Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Reklama Torby Ekologicznej - klasa 2a

Na sobotnich zajęciach drugoklasiści poznali historię pieniądza. Wspólnie wyjaśniliśmy co to zachcianka, a co to potzreba. Uczniowie poznali zasady kulturalnego zachowania w sklepie oraz potrafią wyjaśnic co to ekologiczne zakupy. W grupach przygotowali reklamę Torby Ekologicznej, która przedstawili na zajęciach. A oto fotorelacja z ich ciężkiej pracy:

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia