"Ołówkiem i Pędzlem" - Jabłko. Rysunek bez korekty, na zagruntowanej tekturce.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia