Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Pierwszaki -Wynalazcy

Podczas ostatnich zajęć klasa 1a rozmawiała o wynalazkach. Wyjaśniliśmy pojęcia wynalazek i wynalazca. Obejrzeliśmy obrazki przedstawiające jak ludzie radzili sobie bez pralki, auta czy światła elektrycznego. Uczniowie świetnie poradzili sobie z wyjaśnieniem jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem elektronicznym i wspólnie obejrzeliśmy film „Włącz ostrożność”- ukazujący zagrożenia wypływające ze złego korzystania z tych urządzeń. Pod koniec zajęć sami staliśmy się wynalazcami i z fragmentów obrazków spróbowaliśmy coś wynaleźć i zaprezentować. A oto efekty naszej pracy:

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia