Sobota 30.09.2017 - uroczysta gala rozdanie nagród "Zasłużony dla oświaty"

Gratulacje dla pani dyrektor Małgorzaty Rosek oraz pani Mirki Lewandowskiej!!! 

Podczas uroczystej gali wręczone zostały nagrody „Zasłużony dla oświaty” przyznane przez Zarząd PMSI wybitnym działaczom i nauczycielom, w dowód uznania za ich zasługi dla rozwoju społecznej oświaty polonijnej w Irlandii. 
Z rąk Minister Anny Zalewskiej oraz Prezes PMSI Marty Szutkowskiej-Kiszkiel nagrody otrzymały- pani dyrektor Małgorzata Rosek  oraz pani Mirka Lewandowska. To ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły.
Podczas tej uroczystości nasi uczniowie mogli zaprezentować w strojach krakowskich piękny polski taniec - "Krakowiaczek jeden"-  przygotowany przez  panią Mirkę Lewandowską oraz panią Joannę Jaworską.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia