AMBASADOR POLSKOŚCI OBÓZ I SZKOLENIE LIDERSKIE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

AMBASADOR POLSKOŚCI

OBÓZ I SZKOLENIE LIDERSKIE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

OSTRÓDA 16 – 26 SIERPNIA 2017
 

Z nieukrywaną radością informujemy, że sześciu naszych gimnazjalistów zakwalifikowało się do udziału w wyżej wymienionym projekcie, organizowanym przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA.

Jako jedyni będą reprezentować polską młodzież polonijną z Irlandii i uczestniczyć w szkoleniu w Ostródzie.

Jest to olbrzymie wyróżnienie dla nich i naszej szkoły oraz nagroda za trud włożony w naukę języka polskiego poza granicami kraju. Mamy nadzieję, że wyjazd ten pozwoli im spędzić niezapomniane chwile z młodzieżą polonijną z innych państw i zdobyć wiedzę na temat form promocji Polski. 

Wraz z uczniami do Ostródy jako opiekun pojedzie nasza nauczycielka pani Karolina Rusnak.

Udział uczniów Polskiej Akademii Wiedzy w tym projekcie jest możliwy dzięki życzliwej pomocy wielu osób i instytucji.

Serdeczne podziękowania pragniemy złożyć na ręce Państwa:

Marty Szutkowskiej – Kiszkiel – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii

Emilii Kamińskiej - organizatorce projektu z ramienia

Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Rodzicom naszych gimnazjalistów za pomoc w organizacji wyjazdu.

Dyrekcja szkoły PAK

 

INFORMACJE ORGANIZATORA O PROJEKCIE
 

Czym jest Ambasador Polskości?

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich
do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz
lokalnych w kraju zamieszkania.

Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:

 • dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski,
 • szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących z Polonią,
 • umiejętność pisania projektów,
 • najlepsze projekty mają szansę na otrzymanie dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2018r.
Co w programie?

Program AMBASADORÓW POLSKOŚCI składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in.przywództwo,
  budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów;
 • warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego;
 • wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski;
 • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy
 • będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych m.in. Kancelarii Prezydenta Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, IPN i SWP, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.
 

 

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia