Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

W imieniu całej społeczności szkolnej Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością oraz zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości w dniu 17 listopada 2018 roku.

 

Ambasadzie RP w Dublinie reprezentowanej przez Panią Konsul Katarzynę Kasperkiewicz

za sfinansowanie nagród dla uczniów w konkursie plastyczno – literackim związanym z Dniem Niepodległości oraz materiałów dekoracyjnych.

 

Panu Konsulowi Generalnemu Grzegorzowi Sali za wystosowany do nas List Gratulacyjny.

 

Panu Łukaszowi Chimiakowi Chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Dublinie za przekazanie pamiątkowych dyplomów dla pierwszoklasistów.

 

Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za dofinansowanie uroczystości w ramach projektu- Urodziny Biało-Czerwonej.

 

Pani Teodozji Gorlewskiej- Dyrektor SP nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Płońsku oraz Pani Teresie Sychowicz za przekazanie nam pięknego wydania "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza.

 

Panu Burmistrzowi Płońska Andrzejowi Pietrasikowi za podarowanie szkole PAK albumów o Płońsku mieście A.Mickiewicza.

 

Uczniom SP nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Płońsku za przyjazd i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

 

Panu Sławomirowi Norberczakowi - dziennikarzowi- za uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości.

 

Panu Dariuszowi Domagale- właścicielowi firmy ZBÓJ- za przywiezienie z Krakowa strojów dla uczestników przedstawienia oraz przekazanie słodyczy dla pierwszoklasistów.

 

Pani Elżbiecie Kwasek – Stefańskiej za uszycie historycznych strojów, w których nasi uczniowie wystąpili w przedstawieniu "Pani Twardowska" A. Mickiewicza.

 

Pani Dorocie Urbanik- Dyrektor Przedszkola nr 88 w Krakowie za wypożyczenie strojów dla naszych uczniów.

 

Pani Iwonie Mówińskiej za uszycie pięknych strojów dla pierwszoklasistów do przestawienia "Pisk Białego Orła".

 

Pani Agnieszce Bzymek i Polskiemu Klubowi Polskiej Myśli Patriotycznej w Navan za wspaniały występ Grupy Teatralnej – "Przytul mnie Polsko".

 

Państwu G. i I. Wikarom, B. i I. Osipiukom, K. i B. Wanicom, D. i K. Ogrodowiczom oraz J. i W. Chrzanowskim za wspaniałe ugoszczenie w swoich domach uczniów ze szkoły w Płońsku.

 

Panu Tomaszowi Laskowskiemu i Panu T. Maniakowi za wykonanie zdjęć podczas uroczystości.

 

Panu Janowi Mielewczykowi za obsługę sprzętu nagłaśniającego.

 

Nauczycielom i Rodzicom za pomoc podczas trwania uroczystości.

 

 

DZIĘKUJEMY !

 

 

 

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia