Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Jesień w sadzie i ogrodzie. Kl 0 b

Na naszych ostatnich zajéciach rozmawialiśmy o darach jakie niesie Pani Jesień.

Uczniowie opowiadali jakie dary można przynieść z sadu lub ogrodu,co to sá  zapasy,przetwory i konfitury.

Wykonali pracè plastyczná. Wycinali i przyklejali owoce i warzywa na papierowy kosz.

Dużo emocji dostarczyła zabawa dydaktyczna-Zaczarowany worek.

Zerówkowicze wykorzystali swoje zmysły dotyku i wéchu i odgadywali co wylosowali z worka.

Odbyło sié również dzielenie na sylaby,praca z podrécznikiem oraz zabawa ruchowa,które sá nieodłácznymi elementami naszych zajéć.

Sprzyjajáca aura pozwoliła na gry i zabawy na boisku szkolnym

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia