Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Kolorowe Eksperymenty

Na lekcjach chemiczno-fizycznych Dzień Dziecka świętowaliśmy kolorowymi eksperymentami. Uczniowie wykonali doświadczenia  z rozpuszczalności jednej substancji w drugiej, poznali pojęcia roztwór, substancja rozpuszczana oraz rozpuszczalnik oraz na czym polega dyfuzja cząsteczek w roztworze wody. Podjęli również próbę sporządzenia kolorowych roztworów o różnej gęstości by wykonać tęczę w rurce. Zabawa barwami ucieszyła niejedno dziecko wywołując uśmiech na twarzy w ten szczególny dzień. 

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia