Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Młodzieżowy Obóz „Ambasador Polskości” w Ostródzie.

W dniach 9.07-18.07.2018 r. czwórka naszych uczniów brała udział w obozie i szkoleniu liderskim dla polonijnej młodzieży odbywającym się w Domu Polonii w Ostródzie. Wyjazd organizowany był przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz samorząd woj. warmińsko-mazurskiego.

Na obóz w Ostródzie przyjechała młodzież w wieku od 15 do 18 lat z Hiszpanii, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Irlandii, Francji, Niemiec, Włoch i USA. W ciągu 10 dni wspólnie poznawaliśmy Polskę, doskonaliliśmy znajomość języka polskiego, a także braliśmy udział w zajęciach warsztatowych programu „Młodzieżowy Ambasador Polskości”. W ich trakcie wzmacnialiśmy nasze kompetencje liderskie, poszerzaliśmy wiedzę w zakresie promocji Polski, braliśmy udział w ćwiczeniach umacniających nasze zdolności pracy w grupie, autoprezentacji, wypowiedzi publicznych.

Podsumowaniem pierwszej części warsztatów była debata poświęcona zagadnieniu „Jak rozmawiać o Polsce za granicą?”. Gośćmi specjalnymi debaty byli: marszałek Gustaw Marek Brzezin, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Aleksander Socha, kierownik biura ds. kształcenia UWM w Olsztynie Irena Kozłowska oraz radny Rady Miejskiej w Ostródzie Ryszard Iwaniec. 

W kolejnych dniach szkolenia rozmawialiśmy o Polsce, jej historii, kulturze, muzyce i sztuce, uczyliśmy się jak pisać projekty oraz jak je zamieszczać i promować za pomocą mediów społecznościowych. Wiedza ta ma nas zachęcić i pomóc w podejmowaniu różnorodnych działań promujących Polskę w naszych krajach zamieszkania.

 

W trakcie pobytu w Polsce odbyliśmy również trzy wycieczki. Do Warszawy, Olsztyna oraz Gdyni i Gdańska. W Warszawie spotkaliśmy się z aktorem Emilianem Kamińskim i odwiedziliśmy Teatr Kamienica. Wzięliśmy udział w spotkaniu z Panią Prorektor Jolantą Choińską-Miką oraz pracownikami biura promocji Uniwersytetu Warszawskiego. Wybraliśmy się również do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, a na koniec dnia młodzież odwiedziła warszawski Dom Polonii  i wzięła udział w grze terenowej zorganizowanej przez Jewgeniego Kuzniecowa i Marię Erdman. Na wycieczce do Olsztyna zobaczyliśmy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i wybraliśmy się do kina oraz Galerii Warmińskiej. W Gdyni zwiedziliśmy Muzeum Emigracji, a w Gdańsku starówkę oraz Bazylikę Mariacką.

 

Wyjazd do Ostródy zaowocował nowymi znajomościami. Młodzież aktywnie brała udział we wszelkich zajęciach integrujących. Pięknie zaprezentowali się na konkursie talentów już drugiego dnia pobytu, śpiewając, grając na pianinie i gitarze oraz tańcząc ludowe i nowoczesne tańce. Z radością wzięli udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez jednego z uczestników obozu ucząc się belgijki oraz układu do piosenki „Kiedy umrę kochanie”. Część uczestników wzięła również udział w zajęciach z Fit Boxu.

 

Obóz w Ostródzie był dla nas niesamowitą przygodą. Dał nam możliwość rozwoju, pracy nad sobą, poznania rówieśników, zabawy. Czas spędzony wspólnie zapamiętamy na długo.

 

 W imieniu moim i uczniów szkoły PAK, którzy odwiedzili w tym roku Ostródę chciałabym serdecznie podziękować organizatorom czyli Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz Dyrekcji i Pracownikom Domu Polonii w Ostródzie za tak cudowne przyjęcie oraz możliwość uczestnictwa w obozie. Ciepło wspominamy każdą chwilę spędzoną z Wami i mamy nadzieję, że spotkamy się w Ostródzie za rok.

Olga Załęska 

 

Relacja jednego z uczestników:


Miałem zaszczyt wziąć udział w obozie „Ambasadora Polskości 2018” który odbył się w Domu Polonii w Ostródzie. Podczas obozu nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy, między innymi na czym polega debata oraz braliśmy w takiej debacie udział, a także robiliśmy sondaż uliczny na temat „jak zachęcić ludzi zza granicy do odwiedzenia Ostródy?” Byliśmy również na dwóch wycieczkach. Pierwsza była do Warszawy - tam poznaliśmy aktora Emiliana Kamińskiego i byliśmy w jego teatrze, odwiedziliśmy Uniwersytet Warszawski oraz Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Druga wycieczka była do Gdyni i Gdańska. W Gdyni byliśmy w Muzeum Emigracji Polaków za granicę, a w Gdańsku, wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy największy kościół ceglany na świecie oraz chodziliśmy po Starym Mieście. Pod koniec dnia w Gdańsku, spędziliśmy trochę czasu na plaży. Na obozie udało mi się poznać wielu nowych znajomych oraz bardziej zaprzyjaźnić z tymi, których znałem wcześniej. Nauczyłem się wielu nowych rzeczy. Zyskałem wiedzę na temat Kraju oraz tego jak go promować za granicą. Pobyt na obozie podobał mi się bardzo i było to doświadczenie którego nie zapomnę do końca życia!

- Filip Laskowski

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia