Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Adam Mickiewicz i jego biografia na lekcjach języka polskiego

Nadanie naszej szkole imienia Adama Mickiewicza było jedyną i niepowtarzalną okazją do tego, by zaznajomić uczniów z biografią tego wielkiego poety. Nie poprzestaliśmy tylko na odczytaniu życiorysu, ale postanowiliśmy zredagować na jego podstawie curriculum vitae oraz mapę myśli. W ten sposób uczniowie klasy ósmej i  liceum przypomnieli sobie,  z jakich elementów składa się CV i jak wygląda mapa myśli, a jednocześnie utrwalili wiadomości o naszym patronie. Oto przykładowe CV i mapy myśli wykonane przez uczniów w ramach pracy domowej:

 

1. Imię i nazwisko: Adam Mickiewicz

2. Data i miejsce urodzenia: 24 grudnia 1798, Zaosie koło Nowogródka

3. Stan cywilny: żonaty (żona- Celina Szymanowska)

4. Zawód: poeta, nauczyciel, wykładowca, publicysta

5. Wykształcenie: wyższe

6. Przebieg kształcenia:

- 1807-1815- szkoła powiatowa w Nowogródku,

- 1815- 1819- studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego

7. Przebieg kariery zawodowej:

- nauczyciel historii, prawa i literatury w szkole powiatowej w Kownie (1819-1823)

- wykładowca literatury łacińskiej na Akademii w Lozannie (1839-1840)

- wykładowca w Collѐge de France (katedra literatury słowiańskiej)

- redaktor i publicysta „Trybuny Ludów”

8. Przynależność do organizacji:  Towarzystwo Filomatów (1817)

9. Odbyte podróże:

Odessa i wycieczka na Krym (1825); Moskwa (1825-1828); Petersburg (wiosna 1828);

Niemcy, Rzym, Neapol, Sycylia (1829), Genewa (1830); Drezno (1832); Paryż (1832); Szwajcaria (1839); Turcja (1855)

10. Publikacja najważniejszych utworów:

-  1822- t. 1 „Poezji”: „Ballady i romanse”, „Wiersze różne”

- 1823- t.2 „Poezji”: „Grażyna”, „Dziadów” cz. II i IV

- 1826- „Sonety”

- 1828- „Konrad Wallenrod”

- 1834- „Pan Tadeusz”

11. Data i miejsce śmierci: 26 listopada 1855, Konstantynopol (Stambuł)

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia