Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Bibliofil w szóstej klasie

Na jednych z zajęć języka polskiego poznaliśmy fragment książki wspaniałej poznańskiej pisarki Małgorzaty Musierowicz pt. „Język Trolli”. Stała się ona inspiracją do rozmowy na temat książek i ich roli w naszym życiu. Szóstoklasiści dowiedzieli się, kogo nazywamy bibliofilem oraz w jaki sposób zapisywać w książkach dedykacje. Dowiedzieli się również wiele na temat ekslibrisów – kiedy się pojawiły, jaką rolę spełniają oraz jak można je zaprojektować i wykonać. Uczniowie wykonali piękne projekty własnych ekslibrisów.

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia