Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Jesteś Polakiem? Mów po polsku!

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.” Autorem tego zdania jest oczywiście Mikołaj Rej, który chciał zerwać z panującą w okresie renesansu modą pisania po łacinie. Ciekawostką jest to, że wyraz „gęsi” często jest fałszywie rozumiany jako rzeczownik. Natomiast jest to przymiotnik odnoszący się do rzeczownika „język”. Rej przekonywał, że Polacy mają swój język i nie muszą posługiwać się „gęsim”, czyli łaciną. Dla poety dźwięk tego języka kojarzył się z gęganiem. (https://pl.wikiquote.org/wiki/)

Dlaczego na emigracji ojczysty język jest tak ważny? W kontekście obchodzonego niedawno Święta Niepodległości możemy powiedzieć, że dbanie o język polski jest przejawem naszego patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny. Tyle teorii…Praktyka wygląda trochę inaczej…Jeśli łacinę zastąpimy językiem angielskim, to ten cytat z XVI wieku będzie ciągle aktualny. Nasi uczniowie coraz częściej na zajęciach i podczas przerw mówią po angielsku, bo- jak twierdzą- jest im łatwiej… Trudno się temu dziwić, skoro używają tego języka na co dzień w szkole irlandzkiej. Warto jednak na każdym kroku uświadamiać im, że język polski to taki nasz „łącznik” z ojczyzną. Używając go, wyrażamy dumę z tego, że jesteśmy Polakami, a pielęgnowanie go jest niejako naszym obowiązkiem. Oprócz tego patriotycznego aspektu mamy jeszcze taki zupełnie praktyczny. Jeśli przestaniemy mówić, czytać i pisać w języku polskim, powoli go zapomnimy… Mamy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Uczniowie gimnazjum zadbali o to, aby zachęcić siebie nawzajem oraz młodszych kolegów do mówienia w języku polskim, zwłaszcza w polskiej szkole… Oto efekty ich pracy.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia