd) with us and take part in an art competition CYCLING IS MY SUPERPOWER!

The main prize is a bicycle of your dreams!

 

Watch this video to find out more:

Youtube: https://youtu.be/P33nXW9AIU8

Facebook: https://fb.watch/5RKvoSlvyG/

Twitter: https://twitter.com/PLinIreland/status/1399648785056387072?s=20

 

 

 

 

We are calling on all children aged from 6 to 10 to take part in an art competition: Cycling is My Superpower! The main prize is a bicycle!

 

If you live in Ireland and attend Senior Infants, 1st, 2nd or 3rd class and you like both cycling and art, then this competition is for you!

 

Create your own artwork related to the theme Cycling is My Superpower!

It could be any type of drawing/painting in A4 size - done in pencil, charcoal, pen and ink, crayon, markers, pastel, watercolour, gouache, acrylics, oils, poster colour or collage.

What's important is that you do the work yourself and that this is your original idea.

 

Don't forget to sign your name at the back of your artwork. Also, ask your parents/guardians to fill out an entry form for you.

 

Send both the artwork and the entry form by post before Monday, 21 June to the following address:

Polish Embassy in Dublin

5 Ailesbury Rd,

Ballsbridge, D04 W221

 

At the Embassy, we will select the 30 best works and upload them online for a popular vote on Embassy's Facebook page.

The winner will be announced on June 30th!

 

More info on the competition, Entry Form and Competition Rules are available at: www.gov.pl/ireland/cyclingismysuperpower

 

Have a great CHILDREN'S DAY!!!

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia