Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

W imieniu całej społeczności szkolnej Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością oraz zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości w dniu 17 listopada 2018 roku.

 

Ambasadzie RP w Dublinie reprezentowanej przez Panią Konsul Katarzynę Kasperkiewicz

za sfinansowanie nagród dla uczniów w konkursie plastyczno – literackim związanym z Dniem Niepodległości oraz materiałów dekoracyjnych.

 

Panu Konsulowi Generalnemu Grzegorzowi Sali za wystosowany do nas List Gratulacyjny.

 

Panu Łukaszowi Chimiakowi Chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Dublinie za przekazanie pamiątkowych dyplomów dla pierwszoklasistów.

 

Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za dofinansowanie uroczystości w ramach projektu- Urodziny Biało-Czerwonej.

 

Pani Teodozji Gorlewskiej- Dyrektor SP nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Płońsku oraz Pani Teresie Sychowicz za przekazanie nam pięknego wydania "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza.

 

Panu Burmistrzowi Płońska Andrzejowi Pietrasikowi za podarowanie szkole PAK albumów o Płońsku mieście A.Mickiewicza.

 

Uczniom SP nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Płońsku za przyjazd i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

 

Panu Sławomirowi Norberczakowi - dziennikarzowi- za uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości.

 

Panu Dariuszowi Domagale- właścicielowi firmy ZBÓJ- za przywiezienie z Krakowa strojów dla uczestników przedstawienia oraz przekazanie słodyczy dla pierwszoklasistów.

 

Pani Elżbiecie Kwasek – Stefańskiej za uszycie historycznych strojów, w których nasi uczniowie wystąpili w przedstawieniu "Pani Twardowska" A. Mickiewicza.

 

Pani Dorocie Urbanik- Dyrektor Przedszkola nr 88 w Krakowie za wypożyczenie strojów dla naszych uczniów.

 

Pani Iwonie Mówińskiej za uszycie pięknych strojów dla pierwszoklasistów do przestawienia "Pisk Białego Orła".

 

Pani Agnieszce Bzymek i Polskiemu Klubowi Polskiej Myśli Patriotycznej w Navan za wspaniały występ Grupy Teatralnej – "Przytul mnie Polsko".

 

Państwu G. i I. Wikarom, B. i I. Osipiukom, K. i B. Wanicom, D. i K. Ogrodowiczom oraz J. i W. Chrzanowskim za wspaniałe ugoszczenie w swoich domach uczniów ze szkoły w Płońsku.

 

Panu Tomaszowi Laskowskiemu i Panu T. Maniakowi za wykonanie zdjęć podczas uroczystości.

 

Panu Janowi Mielewczykowi za obsługę sprzętu nagłaśniającego.

 

Nauczycielom i Rodzicom za pomoc podczas trwania uroczystości.

 

 

DZIĘKUJEMY !

 

 

 

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia