Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Życie i Praca Izaaka Newtona

O Newtonie  słyszał każdy i każdy chyba wie, że był on genialnym fizykiem. W zasadzie poważny rozwój fizyki liczy się od niego. Natomiast Newton-matematyk jest znany znacznie mniej, mimo że jego osiągnięcia w tej dziedzinie są równie epokowe jak i w fizyce. Nie ma innych przykładów osiągnięć w historii nauki godnych porównania z osiągnięciami  Newtona który tworzy jako podstawy rachunku  różniczkowego i całkowego, zaczyna pracować nad swoim wielkim dziełem o optyce "New Theory about Light and Colours" ("Nowa teoria światła i kolorów") oraz tworzy podstawy teorii powszechnego ciążenia. On pierwszy wskazuje na fakt, że promień światła białego rozszczepia się po przejściu przez pryzmat na promienie o różnych kolorach. Jego praca o optyce wywołała gorące dyskusje w świecie naukowym na temat natury światła (której to kwestii do dziś poglądowo wytłumaczyć nie potrafimy). Te genialne idee narodziły się w umyśle Newtona podczas jego pobytu w rodzinnej wsi, są fundamentalną podstwawą dzisiejszej fizyki. Na kilku ostatnich zajęciach lekcyjnych we wszystkich klasach przybliżyliśmy sobie postać jaką był Izaak Newton oraz zapoznaliśmy się na drodze eksperymentów z Trzema Zasadami Dynamiki, Siłą Grawitacji, badaliśmy zjawisko powstawania kolorów tęczy. Najważniejsze osiągnięcia  Izaaka Newtona zostały opisane w jego największym  dziele  "Philosophiae naturalis principia mathematica"
Jak wielka była jego pasja tworzenia, chęć nieprzerwanej walki na polu nauki, mogą świadczyć jego trochę żartobliwe słowa: "Nauka jest jak kłótliwa i piękna kobieta. Jeśli chcesz mieć z nią do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy".
 

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia