Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Szkolny konkurs na najciekawszy PLAKAT ORTOGRAFICZNY

Ogłaszamy konkurs dla uczniów Polskiej Akademii Wiedzy na najciekawszy PLAKAT ORTOGRAFICZNY. Prace wykonane dowolną techniką na kartce formatu A3 należy oddać do 10 marca 2018r. Przypominamy, aby każda z nich była czytelnie podpisana (imię, nazwisko i klasa). Wszyscy uczniowie przygotowują plakat dotyczący wskazanej trudności ortograficznej:

Kl.1a i 1b- wielka litera

Kl.2a- wyrazy z „ó”

Kl.2b- wyrazy z „u”

Kl. 3a- wyrazy z „rz”

Kl. 3b- wyrazy z „ż”

Kl.4a- wyrazy „ch”

Kl. 4b- wyrazy z „h”

Kl.5- wyrazy z „ś”, „ć”, „ź”, „ń”, „dź”

Kl.6- wielka i mała litera

Kl.7 i gimnazjum- wyrazy z „ą”, „ę”, „om”, „on”, „em”, „en”

Spośród przygotowanych prac wychowawcy wybiorą trzy najciekawsze, które wezmą udział w konkursie szkolnym. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach wiekowych:

Kl.1a i 1b

Kl.2a i 2b

Kl.3a i 3b

Kl. 4a i 4b

Kl.5 i 6

Kl.7 i gimnazjum

 

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: sposób ujęcia tematu, walory artystyczne i merytoryczne, oryginalność projektu, samodzielność wykonania.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2018r. podczas Przedstawienia Wielkanocnego. Życzymy powodzenia!!!

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia