Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie plastyczny „FIGURKA ANIOŁA JAKO OZDOBA CHOINKOWA”.

Organizatorem Konkursu jest Polska Akademia Wiedzy w Dublinie.

 

CELE KONKURSU


1. Pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia,

2. Rozbudzanie wyobraźni twórczej

3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania w różnych technikach plastycznych

 

 

 

 

UCZESTNICY

 

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-4

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne – ozdoby choinkowe - przy wykorzystaniu      dowolnych technik (forma przestrzenna lub płaska, decoupage, witraż itp.)

2. Prace powinny spełniać wszystkie „normy” ozdoby choinkowej, to znaczy: być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie

4. Praca powinna być wykonana ręcznie

5. Praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię, nazwisko oraz klasę.

6. Każdy uczestnik konkursu wykonuje 1 pracę

 

 

. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
 1. Samodzielność wykonania
 2. Oryginalne pomysły twórcze : kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 11 grudnia 2021 r. 
 2. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

 

 

DANE OSOBOWE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.
 3. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
 5. Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia