Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

DZIEŃ WODY

W ubiegłą sobotę w klasie Ib obchodziliśmy Dzień Wody, w nawiązaniu do Światowego Dnia Wody, którego obchody ustanowiono  na 22 marca. Rozmawialiśmy o roli wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Zwróciliśmy uwagę na fakt, iż zasoby wody zdatnej do picia stale się kurczą i niezwykle ważne jest racjonalne korzystanie z niej. Pierwszoklasiści chętnie włączyli się do dyskusji, podając swoje przykłady oszczędzania wody w codziennym życiu. Wykonaliśmy doświadczenie , mające na celu określenie właściwości fizycznych wody.  Na podstawie przygód kropelki wody z utworu „Jak kropelka wody podróżowała po świecie”  omówiliśmy obieg wody w przyrodzie. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali odznakę przyjaciela wody.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia