Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Cukier, drożdże i żywy organizm

Na zajęciach koła chemiczno-fizycznego uczniowie badali zachowanie się jednokomórkowych organizmów w różnych warunkach doświadczalnych oraz przygotowali  preparaty mikroskopowe ,które pozwoliły nam na obserwację komórek tych grzybów. W trakcie zajęć okazało się, że drożdże to organizmy , które do życia i namnażania wymagają obecności cukru. Przeprowadziliśmy następująceeksperymenty: do pierwszej kolby zawierającej roztwór drożdży w ciepłej wodzie( nie gorącej bo ta zabija nasze organizmy) nie użyliśmy żadnej pożywki, natomiast do drugiej kolby z roztworem drożdży w ciepłej wodzie wsypaliśmy 2 łyżeczki cukru(nasza pożywka). Na obie kolby nałożyliśmy balonik. Do trzeciej próby przystąpiliśmy wspólnie i pożywiliśmy nasze drożdże 3 łyżeczkami cukru. Efekty naszych doświadczeń były widoczne po kilkunastu minutach oraz pozwoliły nam wyciągnąć następujące wnioski -Drożdże są organizmami,które żyją na podłożu zawierającym cukry proste. Zaszły widoczne zmiany w kolbie 2 i 3 w postaci piany oraz nadmuchanego balonu. To dzięki odpowiednim enzymom te mikroskopowej wielkości organizmy żywe są zdolne do przekształcania cukru w alkohol etylowy i dwutlenek węgla.Ten ostatni odpowiedzialny jest za to, że ciasto "rośnie". Uczniowie potwierdzili te przypuszczenia podczas eksperymentu, w którym mieszanina drożdży, wody i cukru w efekcie "nadmuchała" balon gazem- dwutlenkiem węgla. W kolbie , która cukru nie zawierała nienastąpiły żadne widoczne zmiany. W dalszej  części zajęć wzieliśmy pod "lupę" ( obiektyw mikroskopu) nasze drożdże , wcześniej samodzielnie wykonując preparaty świeże. Widok kulistych pojedyńczych komórek drożdży wywołał wiele ekscytacjji wśród młodych przyrodników.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia