Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

RZECZOWNIKI - klasa 2b

Na sobotnich zajęciach uczniowie klasy 2b przekonali się, że gramatyka wcale nie musi być nudna. Dzieci dowiedziały się kilka tygodni temu, co to rzeczownik a na ostatnich zajęciach zapisały jego rodzaje. Aby lepiej utrwalić nowe wiadomości uczniowie najpierw wypisali  na otrzymanych karteczkach po jednym rzeczowniku. Następnie podzielili papierowe talerzyki na trzy części i wpisali w nie rodzaj: męski, żeński, nijaki. Wszystkie rzeczowniki zostały zapisane na tablicy a uczniowie mieli je samodzielnie pogrupować w poszczególne części swoich talerzyków. Cieszę się, iż uczniowie świetnie poradzili sobie w tym zadaniem. Mam nadzieję, że takie pomysły zachęcą dzieci do dalszego utrwalania zdobytej wiedzy.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia