Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

porady logopedyczne

W październiku w Dublinie odbyła się konferencja metodyczna pod nazwą "Dwujęzyczność szansą rozwojową dla polskich dzieci w Irlandii", miałam okazję w niej uczestniczyć. Pozwolę sobie zaprezentować tutaj najważniejsze aspekty jakie zostały poruszone na tym spotkaniu, a które dotyczą naszych dzieci i ich wychowania w dwujęzyczności. 
       Wyróżnia się trzy modele/strategie dwujęzycznego wychowania. Zostały one po raz pierwszy opisane w języku angielskim i pod angielskimi nazwami funkcjonują w literaturze, więc i ja  posłużę się angielską terminologią:

OPOL – one parent one language, jeden rodzic, jeden język. Model ten streszcza się do tego, że ojciec mówi do dziecka (dzieci) w jednym języku, a matka w drugim. Jest on stosowany zazwyczaj przez małżeństwa mieszane, gdy każde z rodziców mówi do dziecka w swoim języku ojczystym, co nie znaczy, że można znaleźć przykładów rodzin, w których jedno z rodziców narzucało sobie rygor mówienia z dzieckiem w nierodzimym dla siebie języku.

Ml@H  minority language at Home – język mniejszości w domu. To model funkcjonowania wielu rodzin na emigracji, które w domu używają języka ojczystego rodziców (język mniejszości), podczas gdy dziecko w szkole i na ulicy styka się z innym językiem (językiem większości).

T&P, Time and place – czas i miejsce. To strategia używana zazwyczaj przez jednojęzycznych rodziców mieszkających w kraju, w którym mówi się w ich języku ojczystym. Strategia ta polega na wykorzystywaniu wszelkich nadarzających się okazji do zapewnienie dziecku kontaktu z językiem np. obozów językowych, wyjazdów do krajów, w których dany język jest w użyciu.
       

       Ważnym elementem wspierającym rozwój językowy dziecka jest uczęszczanie do szkoły polonijnej. Wynikające z tego faktu korzyści nie ograniczają się tylko do samego procesu uczenia się języka polskiego, lecz obejmują także rozwijanie poczucia przynależności do grupy narodowościowej, co w znaczący sposób wpływa na kształtowanie się tożsamości dziecka.

        Wychowywanie dziecka dwujęzycznego wiąże się z różnorodnymi poświęceniami. Nie jest to zadanie proste. Stanie się jednak łatwiejsze, jeśli twoje dziecko od początku dorastać będzie ze świadomością, że każdy z języków, którym się posługuje, jest jednakowo szanowany i równie cenny, i jeśli twoje dążenia będą dodatkowo wspierane przez środowisko, przedszkole, czy szkołę, do której twoje dziecko uczęszcza.

Jak pielęgnować dwujęzyczność dziecka?
       Trzeba pokazywać dziecku swoje pozytywne nastawienie do dwujęzyczności i wspierać go emocjonalnie. Należy konsekwentnie rozmawiać z dzieckiem w domu w języku ojczystym.
       Więcej, na ten temat, będę mogli Państwo przeczytać w najnowszym numerze naszej szkolnej gazetki. 

mgr Paulina Siejek

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia