Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Klasa 3A - Piszemy listy !!!

W tym roku szkolnym klasa 3A przystąpiła do wymiamy listów oraz kartek okolicznościowych. Juz pierwsze listy zostały napisane i wysłane do zaprzyjaźnionej szkoły z Rudomina - Wilno. W ten sposób możemy utrzymać naszą przyjaźń z obozu letniego w Ostródzie.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi i czekamy na listy

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia