Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Nie takie frazeologizmy straszne, jak je malują

Znajomość związków frazeologicznych jest niezwykle ważna, bo są one nieodłącznym elementem naszego języka. Używamy ich na co dzień, w domu, w szkole, w pracy... Są bardzo popularne, bo często w sposób obrazowy i zabawny przekazują różne treści- informacje, uczucia. Jeśli nie znamy jakiegoś frazeologizmu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni danej wypowiedzi.

Uczniowie z klas 7, 8, gimnazjum/liceum oraz uczestnicy warsztatów maturalnych zapoznali się na zajęciach języka polskiego z najczęściej używanymi związkami frazeologicznymi. Przypomnieli sobie, że te połączenia wyrazowe mają swoje stałe znaczenie,  które nie wynika ze znaczeń poszczególnych słów, np. mieć muchy w nosie- być niezadowolonym; bujać w obłokach- rozmarzyć się, fantazjować; kupić kota w worku- kupić coś bez obejrzenia, sprawdzenia.

Uczniowie wykonali na lekcji różne ćwiczenia dotyczące rozumienia i używania frazeologizmów, a ich zwieńczeniem było przygotowanie strony do ilustrowanego słownika frazeologicznego. Każdy wylosował jedno powiedzenie, a następnie musiał je zapisać i zilustrować. Na zdjęciach można podziwiać efekty ich pracy. Mamy nadzieję, że nasz „słownik” pomoże w zrozumieniu, co znaczą poszczególne frazeologizmy.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia