Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Konkurs plastyczny “Choinka, jako ozdoba świąteczna”

Dla uczniów od klasy 3 do gimnazjum

 

 ZASADY KONKURSU

1. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi. Prace zakupione nie będą oceniane.

2. Do wykonania choinki należy wykorzystać różnego rodzaju materiały (np. plastik, metal, orzechy, suszone owoce, sznurek, pióra, korek, opakowania po jogurtach, folię aluminiową, koronkę, modelinę itp.)

3. Wielkość prac nie powinna przekraczać formatu A4.

4. Kryteria oceny to:

– pomysłowość i oryginalność pracy,
– dekoracyjność i kolorystyka,
– stopień trudności wykonania,
– dobór materiałów,
– estetyka wykonania.

6. Prace należy składać do dnia 15 grudnia 2018 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy

7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu
15 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 po szkolnych Jasełkach

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia