Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Uczniowie klasy V w ostatnim czasie pracowali nad zagadnieniami związanymi z podziałem dzielnicowym Polski. Dzieci badały sposób podziału państwa na dzielnice oraz przyczyny, dla których Bolesław Krzywousty zdecydował się rozdzielić swoje ziemie. Dużą radość sprawiło nam odtwarzanie map Polski z okresu rozbicia dzielnicowego.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia