Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Klasa 2b - Podróż dookoła świata.

Na sobotnich zajęciach uczniowie klasy 2b wybrali się w podróż dookoła świata. Na początku dzieci ułożyły puzzle a nastepnię korzystając z atlasów geograficznych odszukały nazwę ułożonego kontynentu. Omówiliśmy najciekawsze miejsca, które możemy zobaczyć na poszczególnych kontynentach oraz wymienialiśmy owoce, które możemy tam zjeść. Nieco bliżej przyjrzeliśmy się zwierzętom zamieszkującym w Australii. W parach czytaliśmy przygotowane opisy, wyszukiwaliśmy i zapisywaliśmy najważnijesze informacje. Na zakończenie zajęć losowaliśmy w grupach kontynenty.  Następnie zapisywaliśmy i rysowaliśmy skjojarzenia do naszych kontynentów.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia